Bhp: dobre praktyki dla podwykonawców na budowach

2010-08-11 13:46
posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy
Autor: PIP Stoi Tadeusz Zając, Główny Inspektor Pracy

Jednomyślną akceptacją propozycji dobrych praktyk wobec podwykonawców na budowach zakończyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy. Najważniejszym punktem obrad było zapoznanie członków Rady i zaproszonych gości z wynikami prac zespołu reprezentującego duże przedsiębiorstwa budowlane i Państwową Inspekcję Pracy w zakresie strategicznych kierunków działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy na polskich budowach.

W spotkaniu, którego gospodarzem był główny inspektor pracy Tadeusz Zając, obok stałych członków Rady oraz zaproszonych partnerów społecznych, udział wzięli: Krzysztof Andrulewicz, prezes firmy Skanska, Dariusz Blocher, prezes Budimexu, Urszula Gawrysiak, kierownik działu bhp Warbud SĄ, Wojciech Łukaszek, wiceprezes zarządu firmy Hochtief Polska, Agnieszka Stańczyk, dyrektor biura spraw osobowych Polimex Mostostal, Konstanty Bniński, reprezentujący Bilfinger Berger Budownictwo SA. Wśród zaproszonych gości był Neil Moore menedżer ds. bhp firmy Skanska na Europę, który podzielił się z zebranymi swoimi doświadczeniami w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa pracy na budowach w Wielkiej Brytanii.

Nawiązując do tematu spotkania poprawy bezpieczeństwa pracy na polskich budowach, główny inspektor pracy przywołał dwa tragiczne wypadki, które miały miejsce w ostatnim czasie: w Zakopanem, gdzie w czasie rozbiórki hali zginęło czterech robotników i w Chorzowie, gdzie podczas wyburzania komina śmierć poniosło trzech pracowników.
- Dlatego chcę bardzo serdecznie podziękować panom prezesom firm budowlanych za to, że zechcieli niezwykle poważnie podejść do współpracy z naszym urzędem, wykazując daleko idącą inicjatywę zmierzenia się z problemem nadmiernej liczby zdarzeń wypadkowych na placach budów - powiedział szef inspekcji pracy.
Propozycje dobrych praktyk wobec podwykonawców na budowach opracowane przez zespół roboczy, w którego skład weszli eksperci z największych firm budowlanych oraz specjaliści PIP, z ramienia Głównego Inspektoratu Pracy, przedstawił zebranym Wiesław Bakalarz. Strategiczne kierunki działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy na polskich budowach podzielono na sześć obszarów.

posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy
Autor: PIP

Pierwszy obejmuje określenie minimalnych wymagań bhp wobec podwykonawcy, a wśród nich obowiązek składania dokumentów potwierdzających ważność szkoleń bhp, przeprowadzenie procesu oceny ryzyka zawodowego związanego z zakresem przypisanym podwykonawcy, zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad swoimi pracownikami, wyznaczenie osoby do kontaktów w sprawach bhp, udział w monitorowaniu stanu bhp na stanowiskach pracy, obowiązek zgłaszania wszelkich zdarzeń wypadkowych, zgoda na udział przedstawiciela generalnego wykonawcy w postępowaniach związanych z wypadkami i awariami, a także propozycje kar finansowych. Propozycje dobrych praktyk miałyby być załącznikiem do umowy z podwykonawcą.

Drugi obszar określa wymogi wobec podwykonawców warunkujące wejście firmy na budowę. Wśród nich znalazły się m.in.: obowiązek szkolenia informacyjnego, opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, aktualna dokumentacja UDT czy imienny, aktualizowany na bieżąco, wykaz pracowników podwykonawcy.

Trzeci, to ustalenie jednolitego sposobu identyfikacji pracowników poszczególnych firm podwykonawczych na budowie. Niespełnienie tego wymogu skutkowałby niewpuszczeniem robotników na plac budowy.

Czwarty obszar ściśle wiąże się z poprzednim, a dotyczy wyposażenia pracownika warunkującego dopuszczenie go do pracy.

Piąty, kolejny obszar to wskazania do opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót.

Szósty szczegółowo określa rolę służb i koordynatorów bhp na budowach. Jak zapisano w dokumencie: "Systematyczna kontrola i ocena postanowień określonych w obszarach 2, 3, 4, 5, powinna służyć podejmowaniu decyzji przez kierownictwo budowy i generalnego wykonawcę zmierzającej do konsekwentnego egzekwowania zasady "Zero Tolerancji".

Obecni na spotkaniu przedstawiciele największych firm budowlanych zobowiązali się wstępnie do wprowadzania w życie tych propozycji od 1 września br.
- Do tego czasu dopracujemy szczegóły tak, abyśmy mogli jak najszybciej nasz wspólny projekt przedstawić sejmowej Radzie Ochrony Pracy. Równocześnie przekażemy go Olgierdowi Dziekońskiemu, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Chciałem jeszcze podzielić się taką refleksją: za młodych lat, mieszkając tu, na Czerniakowie, kierowałem się taką zasadą przekazaną mi przez starszych kolegów: to się musi udać. Więc "to się musi udać" czego sobie i Państwu życzę - powiedział na zakończenie obrad Tadeusz Zając, szef PIP.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej