Zasiłek socjalny 2023 - ile wynosi? Komu przysługuje? Jak złożyć wniosek? Czy będzie podwyżka zasiłku socjalnego?

2023-09-26 8:49
Zasiłek
Autor: Szymon Starnawski

Zasiłek socjalny wynosi w 2023 roku nawet 719 zł. Jednak, żeby go dostać trzeba koniecznie złożyć wniosek. Dowiedz się komu przysługuje zasiłek socjalny oraz jak i gdzie złożyć wniosek. W jaki sposób wyliczana jest wysokość zasiłku socjalnego?

Spis treści

 1. Dla kogo zasiłek socjalny 2023? Warunki
 2. Ile wynosi zasiłek socjalny 2023? Nawet 719 zł
 3. Zasiłek socjalny a renta socjalna 2023 - kiedy zasiłek nie przysługuje?
 4. Jak i gdzie złożyć wniosek o zasiłek socjalny?
 5. Jak przebiega rozpatrywanie wniosku?
 6. Ile czasu na decyzję w sprawie zasiłku socjalnego?
 7. Czy będzie podwyżka zasiłku socjalnego?

Dla kogo zasiłek socjalny 2023? Warunki

Zasiłek socjalny przysługuje osobie:

 • pełnoletniej, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej, pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Kryterium dochodowe wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł, dla osoby w rodzinie - 600 zł.

Ważne

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku socjalnego.

Ile wynosi zasiłek socjalny 2023? Nawet 719 zł

Zasiłek socjalny w 2023 roku wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - wyliczany na podstawie różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku od dnia 1 stycznia 2022 nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie -w yliczany na podstawie różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku socjalnego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku socjalnego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

Zasiłek socjalny a renta socjalna 2023 - kiedy zasiłek nie przysługuje?

W przypadku, kiedy osobie przysługuje zarówno prawo do zasiłku socjalnego, jak i:

 • renty socjalnej,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
 • zasiłku dla opiekuna,

zasiłek socjalny nie przysługuje.

Jak i gdzie złożyć wniosek o zasiłek socjalny?

Aby dostać zasiłek socjalny trzeba koniecznie złożyć wniosek. Nawet jeśli osoba żyje w skrajnej biedzie nie dostaje go z urzędu.

Wniosek o zasiłek socjalny należy złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na adres zamieszkania. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Ponadto o zasiłek socjalny może też wystąpić:

 • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzice, jeśli nie masz 18 lat),
 • inna osoba, jeśli osoba ubiegająca się o zasiłek socjalny wyrazi zgodę na takie działanie.

Jak przebiega rozpatrywanie wniosku?

Pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania  wnioskodawcy albo w miejscu stałego czy czasowego pobytu. Wywiad jest niezbędny – to podstawa do udzielenia pomocy.

Pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku, a w szczególnie pilnych sprawach – w ciągu 2 dni.

Ile czasu na decyzję w sprawie zasiłku socjalnego?

Postępowanie rusza wniosek trafi do Ośrodka Pomocy Społecznej. Załatwienie sprawy odbywa się:

 • w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku,
 • w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku – jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana.

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej wysyłana jest na piśmie.

Czy będzie podwyżka zasiłku socjalnego?

Ostatnia waloryzacja zasiłku miała miejsce 1 stycznia 2022. Jego maksymalna kwota wzrosła z 645 zł do 719. Już wiadomo, ze wysokość zasiłku socjalnego wzrośnie też w 2024 roku. Podwyższone zostaną ponadto kryteria dochodowe, które określają krąg osób uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy społecznej. Tutaj przeczytasz jakie zmiany w zasiłku stałym nastąpią od początku 2024 roku.

źródło: gov.pl

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej