ITB ma 65 lat!

2010-01-15 13:42
Laboratorium ITB
Autor: ITB

Ale z pewnością nie jest to dla niego wiek emerytalny. Od powołania placówki w 1945 roku, Instytut Techniki Budowlanej przeszedł długą drogę. Zaczynał swoją działalność w kraju wyniszczonym drugą wojną światową. Kadra naukowa i inżynierska była zdziesiątkowana, a bazę laboratoryjną trzeba było tworzyć od podstaw. Dzisiaj ITB dysponuje nowoczesnymi laboratoriami wyposażonymi w niezbędną aparaturę.

Działalność Instytutu obejmuje:

 • prace badawcze i rozwojowe dla potrzeb budownictwa;
 • ekspertyzy, orzeczenia i opinie naukowo-techniczne;
 • badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych;
 • aprobaty techniczne, europejskie aprobaty techniczne i rekomendacje techniczne;
 • certyfikaty;
 • projektowanie i wytwarzanie wyposażenia do prowadzenia badań laboratoryjnych

(“Urządzenie do badania powłok przeciwwilgociowych na zewnątrz na mury i betony”  zostało nagrodzone w ogólnopolskim Konkursie Innowacja Roku 2009 organizowanym przez Redakcję Forum Biznesu pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Centrum Innowacji FIRE);

 • współpracę w zakresie normalizacji krajowej (PKN) i międzynarodowej (CEN, ISO);
 • informację naukowo-techniczną;
 • wydawnictwa własne ITB;
 • konferencje, seminaria, szkolenia;
 • współpracę międzynarodową z ponad 20 organizacjami i stowarzyszeniami o zakresie paneuropejskim i światowym.

Podstawowym celem prac badawczych i rozwojowych prowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej od początku jego działalności było i jest zapewnienie jakości polskiego budownictwa oraz ochrona interesów użytkowników obiektów budowlanych. Badania prowadzone są w następujących aspektach: zrównoważone budownictwo; bezpieczeństwo i niezawodność konstrukcji; higiena środowiska zamieszkania; ochrona przed hałasem i drganiami; bezpieczeństwo i dogodność użytkowania; racjonalizacja użytkowania energii w budynkach; trwałość budynków i elementów budowli; bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych; diagnostyka stanu technicznego budynków; jakość budynków; ekologia budownictwa; modernizacja budynków mieszkalnych. Prace zaś dotyczą: materiałów budowlanych, budownictwa inżynieryjnego i hydrotechnicznego śródlądowego, instalacji elektrycznych, okuć i ślusarki budowlanej.

W akredytowanym Zespole Laboratoriów Badawczych Instytutu prowadzone są specjalistyczne badania materiałów i wyrobów budowlanych, w tym badania na potrzeby aprobacji i certyfikacji, będące podstawą do znakowania wyrobów budowlanych symbolami “B” oraz “CE”. Ponadto w ITB działa Laboratorium Wzorcujące, w którym wykonywane jest wzorcowanie, a także sprawdzanie wyposażenia pomiarowego laboratoriów badawczych.

Instytut ma dzisiaj silną i ugruntowaną pozycję jednostki badawczej budownictwa w środowisku polskich i europejskich instytutów badawczych, przedsiębiorców i organizacji międzynarodowych. Również ma swój udział w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla wspierania innowacyjnych zmian w sektorze budowlanym, a także na rzecz własnego rozwoju. Rada Naukowa ITB od 1967 r. ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej - budownictwo.

Siedziba główna ITB
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
tel. 22/825 04 71
faks 22/825 52 86
e-mail: instytut@itb.pl

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa
tel. 22/8431471
faks 22/8432931

Oddział śląski

Oddział wielkopolski

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej