Białostockie przedsiębiorstwo "do wzięcia"

2010-01-18 11:34

Od 15 stycznia 2010 r. Ministerstwo Skarbu Państwa zaprasza inwestorów do udziału w aukcji w sprawie nabycia od Skarbu Państwa udziałów spółki: Białostockie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.

Podczas aukcji potencjalni inwestorzy będą mogli nabyć 3825 udziałów, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Białostockie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Maszyn Budowlanych. Cena wywoławcza pakietu 3825 udziałów wynosi 9 459 225 zł, natomiast cena wywoławcza za jeden udział wynosi 2473 zł.

Białostockie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Maszyn Budowlanych Sp. z o. o. należy do grona spółek o profilu usługowo-produkcyjnym. Działa na szeroko rozumianym rynku około budowlanym, stanowiącym zaplecze dla budownictwa. Podstawowym przedmiotem działalności spółki są usługi wynajmu maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską (m. in. żurawi wieżowych, żurawi samochodowych i maszyn do robót ziemnych). Ponadto w zakres działań spółki wchodzą naprawy główne, naprawy awaryjne, serwis i konserwacja urządzeń dźwignicowych (w tym w szczególności żurawi wieżowych i suwnic oraz innych urządzeń transportu pionowego) oraz remont i naprawa maszyn budowlanych (własnych i obcych), prefabrykacji i montaż konstrukcji stalowych. Ostatnim ze źródeł przychodów przedsiębiorstwa jest produkcja zawiesin linowych oraz usługi spawalnicze i ślusarskie.
Głównymi odbiorcami usług firmy są podmioty działające na lokalnym rynku budowlanym, zajmujące się wykonawstwem obiektów (budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe) oraz na rynku robót drogowych (budowa dróg). Warunki współpracy z poszczególnymi podmiotami określane są indywidualnie do każdego zlecenia oraz klienta. Większość firm współpracuje ze spółką od wielu lat. Głównymi jej dostawcami są firmy zaopatrujące spółkę w paliwa, stal, części zamienne do remontów i napraw, liny stalowe i materiały pomocnicze do produkcji zawiesin.
Do konkurencji białostockiej firmy, w branży usług sprzętowych, zaliczyć należy mniejsze przedsiębiorstwa prywatne, o podobnym profilu działania. W sektorze konstrukcji stalowych konkurencją są duże zakłady specjalizujące się w produkcji konstrukcji stalowych, posiadające własne biura konstrukcyjne i rozbudowane zaplecze techniczne, o zasięgu krajowym lub europejskim, oraz nowo powstałe niewielkie firmy prywatne. Spółka działa na rynku lokalnym na terenie województwa podlaskiego. W sektorze produkcji konstrukcji stalowych swoje działania kieruje do grupy małych inwestorów lokalnych, wypełniając tym samym powstałą niszę w tych usługach. Celem strategicznym spółki jest utrzymanie wiodącej pozycji w sektorze żurawi wieżowych oraz wejście na rynek robót budowlanych i drogowych pod własną marką. Spółka planuje również rozwój działalności usługowej i handlowej skierowanej do indywidualnych odbiorców.
Więcej informacji...

Plan Prywatyzacji na lata 2008-2011
Realizowany od dwóch lat Plan Prywatyzacji 2008-2011 to pierwszy tak spójny i kompleksowy program prywatyzacyjny w Polsce mający na celu sprywatyzowanie do 2011 r. jak największej liczby polskich przedsiębiorstw. Ma on przynieść łącznie blisko 37 mld zł do budżetu państwa. Rok 2010 ma być rekordowym pod względem transakcji prywatyzacyjnych i wpływów z tego tytułu.
Założenia Planu mówią o przekazaniu w prywatne ręce ponad 800 spółek Skarbu Państwa, działających w kilkudziesięciu sektorach gospodarki. W sierpniu 2009 r. ogłoszono przyspieszenie prywatyzacji, wyznaczając jednocześnie 54 kluczowe spółki przeznaczone do sprzedaży do końca 2010 r.
Więcej informacji na temat Planu Prywatyzacji...

Kontakt dla inwestorów:
Ministerstwo Skarbu Państwa
Centrum Relacji Inwestorskich
Aleksandra Karpowicz
e-mail: inwestor@msp.gov.pl
tel.: (22) 695 90 01 lub 695 90 02

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej