Zasiłek dla bezrobotnych 2024 od 1 czerwca idzie w górę! Jakie jeszcze zmiany dla bezrobotnych?

2024-05-09 15:06
Nowy zasiłek dla bezrobotnych
Autor: Szymon Starnawski Wyższa kwota zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2024

Zasiłek dla bezrobotnych w 2024 będzie wyższy. 1 czerwca, jak zresztą każdego roku, zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji. Tym razem podwyżka będzie dwucyfrowa. O ile wzrośnie zasiłek dla bezrobotnych? W planach są też nowe świadczenia dla tych, którzy nie pracują.

Spis treści

  1. Jakie stawki zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca?
  2. Jakie zmiany dla bezrobotnych? W planach nowe świadczenia
Z czego budować dom? Szkoła Budowania

O zasiłek dla bezrobotnych mogą ubiegać się osoby, które są bez pracy, zarejestrowały się w urzędzie i brakuje dla nich w urzędzie propozycji zatrudnienia, stażu, szkolenia lub formy aktywizacji zawodowej. Świadczenie przyznawane jest tylko po spełnieniu odpowiednich warunków.

Stawka zasiłku dla bezrobotnych jest ustalana raz w roku i obowiązuje od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Podlega rocznej waloryzacji, a kwotę brutto pomniejsza składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%.

Jakie stawki zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca?

Waloryzacja zasiłku wyniesie 11,4%, za co odpowiada średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Kwota bazowa 100% zasiłku wyniesie 1512,40 zł na rękę (154,77 zł więcej niż w 2023 r.) przez pierwsze 3 miesiące i 1187,70 zł na rękę przez kolejne 3 miesiące. Tyle wynosi zasiłek dla osób mających udokumentowany staż pracy wynoszący od 5 do 20 lat.

Kwota 80% bazowego zasiłku wyniesie 1209,92 zł na rękę przez pierwsze 3 miesiące i 950,16 zł w kolejnych 3 miesiącach. Taki zasiłek przysługuje osobom z okresem stażu pracy mniej niż 5 lat.

Kwota 120% bazowego zasiłku wyniesie 1814,88 zł na rękę w okresie pierwszych 3 miesięcy i 1425,24 zł w kolejnych 3 miesiącach. To zasiłek dla bezrobotnych z zaświadczonym ponad 20-letnim stażem pracy.

Jakie zmiany dla bezrobotnych? W planach nowe świadczenia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje w tej chwili nad ustawą, która wprowadzi wiele nowych rozwiązań i ułatwień dla szukających pracy.

Zniknie rejonizacja bezrobotnych i związana z tym potrzeba rejestrowania się w urzędach pracy właściwych dla ich miejsca zameldowania. Bezrobotny będzie mógł się zarejestrować w każdym urzędzie pracy w Polsce bez względu na oficjalne miejsce zameldowania.

Status bezrobotnego mają otrzymać rolnicy z gospodarstwem powyżej 2 ha i brakiem stałych dochodów.

Bezrobotni będą mogli otrzymać pożyczkę, którą mogą wykorzystać na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych lub nabycie nowych w płatnych szkoleniach organizowanych poza urzędem pracy. Kwota tej pożyczki będzie miała górny limit 400% średniego wynagrodzenia i będzie mogła być umorzona do 20% wysokości kwoty.

Planowana jest krajowa baza miejsc pracy e-Praca, w której swoje zapotrzebowanie na pracowników będą mogły umieszczać podmioty z sektora publicznego.

Przedsiębiorcy, którzy zatrudnią emerytów otrzymają przez okres 24 miesięcy ich pracy dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przyjęcie ustawy przez rząd planowane jest w III kwartale a wejście w życie już na początku 2025 r.

Polskie cuda z drewna

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej