Produkcja cementu spadnie w 2022 do 19 mln ton. Spadnie też sprzedaż

2022-04-21 7:37
cementownia Górażdże
Autor: SPC Ogromny niepokój branży cementowej budzą rosnące koszty pozwoleń na emisję CO2. W lutym 2022 r. ceny osiągnęły rekordowy poziom 97 euro za tonę czyli wzrost o 125% r/r! (w 2021 r. cena wynosiła 43 euro za tonę). W kwietniu cena uprawnień spadła do poziomu ok. 85 euro

Produkcja cementu spadnie do 19 mln ton (-1,6% r/r) - takie są prognozy z kwietnia 2022. Zmniejszenie produkcji cementu jest wynikiem niepewności związanej z wojną w Ukrainie i rosnącymi stopami procentowymi, które z kolei będą skutkować ograniczeniem inwestycji. Jakie jeszcze wyzwania stoją przed branżą cementową w 2022?

Produkcja cementu w Polsce - dobry tylko początek roku

Sektor cementowy ma kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki. Działalność branży cementowej generuje rocznie ponad 1,9 mld zł wpływów do budżetu państwa i samorządów, na terenie których funkcjonują zakłady cementowe. Łączna wartość dodana wytwarzana przez branżę cementową w Polsce szacowana jest na 3,8 mld zł. Sektory cementowy wspólnie z  budowlanym odpowiadają m.in. za 8 % PKB i blisko 2 mln miejsc pracy.

Polski przemysł cementowy jest w stanie zaspokoić popyt krajowy na poziomie 22 mln ton cementu rocznie. W 2021 r. wyprodukowano w Polsce 19,3 mln ton cementu (dane GUS), co stawiało nasz kraj na drugim miejscu w Europie (po Niemczech a przed Włochami).

Rok 2022 zaczął się bardzo dobrze, gdyż tylko w styczniu i lutym 2022 produkcja cementu wyniosła o 51,5% więcej r/r. Na te bardzo dobre wyniki złożyły się: łagodna zima oraz dobra koniunktura w gospodarce i budownictwie rozkręcona jeszcze w 2021 r.

Według najnowszej prognozy IPiAG (z kwietnia 2022 r.), wzrost niepewności związany z wojną w Ukrainie i rosnące stopy procentowe będą skutkować ograniczeniem inwestycji w polskiej gospodarce w 2022 r., co przełoży się na spadek produkcji cementu do 19 mln ton (-1,6% r/r) – twierdzi Krzysztof Kieres, Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.

rynek cementu w Polsce
Autor: SPC Rynek cementu w Polsce

Rosną ceny produkcji cementu

Rynek budowlany toczy inflacja, która w marcu 2022 r. osiągnęła poziom ok. 11%. Branża produkcji materiałów budowlanych zmaga się także z drożejącymi nośnikami energii: drożejącą energią elektryczną, gazem czy rekordowymi cenami paliw.

Podobne problemy dotykają branżę cementową. Czynniki istotnie wpływające na koszty produkcji cementu to: ceny energii elektrycznej, ceny uprawnień do emisji CO2, ceny węgla oraz ceny surowców i dodatków do cementu.

Energia elektryczna, której ceny w ostatnim czasie wzrosły o 100%, stanowi ok. 35% kosztów produkcji cementu.

Pierwszy kwartał tego roku to ceny uprawnień do emisji CO2 na poziomie ok. 85 euro za tonę. Trzeba pamiętać, że ok. 63% emisji CO2 związanej z produkcją cementu, to emisja procesowa, której niczym nie można ograniczyć.

W wyniku embarga na import węgla z Rosji i przerwania łańcuchów dostaw węgla z Ukrainy, ceny tego paliwa wzrosły o 50%. Ceny surowców i dodatków wykorzystywanych do produkcji cementu wzrosły o ponad 20%. 

Jak przełożyć realny wzrost kosztów produkcji materiałów budowlanych na zapisy w umowach kontraktowych?

W obliczu tak lawinowo rosnących cen branża cementowa apeluje o ratunek i adekwatną do podwyżek waloryzację warunków kontraktów. Branża cementowa popiera stanowisko wykonawców dotyczące konieczności waloryzacji umów kontraktowych w budownictwie infrastrukturalnym, ogólnym i mieszkaniowym –  apeluje Włodzimierz Chołuj, Członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Produkcja cementu na drodze do neutralności emisyjnej

Priorytetem branży cementowej w Polsce jest redukcja emisji CO2 o 55% do 2030 roku i osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Pracujemy nad tym żeby produkcja cementu była jak najmniej emisyjna. Niestety nie da się wyprodukować klinkieru bez emisji CO2 (ok. 63% emisji CO2 w przemyśle cementowym to emisja procesowa pochodząca z rozkładu węglanu wapnia). Branża cementowa na całym świecie pracuje nad tym, by wyłapywać powstające CO2 jako gaz i składować (technologia CCS), albo używać/wykorzystywać w jakimś procesie produkcyjnym (technologia CCU) – Dariusz Gawlak, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Technologia CCS wdrażana jest obecnie pilotażowo w cementowni w Breivik (Norwegia). Osiągnięcie pełnej gotowości instalacji wychwytywania i zatłaczania CO2 przewidziano na 2023 r. W najbliższym czasie także w Polsce w niektórych zakładach powstaną takie instalacje.

Branża cementowa w Polsce prowadzi rozmowy związane z możliwością wychwytywania, przesyłania i przechowywania CO2 albo przetwarzania CO2 na inne produkty, np. nawozy sztuczne. Jeżeli koszty wdrożenia tych technologii będą niższe od kosztów zakupu praw do emisji CO2, to branża cementowa będzie się starała dołączyć do takiego projektu. Z instalacji wychwytywania CO2, które powstaną przy cementowniach gaz będzie tłoczony rurociągami do „kawern” geologicznych. 

Obecnie Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej, na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu, realizuje program badawczy możliwości technicznych wychwytywania CO2 w cementowniach, jego przesyłania, składowania lub wykorzystywania.

Jedną ze ścieżek na drodze do neutralności emisyjnej jest produkcja cementów niskoklinkierowych. Cementy niskoklinkierowe powstają z połączenia klinkieru cementowego z dodatkami takimi jak popioły lotne i żużle wielkopiecowe. Niestety dostępność tych dodatków na rynku jest ograniczona, a w przypadku odchodzenia Polski od energetyki węglowej będzie ich jeszcze mniej.

Stowarzyszenia Producentów Cementu

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej