Izba inżynierów dyskutuje o poprawianiu Prawa budowlanego

2012-05-21 15:15
Nowelizacja Prawa budowlanego
Autor: PIIB Inżynierowie budownictwa z Kujawsko-Pomorskiej oraz Warmińsko-Mazurskiej OIIB dyskutują o projekcie nowego prawa

W Gdańsku, na kolejnej konferencji konsultowano projekt założeń do ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany są zapowiadane od kilku lat, wcześniej przez Ministerstwo Infrastruktury, teraz temat przejęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM). Konsultacje trwają, a środowisko budowlane czeka na podobno rewolucyjne zmiany...

Uczestnikami gdańskich konsultacji byli inżynierowie stowarzyszeni w Kujawsko-Pomorskiej oraz Warmińsko-Mazurskiej Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa (OIIB). O statusie i toku pracy nad projektem poinformował zebranych Janusz Żbik, podsekretarz stanu w MTBiGM i przewodniczący zespołu opracowującego projekt założeń Kodeksu budowlanego. Jaki jest jego cel? Wiadomo, obowiązujące Prawo budowlane z 1994 roku powstało w nieco innej rzeczywistości budownictwa. Było już nowelizowane prawie setkę razy. jak twierdzą niektórzy eksperci, jego zapisy nie są kompatybilne z zapisami innych dokumentów regulujących proces budowlany. Ustawodawca obiecuje uproszczenie niektórych procedur.

"Ład przestrzenny" a jakby go nie było 

Inżynierowie budownictwa i architekci praktycy poddali analizie proponowane przez MTBiGM rozwiązania.
Skrytykowano koncepcję wyłączenia organów nadzoru budowlanego ze struktur administracji zespolonej i powołanie okręgowych inspektoratów, obsługujących kilka powiatów w miejsce dotychczasowych inspektorów powiatowych. Zakwestionowano celowość niektórych zmian w ustawie o planowaniu przestrzennym, jak np. stworzenie Miejscowych Przepisów Urbanistycznych, czy rozstrzyganie spornych kwestii nie przez administrację państwową a przez sądy, które nie mają fachowców z dziedziny budownictwa.
Zwracano uwagę na to, że nadużywane jest pojęcie „ład przestrzenny”. Chowa się pod nim różne pomysły, niekoniecznie trafione, które nie wpłyną na naprawę istniejącego stanu. Rozwiązanie problemu właściwej gospodarki przestrzennej tkwi w powiązaniu instrumentów gospodarowania przestrzennego z instrumentami fiskalnymi.

Przeczytaj, jakie zmiany szykują firmom budowlanym UZP i GDDKiA >>

Uprawnienia budowlane dla techników i inżynierów bez magistra

W dyskusji pojawił się temat uprawnień budowlanych, apelowano o przywrócenie technikom możliwości uzyskiwania uprawnień, zaś inżynierowie bez magisterium chcieliby mieć możliwość uzyskania uprawnień bez ograniczeń do wykonawstwa.
Inżynierowie twierdzą także, że należałoby zmienić definicję pojęcia projektu budowlanego, że projekt budowlany powinien umożliwić zbudowanie obiektu bez dodatkowego projektu wykonawczego. Z dezaprobatą uczestnicy konsultacji wypowiadali się o propozycji utworzenia narzędzia do sprawdzania pracy inżynierów i projektantów. Zostało to przyjęte jako podważanie ich fachowości i kompetencji, tym samym zakwestionowanie idei zawodu zaufania publicznego.

W podsumowaniu konsultacji przedstawiciele MTBiGM podziękowali ze cenne uwagi, skomentowali także, że poprawianie Prawa budowlanego i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym to niezwykle trudna materia. Czyżby to był sygnał, że jednak nieprędko wyjdzie ona z fazy projektu?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej