Dobrowolna certyfikacja usług usuwania z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest

2009-10-13 14:00

Instytut Techniki Budowlanej od szeregu lat uczestniczy w ocenach wyrobów zawierających azbest i wpływu stosowania tych wyrobów na szeroko pojęte - środowisko wewnętrzne oraz zewnętrzne obiektów budowlanych. Pracownicy Instytutu uczestniczą także w nadzorowaniu robót demontażowych dotyczących wyrobów z azbestem i badaniu powietrza pod kątem zanieczyszczenia pyłami azbestu po wykonaniu takich robót. Badane są też zagrożenia powstające w strefach pracy podczas robót demontażowych.

Zapraszamy Państwa Firmę do wzięcia udziału w prowadzonej przez ITB akcji wdrożenia na rynku budowlanym programu dobrowolnej certyfikacji usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych.

 

Oprócz poprawy jakości i bezpieczeństwa pracy przy prowadzeniu takiej usługi, przez wprowadzenie i przestrzeganie ustalonych w tym zakresie zasad (kontrolowanych m.in. przez ITB) uzyskany przez Państwa Firmę certyfikat będzie również dodatkowym atutem w przetargach na wykonanie tego typu usługi.

 

Pierwszym pięciu Firmom, które zgłoszą się do nas w zakresie poddania się procesowi certyfikacji tej usługi, oferujemy bardzo korzystne warunki finansowe.

 

Szczegółowe informacje odnośnie Programu Certyfikacji usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz Kryteriów Technicznych ITB zostaną przekazane zainteresowanym organizacjom drogą e-mailową.

 

Instytut Techniki Budowlanej

W wielu przypadkach, w pracach związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest, wykonywanych zarówno w przeszłości, jak i obecnie, można zaobserwować szereg błędów: organizacyjnych i technicznych związanych z koncepcją prac oraz przygotowaniem obiektu budowlanego. Ponadto na prace z wyrobami zawierającymi azbest nie można dawać gwarancji, gdyż błędy technologiczne i wykonawcze z zakresu BHP, zwłaszcza minimalizacji i kontroli zapylenia nie mogą być stwierdzone wizualnie po zakończeniu prac, jak ma to miejsce z większością prac budowlanych, mogą natomiast skutkować przez długi okres emisją szkodliwych pyłów. Badanie tych pyłów i ich liczbowa ocena, celem udowodnienia zaistniałych nieprawidłowości jest działaniem kosztownym, technicznie złożonym, a krajowe przepisy nie ustalają w tym względzie kryteriów liczbowych (dla prac prowadzonych wewnątrz pomieszczeń). Z tego powodu dążyć należy od samego początku procesu inwestycyjnego, związanego z naprawą lub konserwacją wyrobów zawierających azbest do przestrzegania surowych procedur postępowania w zakresie BHP i minimalizacji emisji pyłu.

Inwestor podejmujący plany prac remontowo budowlanych z udziałem wyrobów zawierających azbest powinien mieć prawo wyboru firmy właściwie przygotowanej do prac. Wskutek braku obowiązkowej licencji na wykonywanie tego typu prac nie można zweryfikować realnych możliwości wykonawców i poprawności ich działań. Z uwagi na ten fakt ITB podjął się określenia kryteriów jakości i niezbędnych wymagań bezpieczeństwa dla omawianych prac. Spełnienie ustalonych Kryteriów i wymagań bezpieczeństwa będzie weryfikowane w procesie certyfikacji.

Opracowania systemu dobrowolnej certyfikacji podjęły się dwa zakłady ITB: Zakład Certyfikacji oraz Zakład Ochrony Środowiska. Pierwszy z wymienionych zakładów zajmuje się prowadzeniem procesów certyfikacji, w tym procesów dobrowolnej certyfikacji m.in. usług budowlanych, uwzględniając specyficzne wymagania stawiane dla poszczególnych ich rodzajów. Zakład Ochrony Środowiska w ramach pracy nad tym tematem, jako zajmujący się od lat problemami azbestu w budynkach, opracował na potrzeby systemu koncepcję szkolenia specjalistycznego, ogólny schemat wymagań wraz z szczegółowymi wymogami technicznymi, jakie powinny być spełnione przez firmę przystępującą do certyfikacji.

Ogólne informacje o systemie:
Certyfikacja usług usuwania z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest prowdzona będzie dla konkretnego zakładu (wykonawcy, świadczącego usługę demontażu lub oczyszczania obiektu z azbestu), który aktualnie posiada uprawnienia do prowadzenia prac i je realizuje. Certyfikat przyznawany będzie po spełnieniu określonych wymagań organizacyjnych, technicznych oraz po zdaniu egzaminu pisemnego lub (i) ustnego, potwierdzającego wiedzę w zakresie przedmiotowych prac demontażowych. Umiejętności nabyte podczas szkolenia oraz przy poprzednio wykonywanych robotach, powinny być poparte praktyczną wiedzą (stosowaną podczas robót), a potwierdzone przez ITB w czasie inspekcji przeprowadzonych na budowie.

 • Etap pierwszy - po spełnieniu podstawowych wymagań prawnych aktualnie obowiązujących wykonawców przewidziane jest:
  • szkolenie dla przedstawicieli firm (kierownicy robót lub brygadziści) ubiegających się o certyfikat,
  • opracowanie przez wykonawcę robót – na podstawie wymagań Zakładu Certyfikacji ITB – dokumentacji systemowej (Zakładowego Systemu Jakości), regulującej sposób postępowania i nadzoru nad procesem związanym z wykonywaniem usługi w sposób zapewniający wymaganą jakość i bezpieczeństwo prac.
  Etap pierwszy zostanie zakończony egzaminem w zakresie wiedzy nabytej podczas szkolenia.
 • Etap drugi - wykonawcy przedstawią i przedyskutują ze specjalistami z ITB swoje aktualnie realizowane projekty w zakresie Planów Robót i Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
 • Etap trzeci - inspekcja zrealizowana na budowach, w trakcie wykonywania prac. Ocenione zostanie wdrożenie i funkcjonowanie Zakładowego Systemu Jakości (ZSJ). Zbadane zostaną przygotowania budynku do robót, zaplanowanie stref ze względu na poziom zagrożenia i zanieczyszczenia ich przez pył azbestu, sposób wydzielenia stref pracy, stref oczyszczania, stref zaplecza, oznakowanie stref, przygotowania budynku do prac, oraz sposób i jakość ich wykonania. Ponadto wykonane zostaną pomiary czystości powietrza, dokładnie ilustrujące: 
  • czystość powietrza w budynku przed podjęciem robót; 
  • czystość powietrza w strefie pracy i poza nią (podczas realizacji robót); 
  • czystość powietrza w strefie pracy i poza nią (po zakończeniu prac oczyszczających).

Na podstawie uzyskanych tą drogą informacji o poziomach zagrożeń przedstawiona zostanie ocena jakości prac oraz zalecane działania korygujące.
Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu oraz wniosków z inspekcji wykonawca uzyska certyfikat ITB na usługę demontażu wyrobów zawierających azbest.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej