Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2008

2008-04-16 18:53

Z roku na rok stale powiększa się lista firm, które prezentują się na wystawie Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja. Zdecydowanie rozszerza się także oferta produktów, co było widać podczas szóstej już edycji tej imprezy - jak zwykle była to jedyna w kraju wystawa w branży poświęcona wyłącznie tematyce wentylacji i klimatyzacji.

Tomasz Trusewicz (z lewej), dyrektor Stowarzyszenia Polska Wentylacja gratuluje przedstawicielowi firmy MERCOR SA
wygranej w konkursie na "Najciekawszy produkt"


- Wysoka specjalizacja, bardzo rozbudowany program merytoryczny odzwierciedlający wyczucie potrzeb branżystów oraz sprawne dotarcie do zainteresowanych, to w moim przekonaniu podstawy sukcesu wystawy Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja - mówi Tomasz Trusewicz, dyrektor Stowarzyszenia Polska Wentylacja, organizatora tego branżowego wydarzenia. - Od pierwszej edycji w roku 2003 byliśmy nastawieni na sukces. Zaproponowaliśmy odmienną formułę wystawienniczą, w której liczy się przede wszystkim skuteczność nawiązywania efektywnych kontaktów branżowych. Naszym wystawcom proponujemy odejście od formuły zwykłych targów, na których wiele energii traci się na przygotowania stoisk i ponosi się w związku z tym wysokie koszty. Wszelkie sprawy organizacyjne bierzemy na siebie. Nasi wystawcy ograniczają przygotowania do niezbędnego minimum. Jednocześnie wkładamy bardzo wiele pracy w skuteczny marketing naszego przedsięwzięcia. Efekty są widoczne. Z roku na rok rośnie liczba zwiedzających. Wystawcy bardzo pozytywnie oceniają frekwencję. Cenią sobie przede wszystkim wyselekcjonowaną pod względem zawodowym grupę odwiedzających. U nas nie ma przypadkowych gości. Wszyscy są czynnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. A największe grupy zawodowe wśród gości to projektanci, instalatorzy i handlowcy - czyli klienci naszych wystawców. Obecnie możemy pochwalić się najliczniejszą reprezentacją branży wśród wystawców. Na żadnej z imprez targowych nie można w jednym miejscu spotkać tylu firm działających wyłącznie w sektorze wentylacji i klimatyzacji, ile prezentuje się u nas. Równie ważny jest program seminariów, jaki proponujemy uczestnikom. W ciągu dwóch dni odbywa się kilkadziesiąt wykładów i prezentacji, które w bardzo praktyczny sposób odnoszą się do zagadnień projektowych i wykonawczych. Stowarzyszenie ma bardzo bliski kontakt ze swoimi branżystami, dlatego wiemy co ich interesuje i pod tym kątem przygotowujemy program. A ponieważ nie jesteśmy komercyjnym organizatorem targów, dla którego liczy się wyłącznie wynik finansowy, dlatego możemy sobie pozwolić na inwestowanie w jakość naszego przedsięwzięcia. Nie pozwalamy sobie na taryfę ulgową. Zarówno w sprawach merytorycznych jak i organizacyjnych. Naszym celem jest bowiem nie tylko sprawne przeprowadzenie wystawy, ale przede wszystkim propagowanie nowoczesnej wiedzy technicznej. A to służy i zwiedzającym i wystawcom.

Na Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2008 na powierzchni ponad 2300 m2 zaprezentowało się 112. wystawców (w tym 99. to producenci, importerzy i dystrybutorzy) oferujący pełny asortyment wyrobów i urządzeń stosowanych w systemach wentylacji i klimatyzacji - od wentylatorów, kanałów, kształtek i akcesoriów wentylacyjnych, przez technikę wentylacji pożarowej, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, klimatyzatory, po chillery i asortyment chłodniczy oraz automatykę. Nie zabrakło także firm mniejszych, często debiutujących na rynku. W ostatnich dwóch edycjach znacząco wzrósł udział firm klimatyzacyjnych, dzięki czemu poszerza się oferta dla zwiedzających. Nie zabrakło stoisk z prasą oraz organizacji branżowych. Nieco ponad 50% uczestników przybyło z województwa mazowieckiego i najbliższych okolic województw ościennych. Pozostali reprezentowali całą Polskę. Warto podkreślić to, że wystawcy wyjątkowo chwalili frekwencję oraz to, że zwiedzający są bardzo interesującą grupą.

Klapa przeznaczona jest do utrzymywania odpowiedniej różnicy ciśnień przed i za swoją przegrodą, pracuje jako tzw. zawór bezpieczeństwa uniemożliwiając wzrost ciśnienia np. na chronionej klatce schodowej powyżej zadanej wartości. Urządzenie może być również stosowane w dowolnych pomieszczeniach chronionych przed zadymieniem poprzez wytworzenie nadciśnienia. Klapa może zostać wykonana jako kanałowa oraz ścienna. Urządzenie wchodzi w skład zestawu urządzeń tworzących systemy nadciśnienia pionowych dróg ewakuacji.
Próg zadziałania urządzenia wynosi 50 Pa wg normy PN-EN 12101-6. Nowoczesna konstrukcja przegrody i mechanizmu wyzwalania klapy pozwalająca na uzyskanie szybkości reakcji urządzenia na zmieniające się ciśnienie ok.1,5 s. 
Rok wprowadzenia do sprzedaży - 2008.
Konkursy i wyróżnienia

 

 

Podczas wystawy organizowano konkursy i przyznawano wyróżnienia. Zwiedzający (każdy dysponował jednym głosem) wystawę wybierali najciekawszy ich zdaniem produkt.

Tytuł "Najciekawszy produkt"
otrzymała "Klapa upustowo-nadciśnieniowej do systemów nadciśnienia pionowych dróg ewakuacji typu mcr PL1" (zgłoszona przez MERCOR SA).

Tytuł "Branża nas lubi"
w roku 2008 otrzymała Krakowska firma SMAY sp. z o.o. Wśród wystawców prezentujących w stoiskach swoją ofertę, Stowarzyszenie przeprowadza ankietę, w której są pytani o to, z którą firmą najlepiej im się współpracuje, która jest przyjazna dla kontrahentów. Firma SMAY jest już trzykrotnym laureatem tego honorowego wyróżnienia (2005, 2007 i 2008).

Seminaria

 

 

Bardzo istotnym elementem spotkania branżowego i wystawy są seminaria organizowane przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. W ciągu dwóch dni odbywa się na nich kilkadziesiąt wykładów i prezentacji technicznych. Prelegentami są wysokiej klasy specjaliści zapraszani przez organizatorów. Głównym punktem tegorocznego programu była prezentacja najnowszych zmian w przepisach dotyczących wentylacji i klimatyzacji. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury omówili zmiany w Prawie budowlanym oraz projekty nowych rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.
Zaprezentowano także założenia do metodologii obliczania zapotrzebowania na energię w budynkach (pod kątem wentylacji i klimatyzacji), na potrzeby certyfikacji energetycznej.
Mówiono także o zagadnieniach wentylacji i klimatyzacji w hotelach, komputerowej symulacji rozdziału powietrza, budynkach pasywnych, odzysku ciepła i wymienników gruntowych.
Specjalny blok tematyczny poświęcono wentylacji pożarowej. W tym zakresie również omówiono projekty zmian w przepisach i normach dotyczących projektowania i odbiorów instalacji. Głos zabierali między innymi przedstawiciele Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Instytutu Techniki Budowlanej. Nowością były wykłady dotyczące utrzymania instalacji HVAC, dotyczące między innymi: kryteriów wyboru profesjonalnej usługi serwisowej, nowych regulacji prawnych dotyczących instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych. Gościnnie wystąpili przedstawiciele Krajowego Forum Chłodnictwa, przedstawiając zasady certyfikacji personelu i firm z branży chłodnictwa i klimatyzacji w świetle nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej.

Tradycyjnie, po Forum jest wydawana książka z referatami seminariów oraz dodatkowymi artykułami o tematyce technicznej - ostatnie wydanie ma 260 stron. Publikację można nabyć w biurze Stowarzyszenia (tel./faks 022 635 13 24, 022 619 64 60), informacje można znaleźć również na www.forumwentylacja.pl. W ten sam sposób lub składając zamówienia online, można bezpłatnie otrzymać katalog wystawców i prezentacje na CD.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej