Docelowo 3 mld zł wsparcia

2004-10-24 12:40

Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy Funduszu Poręczeń Unijnych przy pozyskiwaniu kredytów na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Obecnie fundusz może udzielić poręczeń o wartości do 350 mln zł, a docelowo ma to być ok. 3 mld zł. Głównym celem działania Funduszu Poręczeń Unijnych jest zwiększenie dostępności kredytu oraz możliwości pozyskiwania środków z emisji obligacji na projekty współfinansowane w oparciu o fundusze z Unii Europejskiej.

Chodzi tutaj przede wszystkim o inwestycje, ale również programy szkoleniowe i badawcze, realizowane w naszym kraju.
Zgodnie z zapisami ustawy, fundusz nie posiada osobowości prawnej i został umiejscowiony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Łącznie do podpisania umów z BGK zaproszonych zostało 56 podmiotów, w tym instytucje zrzeszające ok. 600 banków spółdzielczych.
Środki funduszu pochodzić będą głównie z części oprocentowania rezerwy obowiązkowej banków komercyjnych w NBP (kapitał na ten cel odprowadzany jest już od 1 lipca tego roku).
Zdaniem Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich, przez najbliższe 3 lata może zostać zgromadzonych w ramach FPU ok. 900 mln zł, co powinno wystarczyć na wykreowanie 5-6 mld zł kredytów na rynku bankowym.
Fundusz Poręczeń Unijnych będzie poręczał kredyty na projekty refinansowane ze środków unijnych, których wartość zamknie się kwotą od 100 tys. do 5 mln euro. FPU ma działać do 2010 r., a później jego środki zostaną włączone do Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych (również przy BGK).
Według Andrzeja Dorosza, prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym okresie możliwe będzie wykorzystanie ok. 8-10 mld zł środków pomocy z UE.
Z poręczeń FPU będą również mogły korzystać samorządy przy emisji papierów dłużnych. Zgodnie z zapisami ustawy, fundusz będzie gwarantował lub poręczał do 80 proc. kosztów kredytu lub emisji obligacji, pod warunkiem że środki te będą następnie zwracane z funduszy pomocowych. Dodatkowo poręczenia będą obejmowały do 60 proc. wartości kredytu lub wspomnianych już papierów dłużnych przeznaczonych na wkład własny przedsięwzięcia.
Z informacji przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynika, że na rozpatrzenie decyzji przedsiębiorcy będą musieli czekać 15 dni roboczych od momentu złożenia kompletnego wniosku do banku-kredytodawcy. W rezultacie zarówno przedstawiciele biznesu, jak i gminy zostały zwolnione z obowiązku dostarczenia dokumentów bezpośrednio do BGK (wystarczy kontakt z własnym bankiem).
Koszty poręczenia kredytu wyniosą, w zależności od okresu udzielenia poręczenia, od 0,5 do 1,5 proc. kwoty objętej poręczeniem. Koszty gwarancji z kolei przewidziano na 1 do 2 proc. wartości, zależnie od przyjętego okresu.
Bank Gospodarstwa Krajowego miałby również nadzorować działania Krajowego Funduszu Kapitałowego, który - zgodnie z założeniami projektu rządowego - będzie wspierał rozwój sektora MSP.
Głównym celem KFK ma być gromadzenie, a następnie udostępnianie środków instytucjom, które z kolei podejmą się inwestycji w małe i średnie przedsiębiorstwa o dużym potencjale rozwoju (MSP-DPR). Tego typu rozwiązanie ma przynieść firmom sporo korzyści, zwłaszcza że w ramach funduszu będą finansowane inwestycje obejmujące nawet małe kwoty (poniżej 1 mln euro).

  • Celem działania Funduszu Poręczeń Unijnych jest zwiększenie dostępności kredytu dla osób i podmiotów, które realizują projekty przy wsparciu środków z UE.
  • Poręczenia i gwarancje mogą obejmować kredyty na inwestycje, ale także programy szkoleniowe, badawcze, realizowane na terenie naszego kraju.
  • Fundusz będzie poręczał kredyty na projekty refinansowane ze środków unijnych, których wartość zamknie się kwotą od 100 tys. do 5 mln euro.
  • Z poręczeń FPU będą również mogły korzystać samorządy przy emisji papierów dłużnych.
  • Fundusz będzie gwarantował lub poręczał do 80 proc. kosztów kredytu lub emisji obligacji, pod warunkiem że środki te będą następnie zwracane z funduszy pomocowych.
  • Koszty poręczenia kredytu wyniosą, w zależności od okresu udzielenia poręczenia, od 0,5 do 1,5 proc. kwoty objętej poręczeniem, natomiast gwarancji - od 1 do 2 proc.

 

Gazeta Prawna
Autor: Gazeta Prawna
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej