Aukcja udziałów spółki Kombinat Budowlany z Kołobrzegu

2010-12-22 18:00

Minister Skarbu Państwa zaprasza do udziału w aukcji ogłoszonej publicznie prowadzonej w formie ustnej w sprawie nabycia udziałów spółki Kombinat Budowlany w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu. Zgłoszenia udziału: do 20 stycznia 2011 r. Aukcja: 25 stycznia 2011 r.

Spółka działa w sferze budownictwa użyteczności publicznej, budownictwa przemysłowego i budownictwa mieszkaniowego. Prowadzi również działalność, która obejmuje produkcję betonu i prefabrykatów z betonu, produkcję konstrukcji stalowych, obróbki blacharskie oraz drobną produkcję stolarki drzewnej, jak również świadczy usługi transportowo-sprzętowe. Ważnym elementem działalności jest prowadzenie działalności deweloperskiej – sprzedaż mieszkań, garaży i lokali budowanych na gruntach będących w posiadaniu spółki, zarówno będących w użytkowaniu wieczystym do 2089 r., jak i nowo nabytych pod budownictwo mieszkaniowe. Główni klienci firmy to przede wszystkim instytucje i urzędy państwowe, jak również firmy prywatne.

Zobacz koniecznie: Kombinat Budowlany w Kołobrzegu Sp. z o.o. - profil spółki

Cena wywoławcza pakietu 28 900 udziałów wynosi 5 035 825,00 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych).
Cena wywoławcza za jeden udział wynosi 174,25 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery złote 25/100).

Więcej...

Aukcja udziałów spółki Kombinat Budowlany z Kołobrzegu
Autor: Kombinat Budowlany w Kołobrzegu Sp. z o.o.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej