Komunikat Stowarzyszenia Producentów Styropianu (SPS)

2010-12-15 15:45
Docieplanie ścian w technologii BSO z wykorzystaniem styropianu
Autor: Piotr Mastalerz

W ostatnim czasie na portalach budowlanych ukazały się informacje o rozpoczętym programie kontroli wyrobów styropianowych, opracowanym przez jedną z organizacji branżowych – Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS). W związku z tym Stowarzyszenie Producentów Styropianu, organizacja branżowa z piętnastoletnią historią, czuje się w obowiązku zwrócić uwagę na zasadnicze wątpliwości natury formalno - prawnej i techniczno - merytorycznej, dotyczącej regulaminu “Programu Gwarancji Jakości Styropianu PSPS".

1. Program krańcowo nierówno traktuje producentów styropianu, w zależności od tego czy są lub nie jego uczestnikami.
Uczestnik korzysta z ochrony, jaką zapewnia mu regulamin kontroli,
przyzwalający na uzyskiwanie negatywnych wyników badań w trzech kolejnych cyklach kontroli (okres trwania jednego cyklu kontroli nie jest zdefiniowany, ale można przypuszczać, że będzie trwał co najmniej pół roku). Uczestnik, który ma negatywne wyniki w pierwszym cyklu otrzymuje jedynie „karę”… upomnienia, a kiedy powtarza negatywne wyniki w cyklu 2. i 3. naraża się na stosunkowo niewielką finansową opłatę (na Fundusz Programu). Kary finansowe są symboliczne w porównaniu z korzyściami, jakie można byłoby uzyskać oferując w tym czasie wyroby o zaniżonych parametrach. Dodatkowo, negatywne wyniki badań uzyskane przez Uczestników podlegają łagodzącej ocenie – stopniowaniu.
Natomiast Nieuczestnik będzie bezwzględnie bardzo dotkliwie karany od razu już za jeden negatywny wynik nawet minimalnie odbiegający od deklaracji (np. o 1%). Przewidywane kary to zawiadomienie organów nadzoru budowlanego, publikacje w mediach, informowanie dostawców i klientów itp. Takie zapisy mogą być ocenione jako próba eliminacji konkurencji.

Tu artykuły wokół których rozgorzała dyskusja: Styropian pod kontrolą
                                                                                          Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu ripostuje 
                                                                                          Styropian z gwarancją jakości: certyfikaty PSPS już wiosną 2011

2. Program zakłada różne kryteria oceny produktów w zależności tylko od tego czy producent jest „swój” czy „obcy”.
Nieuczestnicy będą badani na deklarowane parametry zgodnie z europejską normą zharmonizowaną, natomiast Uczestnicy Programu, deklarujący typy wyrobów ustalone przez twórców programu (załącznik nr 2 do regulaminu), mają być poddawani badaniu gęstości (wagi) wyrobów.
Parametru tego nie deklaruje żaden z producentów, co więcej takiego wymogu czy wskazania nie przewiduje zharmonizowana norma stosowana tak w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej.
Uczestnicy Programu, których wyroby zostaną poddani badaniu gęstości i spełnią ustalony przez regulamin próg będą mogli posługiwać się „znakiem jakości” bez dalszych badań (sic!). Próba weryfikowania jakości wyrobów poprzez sprawdzanie parametru, którego deklaracji nie przewiduje norma produktowa, jest działaniem bezprawnym i pozbawionym podstaw.
Nie można w celu kontroli zgodności z deklaracjami sprawdzać cech, których nie przewidują normy, a producenci nie deklarują. Tym bardziej nie można na tej podstawie oceniać wyrobu i obdarzać go „znakiem jakości”, ponieważ wprowadza to klientów w błąd. Gęstość jest pomocniczą wartością pośrednią, używaną przez producentów wewnętrznie do celów technologicznych. Norma zharmonizowana dopuszcza jedynie pośrednie wykorzystanie gęstości w wewnętrznej Zakładowej Kontroli Produkcji, podając odpowiednie wzory przeliczeniowe (zachowanie poziomów ufności). Należy zwrócić uwagę, że ustalone w Programie poziomy gęstości w stosunku do tych wzorów są mocno zaniżone.
Ponadto gęstość nie jest parametrem deklarowanym przez producentów innych wyrobów do izolacji cieplnej, bo nie jest właściwością użytkową i jako taka nie została ujęta w normach wyrobów.

W związku z powyższym, treść regulaminu budzi zasadnicze wątpliwości, co do jego zgodności z obowiązującymi przepisami czy nawet ze zdrowym rozsądkiem. Program może w konsekwencji naruszać zasady uczciwej konkurencji i wprowadzać w błąd klienta.

Andrzej Matla, prezes zarządu Stowarzyszenia Producentów Styropianu

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej