I posiedzenie Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej

2009-11-09 9:32
I posiedzenie Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej (3 listopada 2009, Warszawa)
Autor: Ministerstwo Gospodarki

Obecnie na świecie działa 436 reaktorów jądrowych, w najbliższych latach powstaną kolejne 44 tego typu jednostki - inauguracyjne spotkanie Zespołu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej odbyło się 3 listopada 2009 r. Obradom przewodniczyła Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska.

Budowa elektrowni jądrowych w Polsce to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i wymagania środowiskowe.
- Dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię po racjonalnych kosztach i z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, musimy myśleć o synergii wszystkich technologii wytwórczych, w tym technologii jądrowych – powiedziała wiceminister Hanna Trojanowska.
Według szacunków Ministerstwa Gospodarki, do 2030 r. zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 57%, do poziomu 202 TWh.

Wdrażanie energetyki jądrowej w naszym kraju będzie przebiegało w 7 etapach, obejmujących: opracowanie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, stworzenie infrastruktury prawnej i instytucjonalnej, przygotowania do budowy pierwszej elektrowni jądrowej, realizację inwestycji, bezpieczną eksploatację elektrowni, następnie jej likwidację oraz wdrożenie docelowych rozwiązań związanych z gospodarka wypalonym paliwem.

- Uruchamiając Program Energetyki Jądrowej podejmujemy zobowiązanie na ponad 100 lat – poinformowała wiceminister Trojanowska. Jak podkreśliła, przygotowania do tego przedsięwzięcia wymagają ogromu pracy i ścisłej kooperacji wielu różnych instytucji.

Powołany przez premiera Zespół do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej ma być platformą takiej współpracy. Do jego zadań należeć będzie m.in.:

  • formułowanie wniosków dotyczących udziału energetyki jądrowej w krajowym systemie elektroenergetycznym,
  • przeprowadzanie analiz obowiązujących regulacji prawnych oraz formułowanie opinii w zakresie dostosowania prawa do wymagań i potrzeb wynikających z wdrażania energetyki jądrowej,
  • proponowanie rozwiązań w zakresie organizacji procesu budowy i eksploatacji obiektów energetyki jądrowej.

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili konieczność przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej i edukacyjnej poświęconej pokojowemu wykorzystaniu energii jądrowej. W skład Zespołu wchodzą: Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, Główny doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa energetycznego, przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowej Agencji Atomistyki, Urzędu Regulacji Energetyki oraz ministerstw Infrastruktury, Finansów, Zdrowia, Spraw Zagranicznych, Skarbu Państwa, Środowiska, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Edukacji Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gospodarki.
Przewodniczący Zespołu będzie przedstawiał do 31 marca każdego roku roczne sprawozdania Prezesowi Rady Ministrów.


Zespół do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej został powołany zarządzaniem nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września br.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej