Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, Kolektory słoneczne i Systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej, 13-14 maja 2013, Toruń

2013-03-11 13:11
forum energetyki odnawialnej
Autor: Instytut Energetyki Odnawialnej

Największe spotkanie firm z sektora energetyki słonecznej w Polsce, czyli VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, Kolektory słoneczne i Systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej odbędzie się 13-14 maja 2013 roku w Toruniu. Spotkanie zorganizowane przez IEO w ramach kampanii Europejskie Słoneczne Dni, promującej w Europie energię odnawialną.

Polski rynek kolektorów słonecznych według European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) jest jednym z największych w Europie. Wyniki sprzedaży instalacji kolektorów słonecznych z 2011r. uplasowały polski rynek na 4 miejscu w Europie, tuż za Niemcami, Włochami, Hiszpanią. Pomimo, że europejski rynek kolektorów słonecznych jest bardzo konkurencyjny, polskie firmy, konsekwentną pracą na rzecz rozwoju technologii, poprawy jakości, obniżenia kosztów, ale też eksportu (poprawy bilansu handlowego kraju) zdobyły zaufanie odbiorców a technologia kolektorów słonecznych stała się wiodącą technologią tzw. energetyki prosumenckiej.

Decyzja o zwiększeniu budżetu programu dotacji NFOSIGW do kredytów na zakup kolektorów słonecznych oraz niezwykle dobre perspektywy finansowania kolektorów słonecznych w ramach polityki spójności UE na lata 2014-2020 pozwalają z dużym optymizmem patrzeć na dalszy rozwój branży. Firmy z branży kolektorów słonecznych stanowią dzisiaj doskonałą bazę także do rozwoju nowego, w pełni komplementarnego rynku fotowoltaiki.

kolektory słoneczne vs fotowoltaika
Autor: Instytut Energetyki Odnawialnej Porównanie stanu rozwoju rynków kolektorów słonecznych oraz systemów fotowoltaicznych

Rynek fotowoltaiki w Polsce jest w pełni otwarty do wykorzystania przez firmy i prosumentów. Obecnie w Polsce zainstalowane jest zaledwie ok. 3 MW mocy w instalacjach słonecznych PV. Większość z tych instalacji nie jest podłączona do sieci elektroenergetycznej. Nowo powstające firmy oraz potencjalni użytkownicy instalacji fotowoltaicznych oczekują na nowy system wsparcia stałymi cenami , tzw. FiT, które są zaproponowane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii wg Ministerstwa Gospodarki. Powyższe zmiany byłyby po raz pierwszym w historii ukłonem w stronę energetyki prosumenckiej. Zaproponowane kwoty stałych taryf (FiT) pokryłyby koszty związane z wyprodukowaniem energii z pierwszych instalacji PV i umożliwiły pozyskanie finansowania i zwrot nakładów pierwszych instalacji fotowoltaiki. Jak zauważa Pan Grzegorz Wiśniewski - Prezes IEO „taki system wsparcia pozwoliłby stworzyć rynek i doprowadzić do spadku kosztów w kolejnych latach, zwłaszcza w zakresie projektowania i planowania systemów fotowoltaiki oraz ich instalacji”.

Pomimo różnić dzielących oba sektory, można również zauważyć cechy wspólne. Podobnie jak w przypadku sektora kolektorów słonecznych, w sektorze fotowoltaiki ważnym ogniwem są instalatorzy. Przeważająca część firm instalatorskich sektora systemów słonecznych grzewczych, jest zainteresowana rynkiem fotowoltaiki i deklaruje możliwość instalowania tego typu urządzeń. Ponadto, to co łączy oba sektory technicznej, to magazynowanie nadwyżki wyprodukowanej energii w postaci ciepła zakumulowanego w zasobnikach ciepłej wody użytkowej.

kolektory słoneczne a fotowoltaika
Autor: Instytut Energetyki Odnawialnej Cechy wspólne dla obu sektorów: kolektorów słonecznych i fotowoltaiki

Tegoroczne, VI już Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, organizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej IEO które odbędzie się w dniach 13 – 14 maja 2013 r. w Toruniu w Dworze Artusa odbędzie się pod hasłem „Kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej”. Forum jest największym na skalę krajową spotkaniem branży energetyki słonecznej. Patronat Honorowy nad Forum objął: Minister Gospodarki – Janusz Piechociński, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - Marek Woszczyk, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezydent Torunia – Michał Zaleski oraz Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Partnerami spotkania są: AES, Biogaz Inwestor, Evertec, Szwajcarsko- Polski Program Współpracy.

Forum będzie trwało dwa dni i będzie jednocześnie kulminacyjnym punktem obchodów kampanii Europejskie Słoneczne Dni .

Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej adresowane jest przede wszystkim do producentów, instalatorów i dystrybutorów systemów słonecznych (cieplnych i elektrycznych), projektantów, architektów oraz inwestorów publicznych i przemysłowych oraz samorządowców. Tradycją, już jest, że Forum jest okazją do zacieśnienia i sformalizowania współpracy min, po poprzez gala dinner w ramach firm produkcyjnych i instalatorskich sektora energetyki słonecznej w Polsce i w UE oraz zielonej gospodarki.

Forum, podobnie jak rok temu, towarzyszyć będzie wystawa instalacji słonecznych. Dwudniowa wystawa odbędzie się na rynku Starego Miasta przed Dworem Artusa i będzie dedykowana mieszkańcom Torunia oraz turystom zwiedzającym Toruń w ramach europejskiej sieci „Europejskie Słoneczne Dni”.

Rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną do dn. 4 maja br. na stronie: www.solarforum.ieo.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej