Jak kupić węgiel od gminy w cenie 2000 zł? Wniosek, limity, warunki zakupu węgla

2022-11-08 10:49
węgiel
Autor: gettyimages Węgiel będzie po 2000 zł za tonę. Kupisz go w swojej gminie

Zakup węgla od gminy w maksymalnej cenie 2000 zł będzie już za chwilę możliwy. Aktualnie ruszyło przyjmowanie wniosków na zakup preferencyjny węgla, bo to jeden z warunków zakupu tańszego opału. Jak kupić węgiel w swojej gminie? Ile go można kupić?

Spis treści

  1. Jak kupić węgiel w gminie po 2000 zł? Trzeba złożyć wniosek
  2. Do kiedy trzeba złożyć wniosek?
  3. Dla kogo węgiel w cenie 2000 zł? Warunki zakupu
  4. Jakie limity na węgiel po 2000 zł?

Gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupić węgiel od importerów po 1500 zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2000 zł za tonę. Pozostałe podmioty mogą sprzedawać węgiel po cenie nie wyższej niż 2200 zł.

Zgodnie z projektem rozporządzenia przygotowanego przez resort aktywów państwowych sprzedawać węgiel samorządom w ramach ustawy o preferencyjnym zakupie tego paliwa mogą: Polska Grupa Górnicza (PGG), PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie, a także LW Bogdanka.

Jak kupić węgiel w gminie po 2000 zł? Trzeba złożyć wniosek

Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy muszą złożyć w swojej gminie wniosek o zakup preferencyjny węgla. Przyjmowanie wniosków już ruszyło.

Jeśli gmina w miejscu zamieszkania nie będzie brała udziału w preferencyjnej sprzedaży węgla, można go będzie kupić w innej gminie - na podstawie zaświadczenia potwierdzającego wypłatę dodatku węglowego wydanego przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania.

Wzoru wniosku na zakup węgla w cenie preferencyjnej jeszcze nie ma. Ustawa natomiast podaje, jakie informacje będą w nim składane, m.in.:

  • ilość paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu preferencyjnego,
  • oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, nie dokonał już zakupu paliwa stałego na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak będzie określona w rozporządzeniu.

Ustawodawca zaznacza, że informacje składane we wniosku podaje się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek można złożyć elektronicznie (opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) bądź osobiście w urzędzie.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Wniosek na węgiel w cenie 2000 zł lub wniosek o wydanie zaświadczenia na kupno węgla trzeba złożyć do 15 kwietnia 2023 roku.

Dla kogo węgiel w cenie 2000 zł? Warunki zakupu

Węgiel w cenie gwarantowanej będą mogły kupić te gospodarstwa domowe, którym przysługuje dodatek węglowy.

  • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
  • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie danej gminy,
  • wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego i nie dokonywał dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł za tonę.

Jakie limity na węgiel po 2000 zł?

Zgodnie z przepisami jedno gospodarstwo domowe ma prawo do zakupu węgla po preferencyjnej cenie 1,5 tony do 31 grudnia 2022 oraz kolejnej 1,5 tony od 1 stycznia 2023.

Rząd szacuje, że z zakupu węgla po preferencyjnych cenach może skorzystać 3,6-3,84 mln gospodarstw domowych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej