I posiedzenie Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej

2009-11-09 9:32
I posiedzenie Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej (3 listopada 2009, Warszawa)
Autor: Ministerstwo Gospodarki

Obecnie na świecie działa 436 reaktorów jądrowych, w najbliższych latach powstaną kolejne 44 tego typu jednostki - inauguracyjne spotkanie Zespołu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej odbyło się 3 listopada 2009 r. Obradom przewodniczyła Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska.

Budowa elektrowni jądrowych w Polsce to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i wymagania środowiskowe.
- Dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię po racjonalnych kosztach i z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, musimy myśleć o synergii wszystkich technologii wytwórczych, w tym technologii jądrowych – powiedziała wiceminister Hanna Trojanowska.
Według szacunków Ministerstwa Gospodarki, do 2030 r. zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 57%, do poziomu 202 TWh.

Wdrażanie energetyki jądrowej w naszym kraju będzie przebiegało w 7 etapach, obejmujących: opracowanie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, stworzenie infrastruktury prawnej i instytucjonalnej, przygotowania do budowy pierwszej elektrowni jądrowej, realizację inwestycji, bezpieczną eksploatację elektrowni, następnie jej likwidację oraz wdrożenie docelowych rozwiązań związanych z gospodarka wypalonym paliwem.

- Uruchamiając Program Energetyki Jądrowej podejmujemy zobowiązanie na ponad 100 lat – poinformowała wiceminister Trojanowska. Jak podkreśliła, przygotowania do tego przedsięwzięcia wymagają ogromu pracy i ścisłej kooperacji wielu różnych instytucji.

Powołany przez premiera Zespół do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej ma być platformą takiej współpracy. Do jego zadań należeć będzie m.in.:

  • formułowanie wniosków dotyczących udziału energetyki jądrowej w krajowym systemie elektroenergetycznym,
  • przeprowadzanie analiz obowiązujących regulacji prawnych oraz formułowanie opinii w zakresie dostosowania prawa do wymagań i potrzeb wynikających z wdrażania energetyki jądrowej,
  • proponowanie rozwiązań w zakresie organizacji procesu budowy i eksploatacji obiektów energetyki jądrowej.

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili konieczność przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej i edukacyjnej poświęconej pokojowemu wykorzystaniu energii jądrowej. W skład Zespołu wchodzą: Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, Główny doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa energetycznego, przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowej Agencji Atomistyki, Urzędu Regulacji Energetyki oraz ministerstw Infrastruktury, Finansów, Zdrowia, Spraw Zagranicznych, Skarbu Państwa, Środowiska, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Edukacji Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gospodarki.
Przewodniczący Zespołu będzie przedstawiał do 31 marca każdego roku roczne sprawozdania Prezesowi Rady Ministrów.


Zespół do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej został powołany zarządzaniem nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września br.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej