Europy plan naprawy gospodarki

2009-08-15 12:00

Globalne powiązania kapitałowe spowodowały szybkie rozszerzenie się kryzysu, w tym na kraje UE oraz na większość gałęzi gospodarki. Skutek? Globalne ograniczenie konsumpcji i inwestycji, wzrost bezrobocia, spadek tempa rozwoju gospodarczego. Doraźną metodą zwalczania kryzysu są bezpośrednie dotacje dla banków. Dalsze kroki, podejmowane m. in. przez władze Unii Europejskiej, opierają się na próbach ożywienia rynków o największym potencjale rozwoju.

Europejski plan naprawy gospodarczej (European Economic Recovery Plan)

Europejski plan naprawy gospodarczej, będący odpowiedzią Komisji Europejskiej na coraz bardziej widoczny w UE kryzys, został przedstawiony 26 listopada 2008 roku, w dokumencie KOM(2008) 800. Na podstawie analizy zaistniałej sytuacji, jako główny cel planu postawiono ograniczenie skali recesji, zwiększenie popytu i przywrócenie zaufania, a także zachowanie jak największej ilości miejsc pracy oraz pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w prowadzeniu działalności, do czasu powrotu korzystnych tendencji na rynku.

Dwa zasadnicze elementy, na których opiera się europejski plan naprawy gospodarczej to: 

  • wprowadzenie na rynek dodatkowych 200 mld euro, w tym 170 mld w postaci wydatków instytucji publicznych i obniżek stóp podatkowych, a kolejne 30 jako wsparcie natychmiastowych działań ze środków unijnych, 
  • ukierunkowanie działań krótkoterminowych na „inteligentne inwestycje”, czyli podnoszenie efektywności energetycznej w celu stworzenia miejsc pracy i oszczędności energii oraz inwestycje w czyste technologie, mające wesprzeć m. in. sektor budowlany i motoryzacyjny przy wchodzeniu na przyszłościowe rynki niskich emisji. Oczekiwanym, długoterminowym skutkiem tej inicjatywy jest podniesienie konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej na świecie.

Zgodnie z założeniami europejski plan naprawy gospodarczej powinien osiągnąć następujące cele strategiczne: 

  • pobudzić popyt i wzmocnić zaufanie konsumentów, 
  • zmniejszyć koszty społeczne kryzysu (ograniczyć redukcję zatrudnienia, umożliwić bezrobotnym powrót do pracy), 
  • przygotować gospodarkę europejską na ożywienie gospodarcze, tak aby była ona konkurencyjna, oparta na wiedzy oraz aby mogła sprostać przyszłym potrzebom przedstawionym w strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia,
  • ułatwić wdrażanie technologii niskoemisyjnych w gospodarce, dzięki czemu ma nastąpić zmniejszenie wpływu na klimat, poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz stworzenie nowych miejsc pracy w tej branży.

Przeniesienie środków z funduszy strukturalnych UE na inwestycje w efektywność energetyczną

Kolejną inicjatywą podjętą przez instytucje UE, zmierzającą do osiągnięcia ożywienia gospodarczego, jest próba zmiany funkcjonowania funduszy strukturalnych UE, w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadały wyzwaniom wynikającym z trwającego kryzysu. Dokument wprowadzający ramy prawne umożliwiające państwom członkowskim UE takie działania – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną budownictwie mieszkaniowym  - został przyjęty przez Komisję Europejską 3 grudnia 2008 r. Rozporządzenie to mówi o włączeniu w zakres objęty dofinansowaniami inwestycji w efektywność energetyczną lub odnawialne źródła energii w budynkach gospodarstw domowych o niskim dochodzie.
Zgodnie z założeniami dokumentu, ułatwienie tych działań powinno pozwolić na osiągnięcie następujących celów: 

  • poprawa dynamiki i zwiększenie konkurencyjności gospodarki europejskiej, 
  • tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie w budownictwie, 
  • dalszy rozwój wiedzy i technologii w dziedzinie efektywności energetycznej i OŹE,
  • wsparcie realizacji innych celów wspólnoty (poprawa bezpieczeństwa energetycznego, walka ze zmianami klimatu).

Biorąc pod uwagę grupę docelową, do której skierowane są zmiany (gospodarstwa domowe o niskim dochodzie), należy podkreślić dodatkowe korzyści płynące z wprowadzenia omawianego rozporządzenia, to znaczy poprawę warunków mieszkaniowych i oszczędności na energii zużywanej do ogrzewania pomieszczeń.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej