Jeden dodatek węglowy na jeden adres, dłuższy termin na wypłaty. Rząd zmienia dodatek węglowy!

2022-09-03 8:19

Zgodnie z zapowiedzią ministerstwo uszczelnia przepisy o dodatku węglowym. 2 września Sejm zdecydował, aby jeden dodatek węglowy przypadał na jeden adres. Ma to zapobiec sztucznemu dzieleniu gospodarstw domowych. Wnioskujący poczekają też dłużej na wypłatę pieniędzy. Jak długo?

Zapisy ustawy o dodatku węglowym, niedoprecyzowanie, czym jest gospodarstwo domowe, dają pole do nadużyć, czego efektem jest, jak sami przedstawiciele rządu mówią, nagłe mnożenie się gospodarstw domowych. Dla przykładu, w tym samym domu mieszkają dwie, trzy rodziny, korzystające z jednego pieca na węgiel – każdej z nich przysługuje po 3000 zł.

Jeden dodatek węglowy wypłacany na jeden adres

Zgodnie z zapowiedzią szykuje się nowelizacja ustawy o dodatku węglowym. Jeden dodatek węglowy ma być wypłacany na jeden adres, a nie jak zakładano wcześniej, na gospodarstwo domowe. Ta zmiana ma przeciwdziałać celowemu lub sztucznemu dzieleniu gospodarstw domowych, aby otrzymać więcej dodatków. A o takich praktykach, informowały samorządy.

W przypadku wątpliwości dotyczących informacji zawartych we wniosku o wypłatę dodatku, organ rozpatrujący będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy.

Dłuższy termin na wypłaty dodatku

Zostanie wydłużony termin, jeśli chodzi o możliwość rozpatrywania wniosków na węgiel - z 30 dni do 60 dni. Ma to dać samorządom więcej czasu na weryfikację wniosków. Tym samym wydłuży termin wypłat świadczeń.

Tym samym wydłuża się termin wypłaty świadczenia - do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, ale nie później niż do 30 grudnia 2022.

Instrukcja w przyznawaniu dodatku węglowego dla gmin

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało "Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego". Instrukcja zawiera dokładne wyjaśnienia, jak samorządy mają weryfikować wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Kto otrzyma dodatek węglowy?

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym. Na potrzeby ustawy o dodatku węglowym przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, które spełniają jednocześnie następujące warunki:

  • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe,
  • wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego,
  • wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Ile gospodarstw domowych w jednym mieszkaniu?

Definicja gospodarstwa domowego była niedoprecyzowana w ustawie, dlatego Polacy masowo zaczęli wykorzystywać tę lukę w prawie. Radą na to aby rodzina mieszkająca w jednym domu, nie składała kilku wniosków o dodatek węglowy, jest doprecyzowanie i wyjaśnienie jak będzie traktowane gospodarstwo domowe do wypłaty dodatku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia w poradniku, co można uznać za gospodarstwo domowe.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Prowadzenie wieloosobowego gospodarstwa domowego wiąże się ze wspólnym zamieszkiwaniem, gospodarowaniem (w tym wspólnym ponoszeniem kosztów paliwa czy wykonywaniem wspólnie obowiązków domowych) oraz pozostawaniem w faktycznym związku (współdziałanie w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych).

„Wspólnie gospodarować oznacza wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego. Cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego może być udział i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu, niezarobkowanie i pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą prowadzi się gospodarstwo domowe, a wszystko dodatkowo uzupełnione cechami stałości, które tego typu sytuację charakteryzują. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się różne elementy, jak ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.” czytamy w poradniku ministerstwa.

W przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych istotnym jest warunek samotnego zamieszkiwania i gospodarowania. Wobec tego nie można uznać, że w jednym lokalu mieszkalnym (bądź budynku jednorodzinnym) prowadzonych jest kilka jednoosobowych gospodarstw domowych.

W przypadku deklarowanych kilku gospodarstw domowych (zarówno jednoosobowych, jak i wieloosobowych) zamieszkujących wspólnie w budynku jednorodzinnym (bądź w lokalu mieszkalnym), korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, podczas rozpatrywania wniosku nie można opierać się tylko na fakcie złożenia kilku oddzielnych wniosków. Wspólne ponoszenie kosztów ogrzewania wskazuje bowiem na fakt współdziałania w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych. Wobec tego wydaje się niezasadne aby gospodarstwa te otrzymały oddzielnie kilka dodatków węglowych na wspólne źródło ciepła.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, "Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego"

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej