Prawie 1,5 mld zł w odnawialne źródła energii i obiekty wysoko sprawnej kogeneracji

2009-02-26 13:00

Programu wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii i obiekty wysoko sprawnej kogeneracji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2009-2012 został przedłożony przez Ministra Środowiska Radzie Ministrów. Budżet programu opiewa na ok. 1,5 mld zł.

Program zakłada, że dofinansowaniem będzie objęta budowa lub modernizacja dużych inwestycji związanych z:

  • budową odnawialnych źródeł energii (OZE) o mocy łącznej ok. 300 MW, 
  • budową lub modernizacją obiektów wysoko sprawnej kogeneracji o mocy ok. 50 MW.

Wśród przedsięwzięć objętych Programem wymienić należy np.: inwestycje obejmujące wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy, elektrownie wiatrowe, pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, elektrownie wodne o mocy poniżej 5 Mwe czy wysoko sprawną kogenerację bez użycia biomasy.

Środki na realizację ww. inwestycji i przedsięwzięć gromadzone są na specjalnym subfunduszu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pochodzą one z kar oraz opłat zastępczych wpłacanych przez przedsiębiorstwa energetyczne, które nie wywiązują się z obowiązku podaży określonej ilości elektryczności otrzymanej z OZE.

Ideą Programu jest udzielanie pożyczek inwestycyjnych z możliwością ich znacznego umorzenia. Inwestorzy będą mogli otrzymać pożyczkę długoterminową, rozłożoną na 15 lat, w wysokości do 50 mln zł, która pokryje 75% kwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia. Stała stopa oprocentowania pożyczki będzie wynosić 6% (banki komercyjne dla tego typu inwestycji stosują oprocentowanie w wysokości 9-12%).
Dodatkowym, bardzo korzystnym czynnikiem, jest możliwość umorzenia pożyczki do 50% kwoty w zależności od rentowności przedsięwzięcia. Umorzenie będzie dotyczyć tylko tych inwestycji, dla których nie jest możliwe domknięcie montażu finansowego bez silnego czynnika dotacyjnego, np. instalacji geotermalnych. O umorzenie nie będą mogli występować inwestorzy realizujący przedsięwzięcia rentowne, np. dogodnie zlokalizowane farmy wiatrowe.

W ramach Programu, realizowanego w latach 2009-2012, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosi co najmniej trzy konkursy. Pierwszy z nich ogłoszony zostanie już w marcu br. Informacje o trybie konkursu, obowiązujących formularzach oraz wnioskach zostanie przekazany do publicznej wiadomości na stronie www.nfosigw.gov.pl.

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej