Waloryzacja emerytur w 2023 - dla kogo wyższe emerytury i o ile od 1 marca?

2023-02-27 9:27
waloryzacja rent i emerytur 2023
Autor: gettyimages Waloryzacja emerytur od 1 marca 2023 będzie najwyższa od lat, co jest zasługą rekordowej inflacji

Waloryzacja emerytur w 2023 wyniesie 14,8%. To nawet więcej niż prognozowano. Tak wysoka waloryzacja emerytur od 1 marca 2023 to przede wszystkim konsekwencja rekordowej inflacji. Nie wszystkie jednak emerytury zostaną zwaloryzowane procentowo. Będzie też gwarantowana podwyżka kwotowa w wysokości 250 zł. Dla kogo jakie emerytury od marca?

Spis treści

 1. Jaka waloryzacja emerytur w 2023?
 2. Dla kogo waloryzacja procentowa emerytur?
 3. Dla kogo podwyżka emerytury tylko o 250 zł?
 4. Dla kogo waloryzacja emerytury bez gwarantowanych 250 zł?
 5. Wysokość wybranych świadczeń od 1 marca 2023
 6. Waloryzacja emerytur 2023 – jak policzyć emeryturę?
 7. Na czym polega waloryzacja emerytur?

Ogłoszony przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2022 wyniósł - 14,8%. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2022 względem 2021 wyniósł z kolei 97,9% (obniżenie o 2,1%).

Na podstawie tych danych waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych od 1 marca 2023 będzie na poziomie 14,8%.

Wskaźnikiem waloryzacji zostają podwyższone także dodatki do świadczeń. Łączny koszt waloryzacji w 2023 to ok. 44,15 mld zł.

Jaka waloryzacja emerytur w 2023?

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązywać będzie waloryzacja zarówno procentowa, jak i kwotowa, przy czym najniższa kwota podwyżki to 250 zł brutto (227,50 zł netto).

"Minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniesie 1588,44 zł brutto. Wszystkie osoby, które pobierają emeryturę do kwoty około 1700 zł, otrzymają co najmniej 250 zł brutto podwyżki. Pozostałe osoby otrzymają wyższe świadczenia o 14,8%" - wyjaśnił wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Oznacza to, że część emerytur zostanie powiększona o wskaźnik waloryzacji, czyli 14,8%, a część o gwarantowaną kwotę, wynoszącą 250 zł.

Wysokość zwaloryzowanych emerytur od 1 marca 2023 będzie obowiązywała do 28 lutego 2024 roku.

Dla kogo waloryzacja procentowa emerytur?

O wskaźnik procentowy waloryzacji, czyli o 14,8% wzrosną emerytury powyżej 1700 zł brutto. Wynika z tego, że osoby, które pobierają najwyższe świadczenia, na waloryzacji zyskają najwięcej.

Dla kogo podwyżka emerytury tylko o 250 zł?

Chodzi tu o emerytury najniższe, tj. od 1388,44 zł brutto do ok. 1700 zł brutto. Te świadczenia obejmie gwarantowana podwyżka w wysokości 250 zł.

Przykładowo, jeśli ktoś pobiera w tej chwili emeryturę w wysokości 1500 zł brutto, po waloryzacji o wskaźnik procentowy 14,8%, dostałby 222 zł podwyżki - wysokość emerytury wyniosłaby 1722 zł brutto. Ale ponieważ minimalna kwota podwyżki wynosi 250 zł, emerytura w tym przypadku wzrośnie do 1750 zł brutto.

Dla kogo waloryzacja emerytury bez gwarantowanych 250 zł?

Z gwarantowanej podwyżki 250 zł nie skorzystają emeryci, którzy nie wypracowali emerytury minimalnej. Mowa tu o osobach, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie wypracowały wymaganego przepisami stażu. Te osoby dostaną tylko procentową podwyżkę emerytur - pomnożoną przez 14,8%.

Takich emerytów jest, jak podaje ZUS, ponad 352 tys.

Przypomnijmy, że w przypadku kobiet, aby mieć przynajmniej minimalną emeryturę, trzeba było pracować i odprowadzać składki przez 20 lat, a w przypadku mężczyzn - 25 lat.

Wysokość wybranych świadczeń od 1 marca 2023

Na mocy znowelizowanych przepisów od 1 marca 2023 wysokość poszczególnych świadczeń to:

 • 1588,44 zł (1445 zł netto) - najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna,
 • 1191,33 zł - najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 1600,70 zł - świadczenie przedemerytalne,
 • 294,39 zł - dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie, dodatek kombatancki,
 • 2157,80 zł - kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Waloryzacja emerytur 2023 – jak policzyć emeryturę?

Wysokość emerytury lub renty po waloryzacji można obliczyć, mnożąc kwotę brutto świadczenia przysługującego w dniu 28 lutego 2023 przez wskaźnik waloryzacji, tj. 14,8% lub poprzez dodanie gwarantowanej kwoty podwyżki.

ZUS i inne organy rentowe naliczają podwyżkę z urzędu. Nie trzeba składać wniosku o waloryzację lub wypłatę wyższego świadczenia.

ZUS powiadamia o nowej wyższej emeryturze, wysyłając decyzję waloryzacyjną pocztą. Podane są w niej informację o kwocie brutto oraz netto emerytury.

Na czym polega waloryzacja emerytur?

Emerytury i renty waloryzowane są corocznie. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20%. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, świadczenia rolnicze, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne.

opracowanie Marta Balcerowska, źródło: gov.pl, PAP

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej