Grupa B-8 o problemach branży

2011-02-16 13:23
Spotkanie Grupy G-8
Autor: PIIB Od lewej Wiktor Piwkowski - przewodniczący PZITB i Andrzej Dobrucki - prezes PIIB. 

W siedzibie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się spotkanie Grupy B-8. Jego uczestnicy omówili i odnieśli się do istotnych problemów dotyczących branży budowlanej. Grupa B-8 to dobrowolne porozumienie organizacji zawodowych związanych z budownictwem, zajmuje się wypracowaniem wspólnych stanowisk odnoszących się  m.in. do funkcjonowania branży budowlanej, czy też samorządów zawodowych.

Znaczną część obrad poświęcono niepokojącym informacjom dotyczącym nieprawidłowej praktyki stosowania przez niektóre organy administracji publicznej przepisu art.76 a Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczącego zasad sporządzania przez architektów  kopii dokumentów będących częścią projektu budowlanego. Zgodnie z tym przepisem strona postępowania administracyjnego może złożyć kopię dokumentu, jeżeli została ona poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika. Odmiennego zdania jest prezydium Izby Architektów RP. Zdaniem Izby, projektant sporządzający projekt budowlany opiera się na przepisach szczególnych dotyczących sposobu, zakresu oraz formy jego sporządzania. Zgodność kopii z oryginałem projektu lub jego części powinien potwierdzać autor projektu.

Zobacz także: Inżynierowie, technicy i nauka razem

Uczestnicy spotkania uznali stanowisko architektów za zasadne. Ustalono także, że Grupa B-8 przedstawi swoją opinię Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego jako centralnemu organowi administracji rządowej w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej. Poparto również wniosek, żeby równolegle podjąć działania mające na celu wpisanie architektów, inżynierów budownictwa,   projektantów i geodetów na listę podmiotów upoważnionych z mocy prawa do uwierzytelniania dokumentów stosowanych w postępowaniach administracyjnych w budownictwie.

Wiele uwagi poświęcono omówieniu problemów zgłaszanych przez środowisko budowlane, odnoszących się do przepisów zawartych w Ustawie o zamówieniach publicznych. Szczególnie dotyczy to przetargów i stosowania zasady tzw. „najniższej ceny”. Stwierdzono, że pomija się często sprawę bezpieczeństwa inwestycji i jej jakości. Uznano za zasadne, żeby w komisjach przetargowych, a szczególnie w fazie przygotowania dokumentacji, brały udział osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Reprezentacja Izby Projektowania Budowlanego zobowiązała się do opracowania i przedłożenia Grupie B-8 analizy i wniosków dotyczących tej sprawy.

Omówiono także zagadnienia dotyczące planowania przestrzennego, odnosząc się do ubiegłorocznej powodzi. Stwierdzono, że wcześniej ustalone zapisy w kolejnych projektach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ciągle się zmieniają. Podano przykład, że w jednym z pierwszych projektów był zapis: „nie wolno budować na obszarze nie objętym planem…”. W następnym projekcie już takiego zapisu nie było. Stwierdzono, że zbyt długo trwają prace legislacyjne nad ostatecznym kształtem projektu tej ustawy. Przedstawiciele Towarzystwa Urbanistów Polskich i Polskiej Izby Urbanistów zadeklarowali, że wspólnie opracują stanowisko w sprawie polityki przestrzennej w naszym kraju i zapoznają z nim członków Grupy B-8.

W tym spotkaniu Grupy B-8 udział wzięli: Wojciech Gęsiak - prezes i Tomasz Tomaszewski - wiceprezes Izby Architektów RP, Wiktor Piwkowski - prezes Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stanisław Cegielski - prezes i Włodzimierz Kędziora - sekretarz generalny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Zbigniew Kledyński - wiceprezes KR PIIB, Karol Sołtysiak - Geodezyjna Izba Gospodarcza, Aleksander Krupa - Izba Projektowania Budowlanego, Jacek Banduła - Polska Izba Urbanistów, Grzegorz Chodkowski -  Stowarzyszenie Architektów Polskich, Bartłomiej Kolipiński - Towarzystwo Urbanistów Polskich. Spotkaniu przewodniczył Andrzej Dobrucki - prezes KR Poolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.   

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej