Cel: Farma Wiatrowa Przykona

2010-01-07 13:41
Prezesi Grupy Energa i KWB Adamów podpisują umowę o konsorcjum (7 stycznia 2010 r.)
Autor: Energa SA Prezesi Grupy Energa i KWB "Adamów" podpisują umowę o konsorcjum (7 stycznia 2010 r.).

Budowę i eksploatację elektrowni wiatrowych oraz powołanie komitetu sterującego zakłada podpisana 7 stycznia 2010 r. w Gdańsku umowa konsorcjum między Kopalnią Węgla Brunatnego "Adamów" i Grupą Energa. Farmy wiatrowe powstaną na terenach poeksploatacyjnych kopalni. Pierwsza z nich o mocy ok. 40 MW ruszy za dwa lata.

Umowa powołuje konsorcjum do realizacji projektu pod nazwą Farma Wiatrowa Przykona. Będzie on realizowany według formuły project finance przez utworzoną w tym celu spółkę celową. Partnerzy obejmą w niej po połowie udziałów. Umowa powołuje jednocześnie Komitet Sterujący, składający się z przedstawicieli obu stron, którego zadaniem będzie opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia inwestycji.

Farma wiatrowa powstanie na terenach poeksploatacyjnych kopalni, na terenie gminy Przykona. Kopalnia "Adamów" dysponuje obecnie około 600 ha takich gruntów, docelowo jednak może być to nawet trzykrotnie więcej, gdyż co roku kopalni przybywa ok. 100 ha zrekultywowanych gruntów. Pierwszy etap budowy, zakładający moc ok. 40 MW, może zostać zrealizowany w 2012 roku. Planowana moc docelowa Farmy Wiatrowej Przykona to 80 MW. Istnieje możliwość budowy dalszych farm na terenach pozostałych odkrywek kopalni "Adamów".

Umowa konsorcjum to kolejny krok na drodze realizacji wspólnego projektu. We wrześniu obie strony podpisały list intencyjny, w którym wyraziły wolę wykorzystania swojego potencjału w celu rozwijania energetyki odnawialnej. Kopalnia "Adamów" dysponuje gruntami, które może przeznaczyć pod budowę elektrowni wiatrowych, natomiast Grupa Energa, jako lider w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, posiada odpowiednią wiedzę oraz zaplecze organizacyjne i techniczne.

- Inwestycja ta stwarza szansę wykorzystania terenów poeksploatacyjnych do produkcji energii z ekologicznych źródeł. Poza gruntami istnieje również możliwość wykorzystania naszej infrastruktury, czyli Głównych Punktów Zasilania czy linii zasilających - podkreśla Dariusz Orlikowski, prezes zarządu KWB "Adamów".

- Inwestycja pozwoli nam pozyskać kolejne źródło energii odnawialnej, a tym samym zwiększyć jej udział w bilansie energetycznym Polski. Również z punktu widzenia dystrybucji energii elektrycznej przedsięwzięcie to wydaje się uzasadnione ekonomicznie - mówi Mirosław Bieliński, prezes Grupy Energa.

Obie strony podkreśliły, że realizacja inwestycji będzie możliwa jedynie po uzyskaniu wszelkich wymaganych decyzji środowiskowych. Przyszli inwestorzy zadeklarowali także, że budowa farm wiatrowych przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej