BASF spółką europejską

2008-01-18 11:52

Wraz z wpisaniem do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Ludwigshafen oficjalnie zakończył się proces przekształcania BASF Aktiengesellschaft w Spółkę Europejską (Societas Europaea, SE). Od 14 stycznia 2008 roku spółka występuje pod nazwą BASF SE.

Procedura przekształceniowa trwała niecały rok. Walne Zgromadzenie podjęło 26 kwietnia 2007 roku uchwałę o przekształceniu w SE, a w połowie listopada 2007 roku zawarto z przedstawicielami pracowników wymagane w przypadku SE porozumienie, regulujące kwestie udziału pracowników w zarządzaniu. Na początku grudnia nowo ukonstytuowana Rada Nadzorcza BASF SE powołała członków zarządu BASF SE. Nowy numer rejestru handlowego brzmi HRB 6000.

W trakcie uroczystości, w Sądzie Rejonowym w Ludwigshafen, wiceprezes zarządu BASF SE, Eggert Voscherau podziękował wszystkim osobom uczestniczącym za dobrą współpracę: "Dla firmy BASF, jej pracowniczek i pracowników dzisiejszy dzień jest historyczny. Jako pierwsze przedsiębiorstwo w naszej branży realizujemy w życiu myśl europejską również poprzez naszą formę prawną. Jednocześnie umacniamy uczestnictwo europejskich pracobiorców w Grupie BASF i ulepszamy nasz kodeks Corporate Governance."

Rada Nadzorcza BASF SE składa się od tej pory z dwunastu członków: sześciu udziałowców i sześciu przedstawicieli pracowników. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej potrwa do Walnego Zgromadzenia w roku 2009. Jednocześnie przy BASF SE utworzone zostaje nowe europejskie przedstawicielstwo pracownicze: "BASF Europa Betriebsrat" (Rada Zakładowa BASF Europa). Będzie ono liczyć 23 członków z dwunastu krajów europejskich. Siedzibą BASF SE pozostaje Ludwigshafen.

Zakres działalności firmy obejmuje chemikalia, tworzywa sztuczne, środki uszlachetniające i ochrony roślin, wysokowartościowe chemikalia oraz ropę i gaz ziemny. Ponadto BASF opracowuje i wykorzystuje nowe technologie. Gospodarczy sukces firma łączy z ochroną środowiska i społeczną odpowiedzialnością. Firrma BASF zatrudnia około 95 tysięcy pracowników, w roku 2006 osiągnęła obroty w wysokości 52,6 miliardów #. Firma BASF jest notowana na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) i Zurychu (AN).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej