Architekt jest kształcony inaczej

2009-12-09 12:51
O uprawnieniach do projektowania architektury
Autor: brak danych

Jeden z naszych czytelników zarzucił kierownictwu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, że ta nic nie robi w kwestii uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, jakie chcą uzyskiwać inżynierowie budownictwa. PIIB wypowiedziała się w tej sprawie, a wokół tematu rozgorzała dyskusja. Tym razem prezentujemy stanowisko prezesa SARP i zachęcamy do dalszej wymiany opinii...

Przeczytaj cała dyskusję na temat uprawnień

O uprawnieniach do projektowania architektury
Autor: brak danych

Stanowisko Stowarzyszenia Architektów Polskich na temat postulatów zgłaszanych przez środowisko inżynierów budownictwa w sprawie nadawania im uprawnień projektowych w specjalności architektonicznej:

"Sprawa przyznawania uprawnień budowlanych jest uregulowana przepisami Prawa budowlanego. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej uprawniające do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do architektury obiektu są nadawane architektom, którzy poza wymaganym stażem i egzaminem legitymują się dyplomem ukończenia pięcioletnich studiów wyższych na wydziałach architektury. Inżynierowie budowlani uzyskują natomiast uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno–budowlanej. I jest to oczywiste, bo porównując program studiów na obu wydziałach (architektury i inżynierii budowlanej) widać wyraźnie znaczne różnice w profilu kształcenia. Studia architektoniczne mają w programie wieloletnie ćwiczenia projektowe oraz przedmioty ogólne, które nie występują na innych wydziałach w uczelniach technicznych (np. historia architektury i sztuki, ćwiczenia z modelowania, ergonomia). Studia na wydziale budownictwa kładą natomiast nacisk na rozwiązania konstrukcyjne, techniczne (nie ma ćwiczeń z projektowania architektury). Przygotowują one specjalistów w dziedzinie projektowania konstrukcji budowlanych, dróg, mostów i innych obiektów inżynierskich.

W Polsce obowiązują standardy kształcenia opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zobowiązują szkoły wyższe do właściwego kształtowania programu studiów – właściwego, to znaczy odpowiedniego do zadań, które czekają absolwentów poszczególnych wydziałów. Ponadto od czasu naszego wejścia do Unii Europejskiej istotne stały się przepisy wspólnego rynku, w tym dyrektywa europejska o świadczeniu usług (znowelizowana na początku 2009 roku), której częścią będzie opracowywana obecnie lista szkół wyższych kształcąca architektów na poziomie europejskim i zgodnie ze standardami Międzynarodowej Unii Architektów. Celem jest zidentyfikowany system kształcenia, a więc takie przygotowanie do zawodu architekta, by mógł on świadczyć usługi projektowe w każdym kraju i zawsze na odpowiednim poziomie.

W takim modelu kształcenia nie ma więc miejsca na rozszerzanie kręgu osób uprawnionych do projektowania architektury (nie mających w dodatku odpowiednich kwalifikacji). Wręcz przeciwnie – celem do którego się dąży, jest podniesienie poziomu usług świadczonych przez architektów przez zwiększenie wymagań i podniesienie ich kwalifikacji do wykonywania zawodu."

Jerzy Grochulski
Prezes SARP

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej