Egzaminy na uprawnienia budowlane nie powinny zostać zlikwidowane

2012-01-09 12:50
Egzaminy na uprawnienia budowlane nie powinny zostać zlikwidowane
Autor: PIIB Od lewej: Wiktor Piwkowski, szef PZITB i Andrzej Dobrucki, szef PIIB  

W grudniu 2011 roku pisaliśmy, że pod nowymi rządami w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pojawił się pomysł, by absolwenci kierunków kształcących m.in. architektów, inżynierów i urbanistów, pod koniec studiów zdawali specjalne egzaminy państwowe, które automatycznie dawałyby im prawo rozpoczęcia kariery w tzw. zawodach regulowanych, czyli wymagających obecnie zdania egzaminu na uprawnienia po odbyciu odpowiednich praktyk zawodowych.

Pierwsza na ten pomysł zareagowała Izba Architektów RP, którzy zwrócili m.in. uwagę, że w Unii Europejskiej nie ma kraju, w którym zaraz po ukończeniu studiów architekt czy inżynier może wykonywać swój zawód w pełnym zakresie. Zanim otrzymają takie prawo, zazwyczaj muszą się oni wykazać odbyciem praktyki zawodowej, ponadto państwo nakłada na nich obowiązek ustawicznego kształcenia zawodowego po zakończeniu studiów.

Spotkanie inżynierów w PIIB

Następnie, z przedstawicielami stowarzyszeń naukowo-technicznych, ściśle współpracujących z Polką Izbą Inżynierów, spotkał się Andrzej Dobrucki, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB). Spotkanie było poświęcone właśnie omówieniu znaczenia i roli zawodów regulowanych oraz prestiżowi inżyniera budownictwa. Szczególny nacisk położono na problematykę nadawania i uzyskiwania uprawnień budowlanych przez inżynierów, czyli przez osoby wykonujące - zawód zaufania publicznego. Dlatego właśnie uzyskanie uprawnień przez inżyniera budownictwa powinno opierać się na takich pryncypiach, jak m.in. wiedza na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo realizowanych inwestycji oraz odbyta praktyka zawodowa. Ponadto, osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie powinny podlegać nadzorowi i kontroli ze strony samorządu zawodowego w celu ochrony społeczeństwa przed wszelkimi możliwymi uchybieniami w procesie budowlanym.

Uznano, że trzeba poprzez merytoryczną argumentację przeciwstawiać się próbom umniejszania roli zawodu inżyniera budownictwa oraz wspólnie prezentować stanowisko wobec zapowiadanych przez rząd planów zmian dotyczących zawodów regulowanych.

Ustalono również, że stowarzyszenia naukowo-techniczne, wspólnie z PIIB odniosą się do projektów rozporządzeń Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczących zakresu i formy projektu budowlanego oraz geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, poprzez zgłoszenie swoich uwag i propozycji.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej