Kolejne drogi dofinansowane przez UE

2005-10-13 12:49

Komitet Sterujący Sektorowego Programu Operacyjnego Transport zatwierdził finansowanie pięciu projektów drogowych zgłoszonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ogólna wartość tych projektów wynosi 1 471 mln złotych. Unia Europejska pokryje około 75 proc. kosztów ich realizacji.

Inwestycje zgłoszone przez GDDKiA to:

  • Remont nawierzchni autostrady A4 na odcinku Balice - Opatkowice (17 km)

Nawierzchnia tego odcinka autostrady wymaga modernizacji. Jest on obciążony znacznym ruchem samochodowym (duży ruch samochodów ciężarowych). Zły stan nawierzchni, pobocza, elementów odwodnienia i innych elementów inżynierskich zwiększa niebezpieczeństwo wypadków drogowych. Przebudowa autostrady pozwoli na wzmocnienie nawierzchni do nacisku 115 kN/oś i dostosowanie jej do wymogów Unii Europejskiej, a także podwyższenie nośności sześciu obiektów mostowych i poprawę bezpieczeństwa. Usprawni również warunki ruchu na międzynarodowej trasie łączącej Niemcy z Ukrainą i tym samym zwiększy atrakcyjność regionu.

  • Obwodnica Grójca - droga numer 7

Obwodnica Grójca pomoże zmniejszyć ruch ciężkich samochodów na terenie miasta. Powstaną także bezpieczne przejścia dla pieszych (kładki). Duży ruch na tym odcinku, także pojazdów ciężkich, powoduje degradację nawierzchni jezdni i obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostów i przepustów). Przebudowa tej części drogi pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, a także na podniesienie nośności nawierzchni do wymogów Unii Europejskiej.

  • Białobrzegi - Jedlińsk

Istniejąca droga numer 7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk jest w złym stanie technicznym. Zabiegi poprawiające stan nawierzchni są zalecane na niemal całej długości odcinka, a na ponad połowie są wręcz konieczne. Zły stan drogi powoduje brak spójności rozwoju między dużym regionem warszawskim i subregionem radomskim. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia tych różnic i poprawi warunki do inwestowania w regionie. Nośność drogi zostanie dopasowana do standardów dla dróg krajowych. Projekt przewiduje remont nawierzchni na odcinku 15 km, wybudowanie obiektów inżynierskich, węzłów i skrzyżowań, a także dróg dojazdowych.

  • Grójec - Białobrzegi

Odcinek Grójec - Białobrzegi należy do najbardziej niebezpiecznych odcinków drogi numer 7 ze względu na zmianę charakteru drogi z dwujezdniowej na jednojezdniową. Projekt zakłada przebudowę tego odcinka i dostosowanie go do parametrów drogi ekspresowej. Zostaną wybudowane obiekty inżynierskie, węzły drogowe i drogi dojazdowe. Spowoduje to znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu i wpłynie na rozwój okolicznych regionów i większą spójność z sąsiednim, dużym obszarem warszawskim. Poprawi się także bezpieczeństwo ruchu i oddziaływanie na środowisko.

  • Przebudowa 25 niebezpiecznych skrzyżowań w sieci dróg krajowych

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu. W efekcie modernizacji liczba wypadków drogowych ma się obniżyć o ponad 50 proc.

Dotychczas ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (którego częścią jest SPOT) realizowanych jest osiem projektów.
Są to m.in.:budowa autostrady A6 (Klucz - Kijewo), budowa obwodnicy Puław wraz z nowym mostem przez Wisłę, a także przebudowa drogi numer 10 (Kobylanka - Morzyczyn - Zieleniewo), 7 (Elbląg - Jazowa), 68 (Kukuryki - Wólka Dobryńska), 3 (Sulechów - Racula), numer 17 (Tomaszów Lubelski, Hrebenne) i 22 (Elbląg - Grzechotki).
Na dofinansowanie tych projektów UE przeznaczyła ponad miliard złotych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej