KGHM Polska Miedź SA ogłasza przetarg

2007-11-13 14:05

nieograniczony na wykonanie projektów aranżacji wnętrz biurowych w budynkach siedziby zarządu spółki w Lubinie

KGHM Polska Miedź SA
Biuro Zarządu 59-301 Lubin ul. M. Skłodowskiej -Curie 48
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie projektów aranżacji wnętrz biurowych w budynkach
Biura Zarządu KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie

Zainteresowani mogą składać oferty do 3 grudnia 2007 do godziny 15.00.
Oferty należy składać w Kancelarii Biura Zarządu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 (pokój nr 22)
w zapieczętowanej kopercie oznaczonej napisem:
"Oferta na projekt aranżacji wnętrz biurowych" dopisek - "nie otwierać-skierować do Działu Umów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej jest na stronach internetowych www.kghm.pl

Otwarcie ofert nastąpi 5 grudnia 2007 o godz. 7.30, w siedzibie Zarządu spółki.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej