Biznes po polsku

2008-07-30 11:20
Biznes po polsku
Autor: Ka Biznes po polsku

Najbardziej znaczącym wśród rankingów wolności ekonomicznej na świecie jest raport "Doing Business", który pokazuje klimat prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych krajach. Według edycji z 2008 roku - na 178 państw przyjaznych biznesowi, Polska zajmuje 74. miejsce. Wyprzedziły nas wszystkie kraje unijne (również te, z którymi niedawno przystąpiliśmy do UE), członkowie OECD oraz wiele krajów zaliczanych niegdyś do "Trzeciego Świata"... Gorzej: od edycji raportu w 2007 roku nie dość, że nie poprawiliśmy wyniku to straciliśmy sześć miejsc w zestawieniu...

Według raportu Banku Światowego, Polska pozostaje w tyle za gospodarkami, które dopiero od niedawna stosują zasady wolnego rynku, jak Gruzja czy Arabia Saudyjska. Od naszych europejskich sąsiadów, takich jak Słowenia i Czechy, dzieli nas prawie dwadzieścia miejsc, a jeszcze dalej nam do krajów bałtyckich, które zajmują miejsca w pierwszej trzydziestce.

Z raportu wynika, że najlepszy klimat dla prowadzenia działalności gospodarczej mają Singapur, Nowa Zelandia, USA, Hong Kong, Dania, Wielka Brytania, Kanada, Irlandia, Australia i Islandia. Kraje te znalazły się w pierwszej dziesiąte raportu. Natomiast Polska znalazła się na ostatnim miejscu wśród państw krajów UE. Przed nami są: Estonia (17. miejsce), Łotwa (22. miejsce), Litwa (26.), Słowacja (32.), Węgry (45.), Bułgaria (46.) i Rumunia (48.). Gorsze wyniki mają natomiast takie kraje, jak Grecja (100. miejsce), Rosja (106.) i Białoruś (110.). Wśród krajów UE Belgia zajęła 19. miejsce, Niemcy 20., a Hiszpania 38.

Ranking "Doing Business 2008" uwzględnia 10 obszarów ważnych dla prowadzenia biznesu, dla których przygotowywane są rankingi cząstkowe. Dane wykorzystane w raporcie pochodzą z czerwca 2007 r.

Polskie firmy mają przede wszystkim problemy z koncesjonowaniem działalności. Czas potrzebny na uzyskanie licencji sięga średnio 308 dni (np. w Niemczech tylko 100), a na założenie firmy potrzebujemy 31 dni. W kategorii uzyskiwania pozwoleń na budowę zajeliśmy 156 pozycję. Niskie noty otrzymała także za warunki rejestracji firm (129. pozycja). W rankingu cząstkowym dotyczącym płacenia podatków zajmujemy niechlubne 125. miejsce, problemem jest nie tylko wysokość zobowiązań, ale cała otoczka administracyjna z tym związana. Goryczy dopełnia skomplikowany system podatkowy, w którym koszty poboru podatków sięgają 2,3 proc. przychodów.

Nieco lepiej oceniono procedury upadłości firm (miejsce 88.), rejestracji praw własności nieruchomości (81), elastyczności czasu pracy i zatrudniania pracowników (78.), uzyskiwania kredytu (68.) i dochodzenia należności (również 68 miejsce). Stosunkowo najlepiej, ale i tak słabo na tle czołówki, oceniono warunki obrotu międzynarodowego (40. miejsce) i ochrony inwestorów (33)... Pozostałe obszary pozostawiają wiele do życzenia.

"Plany obecnego rządu mają na celu nie tyle podniesienie pozycji Polski w rankingach konkurencyjności, co faktyczne ułatwienie prowadzenia biznesu w naszym kraju" - zapewniał wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas konferencji prasowej prezentującej V Raport Banku Światowego "Doing Business 2008". Wiceminister gospodarki zwrócił także uwagę, że konieczne jest wypracowanie nowego systemu tworzenia prawa. - "Jeśli w ciągu najbliższych 2-4 lat nie wprowadzimy istotnych zmian w tym zakresie, dzisiejsze problemy przedsiębiorców będą powracać" - zaznaczył.
Polska włączyła się do realizacji unijnego programu Better regulation. Zakłada on obniżenie obciążeń administracyjnych w krajach członkowskich o 20-25 proc. do roku 2012. - "Planujemy osiągnąć ten cel już w 2010 roku" - podkreślił wiceminister. - "Liczymy, że działania te nie tylko przyniosą zysk przedsiębiorcom, ale także wpłyną na wzrost PKB o ok. 1,9 proc". - dodał.
Podczas konferencji zaprezentowano mocne i słabe strony tworzenia prawa w Polsce oraz wnioski i rekomendacje dla tworzących nowe przepisy. Zdaniem autorów raportu dla poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców w naszym kraju ważne jest m.in. wprowadzenie ułatwień w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej, ograniczenie biurokracji, zwiększenie elastyczności rynku pracy i uproszczenie podatków. - "Zmiany w tych obszarach mogłyby przesunąć Polskę z 74. miejsca, które zajmuje w tej chwili, na 36. w rankingu Doing Business" - zauważył Leszek Kąsek, ekonomista Banku Światowego.


Opracowany przez Bank Światowy raport "Doing Business 2008" jest piątym z serii corocznych opracowań badających systemy regulacji gospodarczych, które wspomagają lub ograniczają przedsiębiorczość. Zawiera on wskaźniki umożliwiające porównanie przepisów prawa gospodarczego oraz ochrony własności w 178 krajach świata, dotyczących m.in.: zatrudniania i zwalniania pracowników, uzyskiwania kredytu, ochrony inwestorów, płacenia podatków, obrotu międzynarodowego.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej