Zmiany w warunkach technicznych po konsultacjach

2017-02-10 17:50
Działka budowlana
Autor: gettyimages Aktualne prawo nie wymaga od inwestorów weryfikacji zanieczyszczeń gruntu. W efekcie wiele osiedli mieszkaniowych lub budynków użyteczności publicznej powstaje na terenach zanieczyszczonych

Przygotowywana jest nowelizacja Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowelizacja przepisów, za co odpowiada Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, będzie dotyczyć m.in. działów zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej, budynki i pomieszczenia, wyposażenie techniczne budynków, bezpieczeństwo pożarowe oraz oszczędność energii i izolacyjność cieplna.

Planowane niektóre zmiany Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) zaprezentowało podczas I Forum Gospodarczego na targach BUDMA 2017. Nowelizacja warunków technicznych dla budynków to konieczność dostosowania przepisów do rozwoju techniki i technologii oraz uwarunkowań realizacji inwestycji. Jak zapewnia MIB, nowe prawo przyspieszy i ułatwi proces realizacji inwestycji, a przy okazji przepisy będą przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorcy.

Najważniejsze zmiany w warunkach technicznych

W zakresie dostępności budynku:
- zwolnienie pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych z wymagań w zakresie odległości do granicy z sąsiednią działką budowlaną;
- dopuszczenie zbliżenia miejsc postojowych dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, do okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

W zakresie sytuowania na działce budowlanej:
- dopuszczenie możliwości sytuowania budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną we wszelkiego rodzaju zabudowie, jeśli będzie w całości przylegał do budynku na sąsiedniej działce budowlanej;
- wskazanie możliwości sytuowania, w określonych przypadkach, w zabudowie jednorodzinnej niezadaszonych parkingów składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, bez zachowania minimalnych odległości od okien czy granicy działki; - określenie odległości od okien, granicy działki budowlanej do parkingów dla samochodów innych niż osobowe, np. ciężarowych;
- dopuszczenie w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej sytuowania miejsca gromadzenia odpadów bez zachowania wymaganych odległości.

W zakresie wymagań przeciwpożarowych:
- określenie, czym dokładnie jest granica lasu oraz umożliwienie w określonych przypadkach zmniejszenia odległości od granicy lasu;
- uzależnienie wymogów przeciwpożarowych w garażach od powierzchni strefy pożarowej, a nie od powierzchni całkowitej.

Wśród tzw. innych wymagań są:
- określenie minimalnej powierzchni użytkowej mieszkań – 25 m2, bez określania minimalnych szerokości i powierzchni poszczególnych pomieszczeń;
- rezygnacja z obowiązku instalowania automatycznej pralki domowej, a także usytuowania pojemnika na brudną bieliznę;
- wyłączenie budynków obsługi bankowej, handlu lub usług o pow. użytkowej podstawowej do 500m2, z konieczności urządzania w nich ustępów ogólnodostępnych;
- zapewnienie w budynkach gastronomii, handlu lub usług o powierzchni użytkowej podstawowej powyżej 500 m2, a także stacji paliw pomieszczeń przystosowanych do karmienia i przewijania dzieci;
- dopuszczenie w mieszkaniu jednopokojowym kuchni w formie aneksu kuchennego – dotychczas wnęka kuchenna mogła być tylko częścią przedpokoju.

Przy okazji nowelizacji Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zostanie zaktualizowany wykaz polskich norm (jest załącznikiem do tego dokumentu).

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało również, że związku z tworzeniem projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (KUB), rozpoczęły się prace nad nowymi przepisami techniczno-budowlanymi dla budynków.
W tym celu został powołany Zespół Doradczy do spraw przepisów techniczno-budowlanych dla budynków, do którego zaproszono przedstawiciele organizacji i instytucji działających w poszczególnych środowiskach branży budowlanej. Zadaniem tego zespołu jest wypracowanie koncepcji nowych rozwiązań, które zadowolą przedstawicieli instytucji zrzeszających największe organizacje branżowe w sprawach m.in. poprawy bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania czy też bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz pomogą w opracowaniu nowej formuły przepisów wykonawczych do nowego kodeksu budowlanego.

A zatem na nowe warunki techniczne dla budynków trzeba jeszcze poczekać, a póki co można podejrzeć propozycję nowelizacji Rozporządzenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie o których pisaliśmy na wstępie, jest on obecnie na etapie analizy uwag zgłoszonych podczas uzgodnień międzyresortowych. konsultacji. Tu projekt rozporządzenia >>

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej