Forum TERMOMODERNIZACJA 2016. Relacja

2016-04-25 16:03
Forum TERMOMODERNIZACJA  2016
Autor: Zrzeszenie Audytorów Energetycznych Forum TERMOMODERNIZACJA  2016

XVI Forum TERMOMODERNIZACJI, które cyklicznie organizowane jest przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, skupiło w tym roku jak zwykle audytorów i specjalistów z branży szeroko rozumianej efektywności energetycznej, przedstawicieli instytucji finansowych i wyższych uczelni technicznych.

W TERMOMODERNIZACJI 2016 wzięło udział 150 uczestników z całej Polski. Wiodącym tematem spotkania były „Audyty energetyczne w przedsiębiorstwach”, które zgodnie z Dyrektywą 2012/27/UE są obowiązkowymi dokumentami, są więc uwzględnione w projekcie nowej ustawy o efektywności energetycznej.
Obrady odbyły się w trzech sesjach tematycznych podzielonych na problemy prawne, techniczne i ekonomiczne.
Przygotowaną przez Ministerstwo Energii ustawę o efektywności energetycznej zaprezentował Arkadiusz Węglarz, który następnie poprowadził dyskusję panelową o roli audytorów i Zrzeszenia we wdrażaniu tej ustawy.

W programie konferencji znalazły się ponadto m.in. prezentacje: ocena stanu wdrożenia dyrektywy EPBD w Polsce i innych krajach, aktualny stan i propozycje zmian legislacyjnych w Polsce (Joanna Rucińska/NAPE, PW); przepisy normy PN-EN 16247 - Audyty energetyczne, która w odmienny sposób niż dotychczas obowiązujące akty prawne definiuje audyty i określa ich zakres i procedurę sporządzania, norma ta może stać się podstawą do opracowania audytów energetycznych w przedsiębiorstwach. (Maciej Robakiewicz/ZAE, FPE); możliwość poprawy efektywności energetycznej w przemyśle (Łukasz Sajewicz/Viessmann); dotychczasowe doświadczenia w realizacji audytów energetycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach (Marek Amrozy/NAPE); możliwości wykorzystania energii odnawialnej w budynkach (Ryszard Wnuk, Bartłomiej Asztemborski/KAPE); systemy wsparcia przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną - istniejące i przewidywane programy NFOŚiGW  i BOŚ. 
Obrady FORUM posumował Dariusz Heim, prezes Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (ZAE), zwracając uwagę na nową rolę audytora energetycznego, nie tylko jako doradcy, ale również koordynatora prac służących poprawie efektywności energetycznej. Podkreślił, że z uwagi na różnorodność zagadnień pojawiających się podczas wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstw, analizy te stają się coraz bardziej nietypowe i skomplikowane. Tym samym niezbędne jest ciągłe pogłębianie wiedzy, w tym m.in. o zagadnienia efektywności procesów przemysłowych jak i jeszcze lepsza wymiana informacji i doświadczeń w środowisku audytorów energetycznych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej