EUROstadiony

2008-04-18 14:22
EUROstadiony
Autor: JSK Architekci| Urząd Miasta Gdańska| Urząd Miasta Pozania| Urząd Miasta Wrocławia EUROstadiony

Wiemy już gdzie i jakie będą stadiony na EURO - nadal oficjalnie zaakceptowane przez UEFA są cztery, na decyzję czekają jeszcze dwa. Tylko na jakim etapie jest realizacja tych obiektów? Wiadomo, bez nich nie odbędą się mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jak Polska wywiązuje się z przyjętych zobowiązań - oceńcie sami...

STADIONY SPORTOWE

Miasta podstawowe

Stadion Narodowy w Warszawie
Stadion piłkarski na 55 000 widzów, kryte trybuny, ewentualnie kryta płyta z dachem stałym bądź rozsuwanym (z maksymalnym programem publicznym i komercyjnym). Inwestycja jest prowadzona przez spółkę celową "Narodowe Centrum Sportu" Sp. z o.o. Koszt: 1200 mln zł.

Dotychczasowe zadania zrealizowane w ramach inwestycji budowy Stadionu Narodowego:
a) dokonanie wyboru projektanta stadionu, poprzedzone szeroką analizą rynku;
Minister Sportu i Turystyki 29 listopada 2007 r. dokonał wyboru projektanta stadionu - firma JSK Architekci. Niemieckie konsorcjum JSK Architekci, które zaprojektuje Stadion Narodowy w Warszawie, ma duże doświadczenie w projektowaniu stadionów.
b) przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego i podpisanie umowy z konsorcjum JSK Architekci wraz z GMP International GmbH, Schlaich Bergermann und Partner GmbH;
Umowa z projektantem stadionu - firmą JSK Architekci, której przedmiotem jest wykonanie wielobranżowego projektu stadionu wielofunkcyjnego wraz z najbliższym otoczeniem i towarzyszącą infrastrukturą, została podpisana 17 grudnia 2007 r. Według zapisów tej umowy, do 31 stycznia 2008 r. przedstawiony został projekt koncepcyjny stadionu, natomiast realizacja projektu wykonawczego przewidziana została w terminie do 15 czerwca 2008 r. Pierwsza część projektu budowlanego wraz z dokumentacją przetargową na wykonawcę ma być gotowa do 31 lipca 2008 r., a pozostała część do 10 grudnia 2008 r. Według harmonogramu prace budowlane mają być prowadzone w okresie styczeń 2009 - czerwiec 2011 r.
c) nadzór nad rozpoczętymi z dniem podpisania umowy pracami projektowymi;
d) zlecenie wykonania badań geotechnicznych firmie Geoprojekt.
< jego na oraz koronie stadionu, niecce w prowadzonych środowiskowych, geotechnicznych badan wyników analizy przeprowadzeniu po - Turystyki i Sportu Minister r. 2007 grudnia 17 dniu W>

Stadion Baltic Arena w Gdańsku
Stadion piłkarski Baltic Arena w dzielnicy Gdańsk-Letnica na 44 tys. miejsc siedzących brutto. Zaprojektowany zgodnie z wymaganiami UEFA. Umożliwia rozgrywanie na nim meczy grupowych i ćwierćfinałów. Trybuny całkowicie zadaszone, boisko z podgrzewaną i zraszaną murawą. Koszt: 670 mln zł.

Stan zaawansowania budowy stadionu piłkarskiego wraz z obiektami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu objętego projektem:
a) miasto ma koncepcję urbanistyczno-architektoniczną stadionu na 44 tys. miejsc siedzących, wykonaną przez niemieckie biuro projektowe RKW z Dusseldorfu, która była elementem oferty Gdańska przy ubieganiu się o EURO 2012;
b) w listopadzie 2007 r. zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie studium wykonalności, raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, programu funkcjonalno-ubytkowego wraz z oszacowaniem planowanych kosztów inwestycji. Umowę na doradztwo finansowo-ekonomiczne i techniczne podpisano z firmą ERNST & YOUNG. Na wykonawcy będzie spoczywał obowiązek przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wyłonienie projektanta i dokumentacji technicznej oraz wykonawcy robót budowlanych. Umowa przewiduje sporządzenie całości dokumentacji w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz doradztwo bieżące w ciągu 8 miesięcy;
c) teren przeznaczony pod stadion objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gdańsk-Letnica. W maju 2007 r. Rada Miasta Gdańska uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie w celu umożliwienia realizacji funkcji komercyjnej, w tym również wielkopowierzchniowego centrum handlowego o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2;
d) teren przeznaczony pod stadion Baltic Arena o powierzchni 37 ha jest własnością Gminy Miasta Gdańska. W dniu 30 listopada 2007 r. zostało notarialnie potwierdzone rozwiązanie użytkowania wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców na terenie przeznaczonym pod budowę Baltic Areny (wypłacono odszkodowania działkowcom). PZD zaakceptował teren zamienny dla ogrodów działkowych na Krakowcu;
e) miasto czyni wysiłki dla pozyskania inwestora prywatnego do realizacji stadionu. W celu lepszego finansowania i utrzymania obiektu jest możliwość zagospodarowania około 25 ha przy stadionie na cele komercyjne;
f) projekt powiązany z działaniami na rzecz rewitalizacji dzielnicy Letnica. Zapewnienie obsługi komunikacyjnej stadionu wiąże się m.in. z realizacją Trasy Sucharskiego, Trasy Słowackiego, rozwojem Szybkiej Kolei Miejskiej i pozostałymi zadaniami bezpośrednio związanymi z organizacją EURO w Gdańsku.

Stadion Miejski w Poznaniu
Modernizacja Stadionu Miejskiego w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 5/7. Przebudowa powiększy pojemność stadionu do 50 tys. widzów. Koszt: 436 mln zł.

Harmonogram modernizacji:
a) wybudowano IV zadaszoną trybunę na 8,5 tys. widzów oraz II - 6,5 tys. widzów;
b) planowane jest zwiększenie pojemności II trybuny do 14 tys. widzów oraz budowa kolejnych trzypoziomowych trybun I i III, aby stadion osiagnął pojemność 50 tys. widzów oraz zadaszenie całości trybun;
c) do tej pory wykonano:
- podgrzewana płytę boiska,
- wybudowano i wykonano zadaszenie IV trybuny,
- wykonano zaplecze dla drużyn (szatnie, odnowa biologiczna itp.) pod IV trybuna,
- wybudowano dwa pietra II trybuny;
d) obecnie realizowane są prace projektowe modernizacji istniejącego stadionu miejskiego w Poznaniu tak, aby spełniały wymagania stawiane przez UEFA. Prace te zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap to kompletny projekt na wykonanie III poziomu nad II trybuna, drugi etap to projekt na pozostała część stadionu tj. I i III trybuna wraz z kompletna infrastruktura stadionowa. Całość projektowania zgodnie z umowa ma zakończyć się do 30 maja 2008 r.
Na pierwszy etap budowy przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego został wyłoniony wykonawca. Prace maja rozpocząć się w I połowie stycznia 2008 r. a zakończyć w lipcu 2008 r. Zakończenie całości prac na stadionie planowane jest na czerwiec 2010 r.

Stadion Miejski we Wrocławiu
W czerwcu 2007 r. UEFA zatwierdziła zmianę lokalizacji proponowanego wcześniej Stadionu Olimpijskiego na planowany stadion w nowej lokalizacji przy ul. Drzymały. Koszt: 520 mln zł.

Grunt - 21 ha - jest własnością miasta Wrocławia.
Jest to inwestycja wpisana do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta na lata 2007-2011 (w tym środki własne 39 mln euro). Stadion będzie posadowiony w południowej części działki i zajmie około 50% całkowitej jej powierzchni, pozostała część będzie przeznaczona na cele komercyjne.

Harmonogram budowy:
a) październik 2007 r. - rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na budowę stadionu miejskiego, w którym nagrodą było zaproszenie laureata I nagrody do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia temu uczestnikowi konkursu zamówienia publicznego na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej (dokumentacji budowlanej). Zwyciężyła firma JSK Architekci Sp. z o.o.;
b) listopad 2007 r. - negocjacje z projektantami co do zakresu prac i ceny za wykonanie projektu;
c) 6.12.2007 r. - podpisanie umowy z JSK Architekci Sp. z o.o. na wykonanie projektu budowlanego stadionu;
d) styczeń 2008 r. - odebranie etapu pierwszego: koncepcji stadionu i projektu Masterplan.

Doradztwo w procesie budowy stadionu:
a) wysłano zgłoszenie do UEFA zawierające plany budowy głównego obiektu na Mistrzostw Europy w nowej lokalizacji wraz z odpowiednią dokumentacją wg wymogów UEFA oraz analizą wykonaną przez KPMG dotyczącą porównania dwóch lokalizacji pod budowę stadionu na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 (stadionu Olimpijskiego oraz stadionu przy ul. Drzymały);
b) w wyniku negocjacji z czterema największymi firmami w branży doradztwa biznesowego (PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, Deloitte) wybrano firmę Deloitte, która świadczy miastu usługi doradztwa prawnego i ekonomicznego związanego z przygotowaniem i budowa Nowego Stadionu we Wrocławiu, obejmującego udział Wykonawcy jako eksperta w procedurze wyboru pracy konkursowej, negocjacji ze zwycięzca konkursu architektonicznego na przygotowanie dokumentacji budowlanej, przygotowanie przetargu na wykonawstwo, wyłonienie inwestora zastępczego i operatora zarządzającego nowo powstałym obiektem oraz doradztwo w zakresie biznesplanu stadionu.

Miasta rezerwowe

Stadion Śląski w Chorzowie
Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Stadion ten jest własnością Samorządu Województwa Śląskiego, stąd wszelkie decyzje w kwestiach inwestycyjnych i ich finansowania, leżą w gestii Samorządu Województwa Śląskiego. Koszt: 250 mln zł.

Stan zaawansowania modernizacji:
a) do września 2007 r. osiągnięto następujące efekty:
- widownia Stadionu Śląskiego na 47 202 miejsc siedzących: docelowo 50-55 000 miejsc;
- baza hotelowa i gastronomiczna o wysokim standardzie: 74 miejsca hotelowe i 60 miejsc gastronomicznych w restauracji;
- nowoczesna sala wielofunkcyjna przystosowana do imprez sportowych i konferencyjnych o powierzchni 560 m2;
- boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej posiadającej certyfikat FIFA;
- nowoczesne zaplecze szatniowe dla piłkarzy składające się z dwóch niezależnych zespołów szatniowych wraz z wszechstronna odnowa biologiczna;
- drugie oświetlone boisko treningowe o nawierzchni trawiastej wzmocnionej włóknami polimerowymi;
- boiska do siatkówki i koszykówki oraz korty tenisowe;
- parking na około 100 miejsc dla samochodów osobowych.
b) do końca 2010 wykonane zostaną:
- kompleksowa przebudowa głównej areny wraz z podgrzewaniem boiska, jej odwodnieniem oraz automatycznym nawadnianiem. Nawierzchnia trawiasta wzmocniona włóknami polimerowymi;
- zadaszenie widowni stadionu wraz z oświetleniem, nagłośnieniem i monitoringiem oraz instalacja telebimu, stanowiska komentatorskie i telewizyjne;
- parking o pojemności 295 miejsc, winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych, sieci przesyłowe, loże honorowe na widowni tzw. sky-boxy, sanitariaty;
d) wszczęto postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia na wyłonienie wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego zadaszenia Stadionu Śląskiego wraz z pozostałą infrastrukturą okołostadionową, skyboksami, siecią przesyłową, stanowiskami komentatorskimi oraz sanitariatami.

Stadion Miejski w Krakowie
Modernizacja Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Wisła-Kraków. Docelowa pojemność stadionu: 30 000 miejsc. Koszt: 316 mln zł.

Harmonogram modernizacji:
a) do zrealizowania inwestycji został wyznaczony inwestor zastępczy;
b) trwają końcowe uzgodnienia projektu budowlanego w "Studiu Architektonicznym" Sp. z o.o.; Jest to kontynuacja prac, ponieważ trybuny, które zostały już oddane (trybuna północna i południowa) są autorstwa tej pracowni; uzgodnienia mają na celu spełnienie wszystkich wymogów UEFA.
c) zgodnie z harmonogramem na przełomie 2007/2008 została zakończona budowa pawilonu medialnego, który ma służyć obsłudze prasowej imprez organizowanych na stadionie;
d) układ komunikacyjny stadionu - m.in. parkingi, wjazdy/ wyjazdy - przewidywany termin wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: marzec 2008 r.;
e) ramowy harmonogram działań przewiduje m.in. po zakończeniu rozgrywek sezonu piłkarskiego 2007/2008 wyburzenie trybuny C i rozpoczęcie budowy nowej trybuny, która winna być gotowa do eksploatacji wiosną 2009 r.;
f) po zakończeniu sezonu piłkarskiego 2008/2009 nastąpi również wyburzenie obecnych sektorów A, B oraz trybuny VIP i rozpoczęcie budowy nowej trybuny, która winna być gotowa do eksploatacji wiosna 2010 r.;
g) zakończenie inwestycji planowane jest na połowę 2010 roku zgodnie z wymogami stawianymi przez UEFA.


"Informacja o stanie przygotowań Polski do EURO 2012", oprac. zespół pod kierunkiem Janusza Piechocińskiego, Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury (Adrian Furgalski - Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Piotr Kiełbowicz - Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Dariusz Kostrzębski - Railway Business Forum, Marcin Michalik - Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Janusz Piechociński - Sejm RP, Jarosław Skarżyński - ZMPD), Warszawa, kwiecień 2008 r.

Foto: PL.2012

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej