Kodeks budowlany trochę bliżej. Jest już Komisja Kodyfikacyjna

2012-10-12 18:20
Komisja Kodyfikacyjna Prawa budowlanego
Autor: MTBiGM Od lewej: prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski oraz minister Sławomir Nowak wręczający nominacje członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

Najpierw będzie nowe Prawo budowlane, które stanie się później integralną częścią Kodeksu budowlanego. Kodeks uporządkuje proces budowlany, który reguluje dzisiaj wiele aktów prawnych, jednak droga tworzenia kodeksu jest inna, dłuższa niż droga legislacyjna ustawy i wymaga powołania komisji kodyfikacyjnej.  Sławomir Nowak, szef MTBiGM, powołał właśnie Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego. To kolejny krok ku uporządkowaniu przepisów regulujących proces budowlany.

O Kodeksie Budowlanym zrobiło się głośno w roku 2010, gdy jego zarys ogłosił autor projektu, prof. dr. hab Niewiadomski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kodeksu budowlanego. Nowy akt prawny miał strać się remedium na dotychczasowe Prawo budowlane, którego nowelizacja doszła już do granicy możliwości. Potem temat nieco ucichł i pojawiła się koncepcja opracowania nowego Prawa budowlanego. Ale jak widać, można pogodzić jedno z drugim i odpowiada za wdrożenie tego pomysłu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM).

- Chcemy w jednym miejscu zintegrować wszystkie przepisy, aby dać ludziom narzędzie prawne do swobodnego realizowania swoich zamierzeń inwestycyjnych, życiowych, marzeń, aspiracji. Prawo powinno pomagać, a nie przeszkadzać. Naszym zadaniem jest, aby kodeks budowlany uwolnił energię budowlaną. I temu praca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego będzie służyła – powiedział minister Sławomir Nowak, gdy w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczył nominacje członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Minister potwierdził wcześniejsze doniesienia, że nowe przepisy budowlane będą tworzone w dwóch etapach - najpierw nowe Prawo budowlane, a potem Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego do końca obecnej kadencji parlamentu ma przygotować Kodeks Budowlany, który kompleksowo usystematyzuje rozproszone dzisiaj w różnych ustawach zagadnienia regulujące proces inwestycyjno-budowlany. Kilkanaście ustaw i kilkadziesiąt rozporządzeń wydanych przez różne resorty zostanie poddanych analizie, a jej wynikiem będzie zaproponowanie lepszej regulacji. Celem powołania Komisji jest przygotowanie przepisów kompleksowo regulujących proces inwestycyjno-budowlany w jednym akcie prawnym.
- Dotychczasowe regulacje spowodowały taki chaos prawny, że docelowo potrzebna jest regulacja o charakterze stabilnym, powstająca w oderwaniu od podziału resortowego - powiedział prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, który został mianowany przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej.

Do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego powołano 17 osób - przewodniczący Komisji, zastępca oraz członkowie będą powoływani i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Przedstawicielem ministra jest sekretarz Komisji, którym jest pracownik MTBiGM.

Zobacz skład Komisji Kodyfikacyjne Prawa Budowlanego >>

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej