Zasiłek stały 2023 z MOPS - ile wynosi? Komu przysługuje? Czy będzie podwyżka zasiłku stałego? Gdzie złożyć wniosek?

2023-10-04 11:53
Zasiłek stały 2023
Autor: Szymon Starnawski Zasiłek stały 2023 to pomoc dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności

Zasiłek stały 2023 to świadczenie pieniężne wypłacane przez pomoc społeczną. Żeby go dostać trzeba koniecznie złożyć wniosek. Dla kogo zasiłek stały oraz w jakiej wysokości? Jak i gdzie złożyć wniosek o zasiłek stały? Kto może dostać nawet 719 zł zasiłku w 2023 roku? Czy będzie podwyżka zasiłku stałego?

Spis treści

 1. Dla kogo zasiłek stały 2023? Warunki
 2. Jakie kryterium dochodowe?
 3. Ile wynosi zasiłek stały 2023? Nawet 719 zł
 4. Zasiłek stały a renta socjalna 2023 - kiedy zasiłek nie przysługuje?
 5. Jak i gdzie złożyć wniosek o zasiłek stały?
 6. Jak przebiega rozpatrywanie wniosku?
 7. Ile czasu na decyzję w sprawie zasiłku stałego?
 8. Czy będzie podwyżka zasiłku stałego?

Dla kogo zasiłek stały 2023? Warunki

Zasiłek stały przysługuje osobie:

 • pełnoletniej, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej, pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Jakie kryterium dochodowe?

Dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł, dla osoby w rodzinie - 600 zł.

Ile wynosi zasiłek stały 2023? Nawet 719 zł

Zasiłek stały w 2023 roku wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - wyliczany na podstawie różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku od dnia 1 stycznia 2022 nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie -wyliczany na podstawie różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

Zasiłek stały a renta socjalna 2023 - kiedy zasiłek nie przysługuje?

W przypadku, kiedy osobie przysługuje zarówno prawo do zasiłku stałego, jak i:

 • renty socjalnej,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
 • zasiłku dla opiekuna,

zasiłek stały nie przysługuje.

Jak i gdzie złożyć wniosek o zasiłek stały?

Aby dostać zasiłek stały trzeba koniecznie złożyć wniosek. Nawet jeśli osoba żyje w skrajnej biedzie nie dostaje go z urzędu.

Wniosek o zasiłek stały należy złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na adres zamieszkania. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Ponadto o zasiłek stały może też wystąpić:

 • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzice, jeśli nie masz 18 lat),
 • inna osoba, jeśli osoba ubiegająca się o zasiłek stały wyrazi zgodę na takie działanie.

Jak przebiega rozpatrywanie wniosku?

Urzędnik przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy albo w miejscu stałego czy czasowego pobytu. Wywiad jest niezbędny – to podstawa do udzielenia pomocy.

Pracownik przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku, a w szczególnie pilnych sprawach – w ciągu 2 dni.

Ile czasu na decyzję w sprawie zasiłku stałego?

Postępowanie rusza wniosek trafi do Ośrodka Pomocy Społecznej. Załatwienie sprawy odbywa się:

 • w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku,
 • w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku – jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana.

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej wysyłana jest na piśmie.

Czy będzie podwyżka zasiłku stałego?

Ostatnia waloryzacja zasiłku miała miejsce 1 stycznia 2022. Jego maksymalna kwota wzrosła z 645 zł do 719. Już wiadomo, ze wysokość zasiłku stałego wzrośnie też w 2024 roku. Podwyższone zostaną ponadto kryteria dochodowe, które określają krąg osób uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy społecznej. tutaj przeczytasz jakie zmiany w zasiłku stałym nastąpią od początku 2024 roku.

źródło: gov.pl

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej