Waloryzacja emerytur w 2023 - dla kogo wyższe emerytury i o ile od 1 marca?

2023-02-27 9:27
waloryzacja rent i emerytur 2023
Autor: gettyimages Waloryzacja emerytur od 1 marca 2023 będzie najwyższa od lat, co jest zasługą rekordowej inflacji

Waloryzacja emerytur w 2023 wyniesie 14,8%. To nawet więcej niż prognozowano. Tak wysoka waloryzacja emerytur od 1 marca 2023 to przede wszystkim konsekwencja rekordowej inflacji. Nie wszystkie jednak emerytury zostaną zwaloryzowane procentowo. Będzie też gwarantowana podwyżka kwotowa w wysokości 250 zł. Dla kogo jakie emerytury od marca?

Spis treści

 1. Jaka waloryzacja emerytur w 2023?
 2. Dla kogo waloryzacja procentowa emerytur?
 3. Dla kogo podwyżka emerytury tylko o 250 zł?
 4. Dla kogo waloryzacja emerytury bez gwarantowanych 250 zł?
 5. Wysokość wybranych świadczeń od 1 marca 2023
 6. Waloryzacja emerytur 2023 – jak policzyć emeryturę?
 7. Na czym polega waloryzacja emerytur?

Ogłoszony przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2022 wyniósł - 14,8%. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2022 względem 2021 wyniósł z kolei 97,9% (obniżenie o 2,1%).

Na podstawie tych danych waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych od 1 marca 2023 będzie na poziomie 14,8%.

Wskaźnikiem waloryzacji zostają podwyższone także dodatki do świadczeń. Łączny koszt waloryzacji w 2023 to ok. 44,15 mld zł.

Jaka waloryzacja emerytur w 2023?

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązywać będzie waloryzacja zarówno procentowa, jak i kwotowa, przy czym najniższa kwota podwyżki to 250 zł brutto (227,50 zł netto).

"Minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniesie 1588,44 zł brutto. Wszystkie osoby, które pobierają emeryturę do kwoty około 1700 zł, otrzymają co najmniej 250 zł brutto podwyżki. Pozostałe osoby otrzymają wyższe świadczenia o 14,8%" - wyjaśnił wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Oznacza to, że część emerytur zostanie powiększona o wskaźnik waloryzacji, czyli 14,8%, a część o gwarantowaną kwotę, wynoszącą 250 zł.

Wysokość zwaloryzowanych emerytur od 1 marca 2023 będzie obowiązywała do 28 lutego 2024 roku.

Dla kogo waloryzacja procentowa emerytur?

O wskaźnik procentowy waloryzacji, czyli o 14,8% wzrosną emerytury powyżej 1700 zł brutto. Wynika z tego, że osoby, które pobierają najwyższe świadczenia, na waloryzacji zyskają najwięcej.

Dla kogo podwyżka emerytury tylko o 250 zł?

Chodzi tu o emerytury najniższe, tj. od 1388,44 zł brutto do ok. 1700 zł brutto. Te świadczenia obejmie gwarantowana podwyżka w wysokości 250 zł.

Przykładowo, jeśli ktoś pobiera w tej chwili emeryturę w wysokości 1500 zł brutto, po waloryzacji o wskaźnik procentowy 14,8%, dostałby 222 zł podwyżki - wysokość emerytury wyniosłaby 1722 zł brutto. Ale ponieważ minimalna kwota podwyżki wynosi 250 zł, emerytura w tym przypadku wzrośnie do 1750 zł brutto.

Dla kogo waloryzacja emerytury bez gwarantowanych 250 zł?

Z gwarantowanej podwyżki 250 zł nie skorzystają emeryci, którzy nie wypracowali emerytury minimalnej. Mowa tu o osobach, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie wypracowały wymaganego przepisami stażu. Te osoby dostaną tylko procentową podwyżkę emerytur - pomnożoną przez 14,8%.

Takich emerytów jest, jak podaje ZUS, ponad 352 tys.

Przypomnijmy, że w przypadku kobiet, aby mieć przynajmniej minimalną emeryturę, trzeba było pracować i odprowadzać składki przez 20 lat, a w przypadku mężczyzn - 25 lat.

Wysokość wybranych świadczeń od 1 marca 2023

Na mocy znowelizowanych przepisów od 1 marca 2023 wysokość poszczególnych świadczeń to:

 • 1588,44 zł (1445 zł netto) - najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna,
 • 1191,33 zł - najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 1600,70 zł - świadczenie przedemerytalne,
 • 294,39 zł - dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie, dodatek kombatancki,
 • 2157,80 zł - kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Waloryzacja emerytur 2023 – jak policzyć emeryturę?

Wysokość emerytury lub renty po waloryzacji można obliczyć, mnożąc kwotę brutto świadczenia przysługującego w dniu 28 lutego 2023 przez wskaźnik waloryzacji, tj. 14,8% lub poprzez dodanie gwarantowanej kwoty podwyżki.

ZUS i inne organy rentowe naliczają podwyżkę z urzędu. Nie trzeba składać wniosku o waloryzację lub wypłatę wyższego świadczenia.

ZUS powiadamia o nowej wyższej emeryturze, wysyłając decyzję waloryzacyjną pocztą. Podane są w niej informację o kwocie brutto oraz netto emerytury.

Na czym polega waloryzacja emerytur?

Emerytury i renty waloryzowane są corocznie. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20%. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, świadczenia rolnicze, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne.

opracowanie Marta Balcerowska, źródło: gov.pl, PAP

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej