Kolejna umowa na budowę A4 (Tarnów – Dębica) na Podkarpaciu podpisana

2010-07-08 13:02
Podpisanie umowy na  budowę autostrady A4 (7 lipca 2010)
Autor: Ministerstwo Infrastruktury

"Wszyscy, którzy pracowali przy przygotowaniu tego projektu mogą czuć satysfakcję" - powiedział 7 lipca 2010 r. minister infrastruktury Cezary Grabarczyk podczas podpisania umowy na budowę 34,8 km odcinka autostrady A4 od Tarnowa (w. Krzyż) do Dębicy (w. Dębica Pustynia). Wykonawcą inwestycji będzie irlandzko-polskie konsorcjum firm: SIAC Construction Ltd., PBG S.A., APRIVIA S.A. i Hydrobudowa Polska S.A. Wartość kontraktu to 1,75 mld zł brutto. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetowych.

- Chcę podziękować wojewodzie, bo szybkie wydawanie decyzji zasługuje na szczególne podkreślenie. Kieruję też słowa do wykonawców, Polacy bardzo chcą dobrych dróg, życzę aby ta droga oceniana była jako najlepsza – dodał minister C. Grabarczyk podczas uroczystości, w której wzięli również udział marszałek województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, wicewojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz, dyrektor GDDKiA w Rzeszowie Wiesław Kaczor oraz przedstawiciele wykonawców i władz samorządowych.

Zobacz koniecznie: GDDKiA: nie ma zagrożenia dla inwestycji drogowych na EURO 2012

Prace rozpoczną się niezwłocznie po podpisaniu umowy. Na wstępnym etapie będą prowadzone roboty przygotowawcze, m.in. przygotowanie zaplecza budowy, dróg technologicznych, wytyczenie trasy drogi, wytyczenie obiektów mostowych, a następnie roboty ziemne takie jak zdjęcie wierzchniej warstwy gleby, tzw. humusu, wykonanie wykopów pod fundamenty obiektów mostowych, wykonanie nasypów. Uruchomienie inwestycji jest planowane na czerwiec 2012 r.

Podstawowy zakres prac obejmuje m.in. budowę odcinka autostrady A4 o długości ok. 34,80 km o 2 pasach ruchu w każdą stronę i pasach awaryjnych o parametrach technicznych drogi klasy A, budowę dwóch bezkolizyjnych węzłów autostradowych "Dębica - Żyraków" i "Dębica – Pustynia" typu "trąbka", ze stacjami poboru opłat SPO, przebudowę istniejących dróg poprzecznych krzyżujących się z projektowaną autostradą, budowę 1 estakady, 5 mostów autostradowych, 10 wiaduktów autostradowych, 10 wiaduktów drogowych, 1 przejścia dla pieszych pod autostradą, 5 przejść dla zwierząt nad autostradą oraz 323 przepustów drogowych. Ponadto do zadań wykonawcy będzie należała budowa 2 miejsc obsługi podróżnych MOP typ I Jawornik i Jastrząbka, budowa urządzeń z zakresu ochrony środowiska takich (ekrany akustyczne, pasy zieleni po obu stronach autostrady, ogrodzenie z siatki na całym odcinku, urządzenia podczyszczające wody odprowadzane do odbiorników naturalnych), budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz budowa i przebudowa wszystkich niezbędnych sieci i instalacji.

Szacowany zakres finansowy Programu na Podkarpaciu na lata 2008-2012 to ponad 10 mld zł. Budowa autostrady A4 współfinansowana jest ze środków unijnych. Zapewnieniem tego jest podpisana 30 czerwca 2010 r. przez GDDKiA umowa o dofinansowaniu dla projektu "Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów, odc. w. Krzyż - w. Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza". Komisja Europejska zasili realizację projektu kwotą ponad 3 mld 200 mln zł. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 5 mld 200 mln zl. Jest to 13. umowa o dofinansowanie podpisana przez GDDKiA w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Łączna wartość podpisanych w ramach POIiŚ umów przekroczyła 23 mld zł, w tym dofinansowanie że środków UE niespełna 18 mld zł. .

Na wybór wykonawcy i podpisanie umowy na realizację czeka jeszcze 41-km odcinek Rzeszów-Jarosław. Do tej pory rzeszowski Oddział GDDKiA podpisał już umowy na realizację zadań ujętych w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 na łączną kwotę 7,47 mld zł.

W piątek 9 lipca br. zostaną podpisane umowy na budowę kolejnych odcinków autostrady A1 Kowal - Sójki oraz Kotliska - Piątek.


Od 16 listopada 2007 r. do 7 lipca 2010 r. podpisano umowy na budowę 1472 km dróg krajowych, w tym na 663 km autostrad oraz 809 km dróg ekspresowych, obwodnic i dużych przebudów dróg.
Podpisano umowy na budowę 495 km autostrad w systemie tradycyjnym oraz 168 km w systemie Partnerstwa Publiczno–Prywatnego.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej