Lotnisko w Modlinie: jaka nawierzchnia na pasie startowym lotniska Modlin

2013-02-12 16:30
Pas startowy lotniska w Modlinie
Autor: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. Pas startowy lotniska w Modlinie

Pas startowy dla dużych samolotów jest zamknięty na lotnisku w Modlinie od 22 grudnia 2012. Tymczasowa naprawa usterek przez generalnego wykonawcę, firmę Erbud, nie usatysfakcjonowała nadzoru budowlanego, bo zakaz użytkowania nie został cofnięty. Port lotniczy ponosi z tego tytułu duże straty finansowe, więc władze lotniska powinny szybko zdecydować, jaką metodą Erbud, wraz ze swoim podwykonawcą - firmą DSH, ma dokonać naprawy. O dalszych losach pasa startowego lotniska w Modlinie być może zadecyduje już spotkanie władz lotniska, przedstawicieli Erbudu i Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL), które zaplanowano na 12 lutego 2013.

Erbud przedstawił władzom portu lotniczego w Modlinie koncepcję naprawy pasa startowego. Jej autorem jest specjalizujące się w takich inwestycjach biuro projektowe POLCONSULT. Ta sama firma wykonała dotychczasowy projekt drogi startowej w Modlinie, z nawierzchnią z betonu cementowego, co było zgodne z oczekiwaniami inwestora zawartymi Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) inwestycji. Teraz generalny wykonawca rekomenduje sfrezowanie nawierzchni z betonu cementowego i ułożenie warstwy betonu asfaltowego na siatce stalowej (zakazując użytkowania dwóch ok. 500-metrowych odcinków pasa, nadzór budowlany zalecił bowiem usunięcie nieprawidłowości w strukturze wierzchniej warstwy części betonowej drogi startowej).

Erbud nie czuje się winny >>

Pas startowy lotniska Modlin
Autor: Port lotniczy w Modlinie Sp. z o.o. Inspektor nadzoru budowlanego zawiesił decyzję na użytkowanie dwóch progów - 08 i 26 - pasa startowego w Modlinie 

Pas startowy z nawierzchnią z betonu asfaltowego według analiz technicznych przewyższa od kilku do kilkudziesięciu procent ilość powtórzeń wymaganą przy nawierzchni wykonanej z samego betonu. Rozwiązanie z siatką stalową nie wymaga zastosowania szczelin dylatacyjnych, które w przypadku nawierzchni betonowych ulegają degradacji i wymagają ciągłego monitoringu i uzupełnień. Nawierzchnie z betonu asfaltowego spotyka się na europejskich lotniskach, taki eksploatowany od 30 lat pas startowy ma lotnisko w Gdańsku. 
Technologia naprawy drogi startowej lotniska w Modlinie uwzględnia również szybkie wykonanie robót – od 6-8 tygodni od momentu rozpoczęcia prac. Na naprawę według dotychczasowej technologii wykonawca potrzebuje nawet do 12 tygodni więcej. 
Firma Erbud podkreśla jednocześnie, że powierzchnia pasa startowego wykonana z betonu cementowego jest powierzchnią wymagającą w utrzymaniu szczególnie przez pierwsze trzy lata, dlatego przy wyborze tej koncepcji wymagane jest opracowanie przez służby utrzymania lotniska szczegółowej technologii postępowania w okresie zmiennych temperatur, aby ochronić pas startowy przed destrukcją. Trudności techniczne i koszty związane z utrzymaniem odlodzonej nawierzchni betonowej są jednym z decydujących czynników przemawiających za zastosowaniem betonu asfaltowego.
Lotnisko w Modlinie nie ma zainstalowanego systemu ostrzegawczego przed oblodzeniem (ice-alert) i Erbud z dużym prawdopodobieństwem wyraża opinię, że ilość stwierdzonych ubytków betonu drogi startowej wskazuje na stosowanie  środków do odladzania o zwiększonym, nadmiernym stężeniu, niezgodnie z obowiązującymi specyfikacjami i wytycznymi lotniskowymi. Dla potwierdzenia (bądź zbicia) tej tezy generalny wykonawca zlecił instytutom badawczym trzy niezależne ekspertyzy, które przeanalizują wpływ środków chemicznych stosowanych do odladzania drogi. To będzie również podstawa do wskazania odpowiedzialnych (z konsekwencjami finansowymi włącznie) za konieczność wykonania po raz drugi nawierzchni pasa startowego w Modlinie. Koszt tych robót jest szacowany na razie na ok. 10 mln zł.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej