Etyka i odpowiedzialność zawodowa w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym

2017-05-18 14:57
chcemy uczciwego budownictwa
Autor: Konrad Kasprzyk Czy przywrócenie podatkowej ulgi budowlano-remontowej to dobry pomysł? - relacja WIDEO z debaty, która odbyła się w czasie konferencji "Chcemy uczciwego budownictwa"

Zainicjowana przez serwis Muratoraplus.pl i poparta przez środowisko budowlane akcja "Chcemy uczciwego budownictwa" jest propagowane nie tylko na organizowanych przez naszą redakcję konferencjach. Do działań w ramach tej akcji włączyło się Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Etyka i odpowiedzialność zawodowa w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym. Konferencja w MIB
Autor: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Etyka i odpowiedzialność zawodowa w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym - konferencja w MIB, od lewej minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, podsekretarz stanu w MIB Tomasz Żuchowski oraz Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

15 maja 2017 resort zorganizował spotkanie z przedstawicielami centralnych i okręgowych władz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów RP, aby omówić kwestię etyki i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w kontekście regulacji tych zagadnień w nowym Kodeksie urbanistyczno-budowlanym.

- Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wypracować propozycje i zmienić, jeśli trzeba, relacje odpowiedzialności zawodowej – mówił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Jego zastępca Tomasz Żuchowski zapewniał, że resortowi zależy na wzmocnieniu pozycji osób wykonujących samodzielne funkcje w procesie inwestycyjno-budowlanym.

– Żeby członkowie izb wiedzieli, że obowiązkowa przynależność jest nie tylko po to, żeby płacić składki i ubezpieczenie OC, że to coś więcej – podkreślił Tomasz Żuchowski.

Środowisko inżynierów czeka na konkrety

Uczestniczący w tym spotkaniu prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) Andrzej Roch Dobrucki przyznał, że czeka na propozycje szczegółowych rozwiązań, żeby środowisko inżynierów mogło się do nich odnieść. Dobrucki postuluje zapis w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym, nawiązujący do art. 17 Konstytucji RP: „W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”.

Prezes PIIB zwrócił też uwagę, że dla egzekwowania odpowiedzialnego wykonywania zawodu przez inżynierów budownictwa należałoby czas poświęcony na prowadzenie postępowania przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sędziów dyscyplinarnych wydłużyć z pół roku do roku. Z kolei wiceprezes Krajowej Rady PIIB Joanna Gieroba skrytykowała pomysł połączenia specjalności drogowej z mostową.
- Obie te specjalności mają różną specyfikę i różny program kształcenia. Eksperyment polegający na likwidacji tych specjalności miał miejsce w latach 90. i przyniósł negatywny skutek – przekonywała Joanna Gieroba.

Etyka i odpowiedzialność zawodowa w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym, konferencja w MIB
Autor: Polska Izba Inżynierów Budownictwa Etyka i odpowiedzialność zawodowa w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym, konferencja w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Akcja „Chcemy uczciwego budownictwa”

Organizatorzy spotkania konsultacyjnego z samorządami zawodowymi przypominali, że rolą samorządu zawodowego jest rozwiązywanie problemów związanych z wykonywaniem zawodu, odpowiadanie na pojawiające się wyzwania i dbanie o standard etyczny członków izb.
– Chciałbym, żebyśmy mogli prowadzić szczery dialog w sprawach, które nas czekają – podkreślił Tomasz Żuchowski.

W komunikacie po tym spotkaniu ministerstwo podało, że jest to kontynuacja pogłębionych konsultacji projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, i że odbyło się ono także w ramach akcji „Chcemy uczciwego budownictwa”, której jednym z sygnatariuszy jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Dodajmy, że samorząd zawodowy inżynierów budownictwa zorganizował 16 marca br. konferencję pt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – podstawą zaufania społecznego”, w czasie której dyskutowano o etyce zawodowej w budownictwie, podkreślając jej istotne znaczenie dla wykonywania zawodu.

Zobacz, czego dotyczy Akcja „Chcemy uczciwego budownictwa” >>

Sygnatariusze Akcji „Chcemy uczciwego budownictwa” >>

Sygnatariusze_loga
Autor: Muratorplus.pl
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej