Energooszczędne okna – wyniki konkursu Top Ten 2012

2012-12-03 12:20
Konkurs EuroTOPTEN dla producentów okien
Autor: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Podczas Dni Oszczędzania Energii we Wrocławiu zostały ogłoszone wyniki konkursu na energooszczędne okna. Organizatorem konkursu była Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.

Do konkursu Dolnośląskiej Agencji Oszczędzania Energii Top Ten mogły być zgłoszone okna, które są aktualnie produkowane i dostępne na polskim rynku. Udział w konkursie był bezpłatny dla producentów stolarki okiennej, a każdy z producentów mógł zgłosić dowolną liczbę okien.

Komisja konkursowa składająca się z 12 osób to osoby związane z procesem projektowym i wykonawczym, zajmujące się na co dzień zagadnieniami związanymi z projektowaniem i wykonywaniem energooszczędnych budynków, a co za tym idzie i stolarki okiennej.

W konkursie wzięło udział 15 firm produkujących okna drewniane, z PVC i z aluminium. Łącznie do konkursu wpłynęło 27 zgłoszeń okien, które poddano szczegółowej ocenie konkursowej. Komisja oceniała wskaźnik energochłonności E określający bilans roczny stolarki okiennej rozwierno - uchylnej o wymiarach 1480x1230 dla średnich parametrów termicznych oraz średniego nasłonecznienia dla Polski; współczynnik przenikania ciepła UW dla analizowanego okna, koszt oporu cieplnego obliczany ze wzoru KW·UW określający efektywność izolacyjną stolarki, izolacyjność akustyczną okna Db[dB]; walory estetyczne Est.

W trakcie oceniania zgłoszonych okien można było zauważyć zbliżone wartości izolacji akustycznej zgłoszonych do oceny okien; nieznaczne różnice pomiędzy deklarowaną a obliczoną przez komisję wartością Uw (rozbieżności nie przekraczały wielkości odpowiadającej błędowi przyjętej do oceny metody. Z tego powodu uznano wartości deklarowane jako prawidłowe.).

Wskaźnik bilansu energetycznego okna E opisuje bilans energii użytkowej związanej ze stolarką okienną - E (kWh/(m2*rok)) uwzględniający roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na pokrycie strat ciepła przez przenikanie przez przegrody (UW), na podgrzanie powietrza przeciekającego przez nieszczelności oraz uwzględnienie zysków ciepła od nasłonecznienia (współczynnik przepuszczalności energii słonecznej gG). W odniesieniu do budynku ogrzewanego bilans energii użytkowej EUh,W obejmuje straty ciepła przez przenikanie, straty ciepła przez infiltrację oraz słoneczne zyski energii.

Do obliczenia służy wzór E = - EUs,h - EUinf,hz,hEUsol,h , gdzie: E – bilans zysków i strat energia przez okno kWh/(m2*rok)], EUs,h - energia użytkowa strat ciepła przez przenikanie przez przegrodę przezroczystą (kWh/(m2*rok)), EUinf,h - energia użytkowa strat ciepła przez infiltrację (kWh/(m2*rok)), EUsol,h - energia z zysków ciepła przez przegrody przezroczyste (kWh/(m2*rok)), ηz,h - sprawność wykorzystania zysków ciepła w okresie grzewczym.

Bilans energetyczny okna opisany przez wartość E prezentuje informacje o tym, czy okno jest przyczyną strat ciepła, czy też zysków w okresie grzewczym. Wartość ujemna będzie oznaczać, że w czasie eksploatacji bilans ciepła stolarki okiennej będzie niekorzystny. Jeżeli bilans będzie dodatni, oceniana stolarka okienna będzie generować w sezonie grzewczym zyski ciepła.

Po przeanalizowaniu wyników badań komisji lista 10 energooszczędnych okien potwierdzonych etykietą energetyczną przedstawia się następująco:

  • GRAND PRIX 2012: okno TopTonE+ Ideal 8000, producent Z.P.U. TONTOR
  • Drugie miejsce: okno EURO86+SL , producent NEXBAU
  • Trzecie miejsce: okno Eko-Sun, producent EKO-OKNA sp. z o.o.
  • 4. Okno MB86 + PL, producent NEXBAU
  • 5. Okno Winergetic Premium, producent OKNOPLAST
  • 6. Okno Drewno IV92+PL, producent NEXBAU
  • 7. Okno Elwiz energio passiv, producent Elwiz S.A.
  • 8. Okno EURO86+SL, producent NEXBAU
  • 9. Okno GENEO+PL, producent NEXBAU
  • 10. Okno Rodline HFL Thermo, producent P.P.H.U. Rodex
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej