Egzaminy na uprawnienia budowlane w roku 2017

2017-04-12 11:50
Egzamin na uprawnienia budowlane
Autor: PIIB

Zbliża się termin wiosennego egzaminu na uprawnienia budowlane – 19 maja 2017. To będzie już w kolejności XXIX sesja egzaminacyjna na uprawnienia pod auspicjami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Egzamin pisemny jubileuszowej XXX sesji jesiennej wyznaczono na 17 listopada.

Inżynier budownictwa obecnie może starać się o uprawnienia budowlane w 10 kategoriach: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, drogowa, mostowa, kolejowa, wyburzeniowa, telekomunikacyjna, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz nowa – inżynieryjna hydrotechniczna.

Uprawnienia budowlane – test

Wszyscy kandydaci na uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w sesji wiosennej, rozpoczną egzamin testowy tego samego dnia – 12 maja 2017 – i o tej samej godzinie. Jednak liczba pytań testowych i czas trwania egzaminu jest uzależniony od zakresu uprawnień.

♦ Dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi: – 90 pytań (63 pytania z Prawa budowlanego oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, 18 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, 9 pytań z postępowania administracyjnego) – egzamin trwa 135 minut, wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 68.
♦ Dla starający się o uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi test zawiera 75 pytań (53 z Prawa budowlanego i innych ustaw, 15 z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych i 7 z postępowania administracyjnego). Na odpowiedzi jest 115 minut, egzamin zalicza 57 poprawnych odpowiedzi.
♦ Na uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi otrzymuje się 60 pytań (42 z prawa, 12 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 6 z postępowania administracyjnego). Ten egzamin trwa 90 minut, trzeba poprawnie odpowiedzieć na minimum 45 pytań.
♦ W teście dla kandydatów na uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi jest 45 pytań (32 z prawa, 9 z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i 4 z postępowania administracyjnego). Na odpowiedzi jest 70 minut, zalicza się przy 34 dobrych odpowiedziach.
♦ Tzw. ustawa deregulacyjna przywróciła osobom z tytułem zawodowy mistrza możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi. W tym przypadku test również zawiera 45 pytań (32 z prawa, 9 z bhp i 4 z postępowania administracyjnego). Egzamin trwa 70 minut, zaliczenie dają 34 poprawne odpowiedzi.

Uprawnienia budowlane – egzamin ustny

Na egzamin ustny pytania przygotowuje okręgowa komisja kwalifikacyjna PIIB i dostosowuje je do kategorii uprawnień zdających w danej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Losuje się zestawy pytań, na przygotowanie się do podpowiedzi jest 25 minut i według Mariana Płacheckiego, szefa Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, jest to za mało (ten czas określa rozporządzenie, które może zmienić tylko minister infrastruktury i budownictwa, o co izba inżynierów budownictwa zabiega). Niektórzy zdający mają w zestawie 10 pytań i na przygotowanie się na każde mają średnio po 2,5 minuty. Komisja egzaminacyjna ocenia odpowiedzi w skali od 0-5 punktów za każde pytanie.

Najwięcej pytań na egzaminie ustnym – 10, otrzymują inżynierowie, którzy ubiegają się o uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (1-4-4-1 – 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa, 4 z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej, 4 z zakresu specjalności uprawnień budowlanych i 1 obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy). Żeby zdać egzamin trzeba uzyskać 34 punkty na 50 możliwych.

Przy uprawnieniach bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi w zestawie jest 8 pytań (bloki tematyczne jak wyżej odpowiednio 1-3-3-1). Trzeba zdobyć minimum 27 punktów. Również na 8 pytań (1-3-3-1) odpowiada osoba starająca się o uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Po sześć pytań (w blokach tematycznych 1-2-2-1) otrzymuje się w przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi oraz uprawnień w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza. Egzamin jest zdany przy minimum 20 punktach na 30 możliwych.

Życzymy powodzenia wszystkim starającym się o uprawnienia budowlane w maju i w listopadzie. Przy okazji zwracamy uwagę, że od dwóch lat wzrosła liczba inżynierów budownictwa, którym nie udaje się zdać egzaminu na uprawnienia za pierwszym razem. PIIB uważa, że ma to związek ze skróceniem wymaganych praktyk zawodowych (ustawa deregulacyjna) i kandydaci nie radzą sobie z pytaniami o praktycznych aspektach stosowania wiedzy technicznej. W sesji jesiennej w ubiegłym roku do egzaminu dopuszczono 3689 osób, egzaminu nie zdało 1000 inżynierów. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej