Kolejnych osiem umów o dofinansowanie w ramach PO IiŚ podpisane

2010-06-30 23:03
Kolejnych osiem umów o dofinansowanie w ramach PO IiŚ podpisane
Autor: Ministerstwo Infrastruktury

"Podpisanie kolejnych ośmiu umów o dofinansowanie projektów świadczy o sprawnej realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko" - powiedziała podczas uroczystości minister Magdalena Gaj. - "Inwestycje te są związane z EURO 2012, ale ich efekty zostaną w polskiej gospodarce, służąc całemu społeczeństwu przez dziesiątki lat" – dodała.

Wśród podpisanych umów znalazły się: jeden projekt drogowy, trzy projekty lotnicze oraz cztery projekty kolejowe. Całkowita wartość tych projektów przekracza 5,5 mld zł, zaś wartość dofinansowania to 3 mld 378 mln zł.

Jak zaznaczył Jarosław Pasek, dyrektor Departamentu Funduszy UE w MI, PO IiŚ to największy program inwestycyjny realizowany do tej pory w Polsce, a całkowita wartość inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w jego ramach to blisko 105 mld zł.
- Łącznie z dzisiejszymi, podpisaliśmy już 54 umowy o dofinansowanie, o łącznej wartości 29,20 mld zł – dodał dyrektor Pasek.

Projekt drogowy

Projekt drogowy, na który podpisano umowę o dofinansowanie, dotyczy budowy autostrady A4 Tarnów – Rzeszów, odcinek węzeł Krzyż – węzeł Rzeszów Wschód wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S19 węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza, którego beneficjentem jest GDDKiA. Projekt jest realizowany w ramach działanie 6.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T.

Wartość całkowita projektu wynosi 5 mld 293 mln zł, w tym środki unijne w ramach Funduszu Spójności to 3 mld 269 mln zł.

Całkowita długość projektowanych odcinków autostrady A4 wynosi 78,46 km. Dodatkowo inwestycja obejmuje budowę drogi krajowej DK19 na odcinku o długości 1,33 km w obrębie węzła Rzeszów Wschód oraz budowę drogi ekspresowej S19 na długości 4,38 km, od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza.

Aby zoptymalizować czas realizacji inwestycji, zadanie zostało podzielone na 5 odcinków projektowych:
• odcinek 1: autostrada A4: węzeł Krzyż (bez węzła) ÷ węzeł Dębica – Pustynia
• odcinek 2: autostrada A4: węzeł Dębica – Pustynia (bez węzła) ÷ węzeł Rzeszów Zachód (bez węzła)
• odcinek 3: autostrada A4 (wspólny przebieg z drogą ekspresową S-19): węzeł Rzeszów Zachód ÷ węzeł Rzeszów Centralny (bez węzła)
• odcinek 4: autostrada A4 (wspólny przebieg z drogą ekspresową S-19): węzeł Rzeszów Centralny ÷ węzeł Rzeszów Wschód, odcinek o długości 6,95 km wraz z budową drogi krajowej DK19 (w obrębie węzła Rzeszów Wschód) odcinek o długości 1,33 km
• odcinek 5: droga ekspresowa S19: węzeł Rzeszów Zachód (bez węzła) ÷ węzeł Świlcza

Projekty lotnicze

 • Zakup systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku Projekt jest realizowany w ramach konkursu dla działania 8.4. Programu Infrastruktura i Środowisko Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego. Całkowita wartość projektu wynosi 58 mln 721 tys. zł, w tym unijne wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 14 mln 546,3 tys. zł.
  Realizacja projektu polega na rozbudowie infrastruktury niezbędnej do wprowadzenia zmian w systemie bezpieczeństwa i ochrony w dynamicznie rozwijającym się Porcie Lotniczym Gdańsk.
 • Port lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside
  Projekt jest realizowany w ramach działania 6.3. Rozwój sieci lotniczej TEN-T. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 113 mln 452 tys. zł. Ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) beneficjent otrzyma dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji inwestycji, nie więcej niż 45 mln 630 tys. zł.
  Jest to pierwszy projekt lotniczy, znajdujący się na liście projektów indywidualnych, dla którego zawarto umowę o dofinansowanie – wszystkie dotychczas zawarte umowy obejmowały projekty złożone w konkursie dla działania 8.4.
  W ramach realizacji projektu planowana jest:
  • budowa drogi kołowania wraz z modernizacją infrastruktury energetycznej,
  • budowa systemu odprowadzania wód opadowych,
  • budowa stanowiska do odladzania samolotów,
  • zakup systemu monitoringu hałasu – zakup wyposażenia i wdrożenie systemu ciągłego monitoringu hałasu lotniczego
  Dzięki budowie drogi kołowania zostanie osiągnięty wzrost przepustowości po stronie operacyjnej na poziomie 30 operacji lotniczych na godzinę, która łącznie z rozbudową terminalu pasażerskiego umożliwi docelowo obsługę 5 mln pasażerów rocznie. Natomiast budowa stanowiska do odladzania samolotów oraz systemu odprowadzania wód opadowych zmniejszy uciążliwości dla środowiska naturalnego.
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego w MPL Kraków – Balice dzięki rozbudowie infrastruktury Portu
  Beneficjentem pomocy unijnej jest Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II – Kraków Balice Sp. z o.o. Całkowita wartość projektu wynosi 10 mln 98 tys. zł, zaś kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 4 mln 26,5 tys. zł. 
  Przedmiotem projektu jest realizacja zadań inwestycyjnych, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego oraz bezpieczeństwa na obszarze lotniska:
  • budowa systemu ostrzegania przed oblodzeniem Ice Alert,
  • budowa systemu świetlnego wskaźnika kąta schodzenia PAPI (Precision Approach Path Indicator), systemu podświetlanych znaków pionowych oraz kanalizacji technicznej i studni,
  • budowa Posterunku Kontroli Bezpieczeństwa,
  • rozbudowa Posterunku Służby Ochrony Lotniska,
  • budowa drogi technologicznej (patrolowej) wzdłuż ogrodzenia lotniska.

Projekty kolejowe

Zostały podpisane również cztery umowy o dofinansowanie dla projektów znajdujących się na liście projektów indywidualnych, których beneficjentem jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Projekty realizowane są w ramach działania 7.1. Rozwój transportu kolejowego Programu Infrastruktura i Środowisko i współfinansowane z Funduszu Spójności. Są to cztery projekty.

 • Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II – PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
  Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 mln 57,5 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych, zaś wkład UE 736,7 tys. zł.
 • Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze ‑ Katowice – Kraków – PRACE PRZYGOTOWAWCZE
  Projekt dotyczy wykonania rezultatów studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści. Realizacja tego projektu umożliwiła beneficjentowi złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu infrastrukturalnego „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze ‑ Katowice – Kraków”. Planowany całkowity koszt projektu wynosi 567,3 tys. zł. Wysokość dofinansowania to 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych poniesionych w trakcie realizacji projektu, a wkład unijny sięgnie 391,2 tys. zł.
 • Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) – PRACE PRZYGOTOWAWCZE
  Współfinansowany projekt dotyczy wykonania rezultatów studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści. Docelowo projekt ten umożliwi beneficjentowi złożenie wniosku o dofinansowanie dla inwestycji pn. „Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”. Na realizację projektu zaplanowana jest suma 334,28 tys. zł. Beneficjent otrzyma dofinansowanie w wysokości 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych, a wkład unijny wyniesie 232,9 tys. zł.
 • Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice – PRACE PRZYGOTOWAWCZE
  Projekt zakłada:  wykonanie studium wykonalności, map oraz badań geotechnicznych i geologicznych,  opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko i uzyskanie decyzji środowiskowej,  przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, opracowanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i dokumentacji przetargowej, przygotowanie załączników do wniosku o dofinansowanie. Opracowanie tych dokumentów umożliwi beneficjentowi złożenie wniosku o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego „Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice „ w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice”. Koszty realizacji projektu wyniosą 63 mln 462,2 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych, zaś wkład UE to 44 mln 215,4 tys. zł.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej