Inwestycje budowlane w odwrocie?

2011-08-01 11:13
Budowa galerii Blue Center w Skierniewicach
Autor: BOIG

Polska jest uważana za największy plac budowy w Europie. Fakt, gdzie nie spojrzeć, wszędzie coś się buduje, tym bardziej, że EURO 2012 coraz bliżej. A jednak okazuje się, że spada liczba przetargów na inwestycje budowlane, przynajmniej tych realizowanych na podstawie zamówień publicznych. Czyżby to pierwsze oznaki spowolnienia przepowiadanego już w przyszłym roku?

Zamówienia publiczne: na budowalane inwestycje coraz mniej

Liczba ogłaszanych przetargów na wszelkie prace budowlane w okresie styczeń – czerwiec bieżącego roku była o ponad 11,6 procent mniejsza niż w analogicznym czasie ubiegłego roku – wynika z danych opracowanych przez serwis eGospodarka.pl. Co ciekawe, spadek liczby ogłoszeń o udzielenie zamówienia publicznego zanotowano jedynie w tym segmencie. W pozostałych dwóch kategoriach – czyli dostawach usług oraz towarów – liczba ogłoszeń wzrosła. Tak wynika z analizy ogłoszeń przetargowych publikowanych w serwisie Przetargi.eGospodarka.pl. W pierwszym półroczu 2011 roku liczba ogłaszanych zamówień publicznych wzrosła względem analogicznego okresu ubiegłego roku o 3,2 procent. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2011 roku opublikowano 83 tys. 559 ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wobec 80 tys. 935 w analogicznym okresie roku 2010.

W segmencie budowlanym widać wyraźne spowolnienie, co niestety nie jest dobrym prognostykiem, Wiele wskazuje na to, że maksimum inwestycji mamy już za sobą. W tym roku gospodarkę napędza jeszcze budownictwo, gdzie trafiają środki unijne i realizowane są inwestycje związane z EURO 2012. Potwierdza to wysoka dynamika produkcji budowlanej związanej z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (40 proc. wzrostu) oraz specjalistycznych robót budowlanych (prawie 23 proc. wzrost). Środki unijne jednak się kończą. O nadchodzącym osłabieniu w budownictwie jednoznacznie świadczy spadająca liczba ogłaszanych nowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Realizowane obecnie inwestycje budowlane będą więc kontynuowane, ale boom już się kończy i nie należy oczekiwać powtórki hossy w tym segmencie.

Na szczęście zaczyna wyhamowywać inflacja. Według danych GUS, w czerwcu inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 4,2 proc., wobec 5 proc. przed miesiącem. To mniej niż prognozowali ekonomiści. Z kolei według danych NBP, inflacja bazowa w czerwcu, po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,4 proc. w ujęciu rocznym.

Inwestycje budowlane w odwrocie
Autor: eGospodarka.pl

Roboty budowlane: na jakie największe zapotrzebowanie 

Dane opracowane przez serwis eGospodarka.pl wskazują, nadal bardzo intensywnie realizowane są inwestycje związane z budową i odbudową infrastruktury przeciwpowodziowej. W czerwcu liczba ogłoszeń przetargowych na tego typu prace wzrosła aż o 616 procent względem analogicznego miesiąca roku ubiegłego!  Następne w rankingu prace - roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych – wykazują już zaledwie 28-procentową dynamikę w odniesieniu do czerwca 2010. Niewiele ustępują im ogłoszenia na wykonanie robót murarskich i murowych (20,91 procent więcej niż w czerwcu 2010), roboty rozbiórkowe (20,55 procentowy przyrost), roboty w zakresie kształtowania placów zabaw (20,23-procentowa dynamika).

W stosunku do czerwca ubiegłego roku najbardziej spadło zapotrzebowanie na roboty w zakresie kanalizacji ściekowej (-38,55 proc.), roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (-35,79 proc.), usługi nadzoru budowlanego (-33,33 proc.), nadzór nad robotami budowlanymi (-31,44 procent), roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (-29,10 procent), roboty w zakresie budowy dróg (-28,29 proc.), roboty w zakresie nawierzchni dróg (-27 proc.), izolacja cieplna (-24,71 proc.), usługi szkolenia zawodowego (-24,29 proc.), roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei oraz wyrównywanie terenu (-21,46 proc.) a także na roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, roboty w zakresie różnych nawierzchni, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, roboty drogowe, roboty w zakresie stolarki budowlanej, wykonywanie pokryć dachowych, usługi szkoleniowe, roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej oraz usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Jak widać, znaczne spadki dotknęły nie tylko zamówień na prace typowo wykonawcze, ale również usługi projektowe i nadzoru. Oznacza to, że w najbliższym czasie znacząco zmniejszy się zakres wykonywanych prac budowlanych. Prace projektowe są bowiem wstępnym etapem wszelkich inwestycji.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej