Zasiłek aktywizacyjny 2023 to nawet 650 zł netto miesięcznie do pensji! Dla kogo dodatek aktywizacyjny?

2023-12-20 16:03
Dodatek aktywizacyjny
Autor: getty images Samodzielne znalezienie nowej pracy przez osobę zarejestrowaną jako bezrobotna daje prawo do specjalnego dodatku wypłacanego przez urząd pracy

Dodatek aktywizacyjny 2023 to swego rodzaju premia i wynagrodzenie za samodzielne znalezienie pracy przez osobę, która w urzędzie pracy znalazła się na liście bezrobotnych. Czasami jednak na dodatek aktywizacyjny mogą liczyć także osoby, które dostaną pracę za pośrednictwem urzędu. Komu należy się dodatek aktywizacyjny i jak go dostać?

Spis treści

 1. Zasiłek aktywizacyjny 2023 - dla kogo? Jakie warunki?
 2. Kiedy nie ma szans na przyznanie dodatku aktywizacyjnego?
 3. Ile wynosi dodatek aktywizacyjny w 2023?
 4. Jak złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny?

Choć na rynku pracy nie brakuje ofert i propozycji zarobkowych, wciąż duża grupa osób, które znalazły się bez pracy rejestruje się w powiatowym urzędzie pracy i zyskuje status osoby bezrobotnej. Dzięki temu, poza wsparciem w poszukiwaniu nowego zajęcia, takie osoby mogą liczyć na zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli nie poprzestają przy tym na pobieraniu zasiłku i czekaniu na propozycje, lecz same szukają pracy, to gdy ją znajdą mogą wnioskować o dodatkowe świadczenie jakim jest zasiłek aktywizacyjny.

Zasiłek aktywizacyjny 2023 - dla kogo? Jakie warunki?

Już z tego wstępu wynika, że aby złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny, trzeba najpierw spełnić kilka warunków.

 1. trzeba mieć status zarejestrowanego bezrobotnego, czyli być formalnie zakwalifikowanym do grona takich osób w powiatowym urzędzie pracy. Na dodatek z prawem do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych,
 2. trzeba znaleźć pracę. Czasami też uznaje się ten warunek za spełniony, gdy do pracy skieruje urząd pracy. Wówczas jednak to skierowanie musi dotyczyć pracy, która ma niepełny wymiar czasowy, a wynagrodzenie za nią nie przekracza płacy minimalnej obowiązującej w czasie takiego zatrudnienia.

Warto też wiedzieć, że jeśli nowa praca znajduje się w innej miejscowości, do której trzeba się przenieść, aby ją wykonywać, poza dodatkiem aktywizacyjnym można wnioskować do urzędu pracy o bon zasiedleniowy.

Kiedy nie ma szans na przyznanie dodatku aktywizacyjnego?

Nie każda praca, nawet znaleziona we własnym zakresie, zagwarantuje otrzymanie dodatku aktywizacyjnego. Są to następujące przypadki:

 • nowa praca, ale u poprzedniego pracodawcy,
 • praca za granicą,
 • praca w Polsce, ale u pracodawcy zagranicznego,
 • przerwa w pracy trwała tylko jeden dzień,
 • praca polegająca na skierowaniu przez urząd pracy do robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko refundowane z Funduszu pracy.
 • gdy w międzyczasie z jakiegoś powodu zostało zawieszone prawo do zasiłku.

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny w 2023?

Ogólne zasady stanowią, że dodatek aktywizacyjny jest wypłacany jako połowa zasiłku dla bezrobotnych przysługującego zainteresowanej osobie – jak wiadomo bowiem, zasiłek w innej wysokości otrzymują osoby z małym, średnim i dużym stażem pracy.

Od 1 czerwca podstawowa wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi: 1 491,90 zł za pierwsze 90 dni oraz 1 171,60 zł za kolejne miesiące.

Dodatek wypłacany jest maksymalnie przez okres stanowiący połowę czasu, na jaki zainteresowanej osobie został przyznany zasiłek dla bezrobotnych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której bezrobotny sam nie znalazł pracy, ale skierował go do niej urząd i mimo to dodatek mu przysługuje. W tym ostatnim przypadku bowiem może dodatek otrzymywać dłużej, nawet przez cały okres takiego zatrudnienia.

Same zasady wypłaty różnią się w poszczególnych powiatowych urzędach pracy. Jedyna ogólna zasada jest taka, że dodatek ten powinien być wypłacony najpóźniej 14 dnia po upływie okresu na jaki przysługiwał.

Zazwyczaj dodatek aktywizacyjny wypłacany jest jednak raz w miesiącu, z dołu – czyli po upływie przepracowanego okresu.

Jeśli praca trwała niepełny miesiąc, wysokość dodatku wylicza się, dzieląc wysokość przysługującego danej osobie dodatku przez 30, a następnie mnożąc przez liczbę dni, z których składał się okres pracy.

Jak złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny?

Wniosek o dodatek aktywizacyjny składa się w powiatowym urzędzie pracy, a przyznaje go starosta.

Wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej każdego urzędu pracy oraz na platformie praca.gov.pl.

Sam wniosek, do którego trzeba dołączyć umowę lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie można złożyć bezpośrednio w urzędzie pracy lub przesłać tam pocztą. Można też złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem wspomnianej platformy praca.gov.pl.

Dodatek aktywizacyjny jest opodatkowany – wypłacając go urząd pobierze zaliczkę na PIT a po zakończeniu roku informację o pobranym podatku przekaże zainteresowanej osobie w formie PIT-11.

Ze względów formalnych – wymagają tego przepisy – o przyznanym dodatku aktywizacyjnym trzeba poinformować pracodawcę.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej