Jak "ucywilizować" rynek wyrobów budowlanych?

2006-05-25 16:22

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Związek Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa zorganizowały konferencję "Patologie rynku wyrobów budowlanych". Celem spotkania było nie tylko uświadomienie skali problemu, ale także znalezienie metod, które pomogą zapobiec tym patologiom. Problemem jest także "szara strefa".

W niektórych branżach przemysłu materiałów budowlanych liczba wyrobów niezgodnych z polskimi przepisami przekracza 30 proc. Oznacza to wysokie ryzyko dla konsumentów, zmniejszone wpływy podatkowe oraz gorszą pozycję konkurencyjną rzetelnych przedsiębiorców.
Zdaniem organizatorów konferencji takim zjawiskom może zapobiec współdziałanie przemysłu i organów administracji publicznej.
PKPP Lewiatan nie ocenia dobrze ustawy o wyrobach budowlanych. Przedstawiciele Konfederacji uważają, że system kontroli wyrobów budowlanych w naszym kraju cechuje wysoki formalizm i niska skuteczność.
Przyczyny niskiej efektywności kontroli to m.in.:

  • bardzo niski udział kontroli doraźnych (4 proc. wszystkich planowanych kontroli); w sytuacji, kiedy na rynku pojawi się produkt, który nie spełnia wymagań, organy kontroli nie podejmą działań, a produkt wprowadzą do planu kontroli na rok następny,
  • kontrole są skierowane bezpośrednio do producentów, co z obszaru kontroli wyklucza importerów,
  • kontrole nie powinny być badaniem rynku, ale elementem systemu usuwającego nieprawidłowości,
  • niedostateczna wiedza kontrolujących, efektem tego jest skupianie się na problemach mniej istotnych,
  • niedostateczna wiedza producentów i dystrybutorów o wymogach dotyczących wyrobów budowlanych.

Przykładem może być "Budma 2005"; z inicjatywy Rady Wyrobów Budowlanych przeprowadzono sondażowe badanie zgodności wyrobów z wymogami. Badanie dotyczyło wyłącznie oznakowania i posiadania dokumentów upoważniających do znakowania. zaledwie ok. 30 proc.wystawców przedstawiało wyroby oznakowane CE lub B. Okazało się także, że około 20 proc. badanych nie ma żadnej wiedzy (lub szczątkową) na temat ustawy o wyrobach budowlanych.

Inicjatorem działań, które w przyszłości "ucywilizują" rynek wyrobów budowlanych, nadal pozostanie Związek Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa.
Po konsultacjach z przedstawicielami różnych branż przemysłu materiałów budowlanych zostaną podjęte następujące działania:

  • opracowywanie branżowych analiz rynku , ze wskazaniem najczęstszych odstępstw i sposobów "omijania" przepisów,
  • przygotowywanie szkoleń dla inspektorów,
  • finansowanie badań wybranych wyrobów przez uprawnione jednostki.

W konferencji udział wzięli m.in. Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu PKPP Lewiatan, Marek Kukuryka, prezes zarządu Sanitec Koło, Ryszard Kowalski, przewodniczący Rady Wyrobów Budowlanych oraz Marek Kaproń, zastępca dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej