Bezpiecznie w miejscu pracy - certyfikacja VCA

2007-05-25 14:02
Bezpiecznie w miejscu pracy - certyfikacja VCA
Autor: KEMA Bezpiecznie w miejscu pracy - certyfikacja VCA

VCA/SCC (holenderska nazwa VCA - VGM Checklist Annemers; angielska nazwa SCC - Safety Health Environment Checklist Contractors) ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w miejscu wykonywania zlecenia.  Z reguły jest wymagany poza granicami Polski, zwłaszcza w Anglii, Niemczech, Holandii, Belgii i krajach skandynawskich. O tym, jakie daje korzyści i jak go uzyskać, będzie można się dowiedzieć 7 XI 2006 r., podczas konferencji 'SCC/VCA - paszporty bezpieczeństwa i certyfikaty dla wykonawców prac budowlanych za granicą'.

VCA/SCC zostało stworzone na potrzeby przemysłu petrochemicznego, ze względu na wysokie ryzyko wykonywanych prac.  Skuteczność i wsparcie, jakie daje inwestorom w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska spowodowało, że VCA/SCC zaczęto stosować również w innych branżach, jak budownictwo elektroinstalacja, a także pracach montażowych, instalacyjnych i remontowych wykonywanych w warunkach niebezpiecznych.

 

Paszporty bezpieczeństwa

Podstawowym potwierdzeniem odpowiedniego przygotowania pracowników wykonujących niebezpieczne prace w zakresie BHP i ochrony środowiska jest uzyskanie przez nich indywidualnych "Paszportów bezpieczeństwa".  "Paszport bezpieczeństwa" (ang. "Personal Safety Logbook") zawiera dane osobowe pracownika, jego adres oraz informacje dotyczące m.in. przebytych szkoleń BHP, posiadanych kompetencji i uprawnień, przebytych badań lekarskich, szczepień. Paszport jest ważny przez 10 lat od daty wpisania danych osobowych. Dokument potwierdza właściwe przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonywania powierzonych prac oraz właściwej obsługi maszyn i narzędzi. Z punktu widzenia zagranicznego zleceniodawcy jest podstawowym gwarantem sprawnego, terminowego, bezwypadkowego wykonania zlecenia.

Rodzaje VCA  i zakres certyfikacji

Kiedy pracownicy posiadają "Paszporty bezpieczeństwa", a przedsiębiorstwo utrzymuje niską wypadkowość, organizacja może uzyskać certyfikat VCA/SCC. Podczas audytu certyfikującego sprawdzana jest struktura zapewnienia bezpieczeństwa w całej organizacji [m.in. procedury, uprawniania zapewniające bezpieczeństwo oraz w razie nieszczęśliwego wypadku].

 

Cechą charakterystyczną VCA/SCC jest sformułowanie wymagań w postaci pytań. Wykonawcy muszą odpowiedzieć na te pytania, by zademonstrować, w jaki sposób realizują wspomniane wymagania.

 

 

 

W  zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz zakresu certyfikacji wyróżniamy dwa rodzaje VCA.

VCA* (z jedną gwiazdką) przeznaczony jest dla małych organizacji (mniej niż 35 pracowników, włączając wynajmowany personel), które nie działają jako główny wykonawca projektów budowlanych.  Aby firma otrzymała certyfikat, musi odpowiedzieć pozytywnie na wszystkie "pytania obowiązkowe" oraz przedstawić aktualny Rejestr Częstotliwości Wypadków.

Natomiast VCA** (z dwiema gwiazdkami) przeznaczony jest dla większych organizacji zatrudniających powyżej 35 pracowników, którzy są wykonawcami generalnymi. Aby otrzymać certyfikat VCA**, należy nie tylko odpowiedzieć pozytywnie na wszystkie pytania obowiązkowe i przedstawić aktualny Rejestr Częstotliwości Wypadków, ale również odpowiedzieć pozytywnie na minimum 50% "pytań dodatkowych".

 

Certyfikat jest ważny przez 3 lata. Może być przedłużony na podstawie audytu przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą.

 

Patronat medialny na konferencją objął Murator PLUS.

Zobacz także:

Co cenią zagraniczni kontrahenci? >>

Więcej informacji:

http://www.kema.pl/

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej