Będzie więcej inwestycji i oszczędności

2007-08-01 15:09

Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym ma zachęcić prywatnych przedsiębiorców do angażowania się w realizację inwestycji państwowych i samorządowych, w tym tych związanych z organizacją EURO 2012. To bardzo cenny postulat, zważywszy na fakt, że skomplikowane procedury, jakie wprowadzał akt z 2005 roku sprawiły, iż w ramach PPP nie podpisano do tej pory żadnej umowy. Przedsiębiorcy cieszą się ze zmian, choć zaznaczają, ze dopiero wejście w życie nowej ustawy pozwoli na właściwą ocenę. Projekt nowej ustawy o PPP 31 lipca przyjęła Rada Ministrów.

W komunikacie rządu czytamy, że w przyjętym projekcie zrezygnowano z wymogu wykonywania uciążliwych analiz na etapie decydowania o wyborze realizacji przedsięwzięcia. Ministrowie zgodzili się, aby uproszone procedury objęły małe projekty o wartości do 211 tys. euro i roboty budowlane, których wartość nie przekracza 5 mln 278 tys. euro. Ponieważ koszty realizacji przedsięwzięć w formule PPP są niższe niż w przypadku finansowania ich wyłącznie ze środków publicznych, korzyści z ustawy odczują również małe i średnie podmioty, które będą teraz mogły szybciej realizować przedsięwzięcia, takie jak chociażby remont szkoły czy modernizacja ośrodka zdrowia. Co więcej, projekty realizowane przez sektor publiczny i prywatny, będą również mogły liczyć na współfinansowanie z unijnej kasy.

Według Ministerstwa Gospodarki nowe przepisy pozwolą na zawarcie umów o wartości 4-5 mld zł rocznie. Dzięki temu z finansów publicznych zostanie zaoszczędzone 400 mln zł, co da około 10 proc. oszczędności budżetowych. Jak podaje rządowy komunikat w nowej ustawie o PPP wykorzystano doświadczenia brytyjskie, gdzie partnerstwo funkcjonuje od ponad 20 lat.

Wprowadzone zmiany pozytywnie ocenia Konfederacja Pracodawców Polskich. Zaznacza jednak, ze dopiero praktyka stosowania ustawy pokaże, czy partnerstwo publiczno-prywatne będzie miało szansę na rozwój. W przypadku PPP, poza dobrymi przepisami, liczy się bowiem wola współpracy ze strony sektora publicznego. W komunikacie KPP czytamy:

"Dotychczasowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym okazała się zła, czego dowodem jest fakt, że przez dwa lata jej obowiązywania nie zawarto ani jednej umowy na podstawie tych przepisów. Wyrażamy zadowolenie, że Ministerstwo Gospodarki uwzględniło nasze uwagi, które zgłaszaliśmy przy okazji opiniowania projektu nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy.
 
W szczególności, dobrym rozwiązaniem jest projektowana zasada różnicowania zakresu obowiązkowych analiz w zależności od finansowych rozmiarów przedsięwzięcia. Pozwoli to na znaczne uproszczenie procedury dla inwestycji o małych rozmiarach finansowych, które mogą stanowić dużą część ogółu przedsięwzięć publiczno-prywatnych, np. prowadzenie świetlic, bibliotek, pomoc osobom niepełnosprawnym. Ustalenie limitu wartości nakładów na 211 tys euro, przeznaczanych na projekty w formule PPP, do którego stosuje się procedurę uproszczoną, pozwoli stosować ułatwienia w dużej liczbie przypadków. Pozytywnie oceniamy również ustalenie odrębnego limitu na 5 278 tys euro, warunkującego możliwość zastosowania procedury uproszczonej w stosunku do przedsięwzięć związanych z robotami budowlanymi. Takie rozwiązanie uwzględnia specyfikę branży budowlanej i jest zgodne z zasadami racjonalności.

Projekt przewiduje dokonywanie obliczeń szacunkowych lub podawanie wielkości orientacyjnych. Takie rozwiązania będą bardzo pomocne w kontekście procesu przygotowywania przedsięwzięcia publiczno-prywatnego. Możliwe będzie również spełnienie wymagań ustawy nawet wtedy, gdy nie ma szczegółowych informacji o tym, jak będzie wyglądać realizacja przedsięwzięcia w ramach PPP. Takie rozwiązanie jest potrzebne, ponieważ w obecnym stanie prawnym występują sytuacje, w których przedstawienie wymaganych danych na etapie przygotowywania projektu jest niemożliwe.

Pozytywnie oceniamy też wpisanie do projektu definicji usług publicznych. Jej brak skutkowałby niejasnościami w odniesieniu do zakresu stosowania ustawy, a także nastręczał trudności w jednolitej interpretacji zakresu stosowania przepisów.

Dobrym rozwiązaniem jest również wprowadzenie do projektu ustawy zakresu analiz, które muszą być przeprowadzone przed dokonaniem wyboru realizacji określonego przedsięwzięcia w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Będzie to zgodne z  wymaganiem §70 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". Zgodnie z tym przepisem spraw niewyjaśnionych lub nasuwających trudności przy opracowaniu ustawy nie przekazuje się do uregulowania w rozporządzeniu.

Nowa ustawa daje szansę na rozwój współpracy sektora prywatnego z sektorem publicznym. Jest to naturalna forma wykonywania zadań przez władzę publiczną w krajach cywilizowanych. Podnosi przede wszystkim jakość świadczonych w ten sposób usług dla obywateli, niwelując jednocześnie ryzyko ekonomiczne realizowanego przedsięwzięcia po stronie podmiotu publicznego.

KPP pozytywnie ocenia projekt ustawy o PPP, jednak dopiero wejście w życie nowej ustawy pozwoli na jej właściwą ocenę. Nawet najlepsze, z prawnego punktu widzenia, przepisy mogą nie spełniać swej roli, z powodu niewłaściwego ich stosowania. Do tego, w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego ważna jest dobra wola stron, a szczególne partnera publicznego, do tego aby zawierać takie umowy. Brak chęci spowoduje, że nawet najlepsza ustawa i potencjalne korzyści z niej płynące nie zostaną wykorzystane".

Foto: MMaszner

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej