Droga S8 (Konotopa - Warszawa): ile jest asfaltu w asfalcie?

2011-01-13 10:44

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma liczne zastrzeżenie do jakości realizacji trasy ekspresowej S8 na odcinku Konotopa – al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Chodzi, m.in., o zaniżone ilości asfaltu w warstwach bitumicznych. Trasa zostanie oddana kierowcom z uwagi na potrzeby komunikacyjne stolicy, ale wykonawca - Budimex S.A., Strabag Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A. i Warbud S.A. - będzie musiał usunąć wszystkie uchybienia.

Trasa ekspresowa S8 w Warszawie jest bezpieczna i może służyć kierowcom. GDDKiA planuje uruchomienie jej w styczniu 2011 roku. Gotowe jest już tzw. Świadectwo Przejęcia, wystawiane przez nadzór (inżyniera kontraktu) wykonawcy i umożliwiające puszczenie ruchu nowo wybudowaną trasą. Jednak w toku kontroli prowadzonych przez nadzór i GDDKiA w czasie i po zakończeniu prac budowlanych okazało się, że trasa ma bardzo dużo różnego rodzaju usterek.

Podstawowe uchybienia, jakich dopuścili się wykonawcy budowy S8 Konotopa – al. Prymasa Tysiąclecia to m.in. (opis poniżej):

  • zaniżone ilości asfaltu w warstwach bitumicznych,
  • nieprawidłowe wyniki badań zagęszczenia oraz zawartości wolnych przestrzeni warstw bitumicznych,
  • nieprawidłowe wyniki grubości warstw bitumicznych,
  • nieprawidłowe wyniki badań równości podłużnej IRI (International Roughness Index),
  • nierówności podłużne w obszarze dylatacji modułowych na obiektach w ciągu trasy głównej S8,
  • lokalne rozmycia skarp na całym odcinku wymagające naprawy,
  • uszkodzenia barier betonowych w pasie dzielącym,
  • przekroczenie dopuszczalnych wymiarów szczelin pomiędzy spodem wieńca ścian szczelinowych a górną krawędzią okładziny,
  • spękania na obiektach od WA1 do WA5.

Wykonawca bezzwłocznie rozpocznie ich usuwanie, a GDDKiA monitorując nadal jakość wykonania inwestycji zarezerwowała sobie prawo do zgłaszania dodatkowych problemów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Później, aby wyeliminować ostatecznie wszystkie błędy, ostateczny przegląd techniczny jakości zrealizowanej inwestycji zostanie wykonany przez laboratorium drogowe GDDKiA.

Wykonawcą prac związanych z budową trasy ekspresowej S8 w Warszawie jest konsorcjum firm: Budimex Dromex S.A., Strabag Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A. i Warbud S.A. Nadzór sprawuje konsorcjum: TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestão S.A. i E&L Architects Sp. z o.o.

Inwestycja polega na budowie 10,5 km drogi, a w szczególności obejmuje: budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej (po 3 pasy ruchu), przebudowę istniejących ulic, budowę nowych odcinków dróg dojazdowych, budowę sieci dróg dojazdowych równoległych do trasy, budowę bezkolizyjnych przekroczeń linii kolejowych, budowę wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Poznań, budowę węzła „Mory” na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 2, budowę wiaduktów w ciągu ul. Sochaczewskiej, Szeligowskiej, Radiowej, Dywizjonu 303, Księcia Janusza, budowę węzła „Warszawska-Lazurowa”, budowę kładki dla pieszych ponad trasą S-8, rozebranie wiaduktu starego i budowę nowych wiaduktów w ciągu ul. Powstańców Śląskich, budowę bezkolizyjnego węzła „Prymasa Tysiąclecia”.

Wartość inwestycji to 2, 27 mld zł. Po usunięciu wszystkich uchybień inwestycja będzie zgodna z dokumentacją projektową i wymogami w niej postawionymi.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej