Kodeks Dobrych Praktyk

2003-12-22 9:55

Zasady zawarte w Kodeksie Dobrych Praktyk mają na celu zwiększenie wzajemnego zaufania w relacjach klient-deweloper oraz podniesienie standardu obsługi. Regulują także metody działania zarówno deweloperów, jak i kupujących przed rozpoczęciem inwestycji, w trakcie realizacji oraz po jej zakończeniu.

Polski Związek Firm Deweloperskich w porozumieniu z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów stworzył "Kodeks Dobrych Praktyk w relacjach Klient - Deweloper".
Dokument ten powstał z inicjatywy środowiska deweloperów i ma na celu uregulowanie zasad związanych z zakupem mieszkań oraz unormowanie relacji pomiędzy sprzedającymi a nabywcami.

Powstanie Kodeksu to milowy krok w budowaniu zaufania społecznego w stosunku do firm deweloperskich w Polsce. Przede wszystkim jednak jesteśmy przekonani, że dokument ten przyczyni się do podniesienia standardów obsługi klienta przez liderów rynku mieszkaniowego. - powiedział Jarosław Szanajca, Prezes PZFD i Prezes Zarządu warszawskiej firmy Dom Development SA.

W kodeksie zapisano zasady obowiązujące zarówno dewelopera, jak i kupującego. W myśl tych zasad inwestor powinien udostępnić klientowi kompleksowe informacje o projekcie inwestycji. Prace nad realizacją projektu powinny być prowadzone zgodnie z umową zawartą z klientem, a jego samego należy na bieżąco informować o postępach prac oraz o wszelkich przeszkodach i zmianach mogących mieć wpływ na cenę lokalu i termin realizacji inwestycji.
Kodeks reguluje także zasady sporządzania umów. W umowie powinny się znaleźć następujące elementy: jasno sformułowany opis przedmiotu umowy, termin rozpoczęcia i czas realizacji inwestycji, cenę z podziałem na elementy składowe oraz warunki płatności, informację o zastosowanych materiałach i technologiach. A także zapisy dotyczące sankcji za niewykonanie lub nieprawidłową realizację zobowiązań.

Natomiast, do obowiązków klienta należy miedzy innymi pisemne informowanie dewelopera o planowanych zmianach i dokonywanie płatności zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Przed podpisaniem umowy kupujący powinien upewnić się, jakiej nieruchomości poszukuje, czy ma wystarczającą ilość środków pieniężnych do nabycia lokalu, zapoznać się z warunkami umowy i wyjaśnić wszelkie nieścisłości, a także sprawdzić jaki jest stan prawny terenu, na którym deweloper realizuje inwestycję.
(ah na podstawie materiałów PZFD)

Tekst kodeksu jest dostępny na stronie internetowej PZFD www.pzfd.pl lub bezpośrednio www.kodeks.pzfd.pl

Polski Związek Firm Deweloperskich został założony i zarejestrowany w maju ubiegłego roku, obecnie zrzesza 63 przedsiębiorstwa - głównie liderów rynku nieruchomości z największych miast Polski. Łączną ofertę firm zrzeszonych w Związku szacuje się na ponad 10 000 mieszkań. PZFD jako główny przedstawiciel środowiska deweloperów w Polsce występuje w najistotniejszych kwestiach związanych z działalnością inwestycyjną na rynku budowlanym. W zeszłym roku między innymi przeprowadził skuteczną batalię o niższy podatek VAT na sprzedaż mieszkań.
Polski Związek Firm Deweloperskich zaistniał również na arenie międzynarodowej. Jest dotychczas jedyną organizacją z krajów kandydujących do Unii Europejskiej, która została przyjęta do Europejskiej Unii Deweloperów Nieruchomości - U.E.P.C., największej organizacji branżowej działającej na rzecz mieszkalnictwa w Unii Europejskiej. W maju br. z inicjatywy Polskiego Związku Firm Deweloperskich odbył się w Warszawie Zjazd U.E.P.C., na którym obecni byli przedstawiciele wszystkich Związków z krajów unijnej piętnastki oraz PZFD.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej