Inżynier budownictwa „zderegulowany”. Prezydent podpisał ustawę

2014-06-09 16:47
Inżynier budownictwa
Autor: Ego Public Relations

W II transzy zawodów (w 12 branżach) zakwalifikowanych do deregulacji, czyli łatwiejszego do nich dostępu, znalazły się zawody związane "z kierowaniem robotami budowlanymi oraz projektowaniem - zawody urbanisty i architekta". Prezydent podpisał ustawę, zmieniającą m.in. zasady zdobywania uprawnień budowlanych. Dokument ten, mimo długotrwałych negocjacji o jego treść, nie do końca finalnym efektem zadowolił środowisko związane z budownictwem.

W odniesieniu do inżynierów budownictwa zachowana została możliwość uzyskiwania odrębnych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, utrzymano uprawnienia budowlane we wszystkich dotychczasowych specjalnościach, aczkolwiek pod inną nieco nazwą i dodano specjalność hydrotechniczną. Wprowadzono możliwość uzyskania uprawnień bez ograniczeń w zakresie wykonawstwa przez inżynierów I stopnia i w ograniczonym zakresie przez techników oraz mistrzów. Wprowadzono instytucję patrona, który będzie nadzorował przebieg praktyki zawodowej (ostatecznie zrezygnowano z możliwości skracania praktyk przez patrona, jak początkowo przewidywał projekt). Wprowadzono nową zasadę, że pozytywny wynik części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane jest ważny tylko (aż) 3 lata. Ostatecznie ustawodawca zadecydował o skróceniu wymiaru praktyki projektowej aż o połowę, z 2 lat do 1 roku. Nowa ustawa umożliwi zwolnienie z egzaminu na uprawnienia budowlane na mocy porozumienia samorządu zawodowego z konkretną uczelnią oraz możliwość uznania praktyki studenckiej za część lub całość praktyki zawodowej – umowy z uczelniami podpisywane będą przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB).
Tytuł rzeczoznawcy budowlanego będzie nadawany na czas określony, a listę rzeczoznawców budowlanych będzie prowadziła Polska Izba Inżynierów Budownictwa, a nie jak dotąd Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Przepisy podpisanej przez Prezydenta RP 30 maja ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych wejdzie w życie 60 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Urbaniści
natomiast uważają, że nowa ustawa w praktyce prowadzi nie tyle do ułatwienia dostępu do tego zawodu, co go likwiduje. Polska Izba Urbanistów zamierza w tej sprawie złożyć skargę w Trybunale Konstytucyjnym, o czym poniżej mówi Danuta Strembicka, sekretarz Krajowej Rady Polskiej Izby Urbanistów...

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej