Wycinka starych drzew tańsza! Co trzeba wiedzieć o przepisach dotyczących wycinki drzew i krzewów

2017-02-27 18:28
Przemysław Kochanowski
Autor: AMRON Przemysław Kochanowski, rzeczoznawca majątkowy, specjalista ds. weryfikacji wycen Centrum AMRON.

Bardzo wysokie opłaty za wycinkę dotyczą gatunków drzew najszybciej rosnących. Obniżono natomiast opłaty za wycinkę drzew najstarszych, najwolniej rosnących. Może to budzić wątpliwości, czy drzewa najbardziej cenne przyrodniczo są właściwie chronione – pisze Przemysław Kochanowski, rzeczoznawca majątkowy, specjalista ds. weryfikacji wycen Centrum AMRON.

Opłaty za wycinkę drzew
Autor: AMRON

Od początku 2017 r. obowiązuje nowelizacja ustaw: o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249). W tej pierwszej istotnie zmodyfikowano art. 8f, który stanowi o wyłączeniu konieczności uzyskiwania zezwolenia, a tym samym ponoszenia kosztów za usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości. W dodanym do tego artykułu pkt 3a zapisano, że nie wymaga się zgody na wycinkę drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, a wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z kolei pkt 3b mówi, że nie wymaga się zgody na wycinkę drzew lub krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
To nie wszystko. Poprzednio zezwolenie było wymagane dla krzewów w wieku powyżej 10 lat, zaś obecnie kryterium decydującym o konieczności uzyskania zgody na usunięcie jest powierzchnia powyżej 25m2. Przed zmianami, ograniczeniem uniemożliwiającym wycięcie drzew był obwód pnia powyżej 25 cm, mierzony na wysokości 5 cm. Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami, pień mierzony jest na wysokości 130 cm, a chronione są drzewa o obwodzie powyżej 50 cm z wyjątkiem topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, dla których granicą ochrony jest obwód 100 cm.
Co ważne, nowela ustawy umożliwia radom gmin wprowadzanie własnych, niższych stawek za wycinkę drzew i krzewów. Jeśli gmina nie zdecyduje się na taki krok, obowiązujące są maksymalne stawki podane w zmienionej ustawie. Obecnie maksymalna stawka na rok 2017 wynosi 500 zł za centymetr obwodu drzewa na wysokości 130 cm oraz 200 zł za m2 krzewów. Do tej pory gminy nie uchwaliły własnych stawek, dlatego obowiązują maksymalne stawki podane w ustawie. Np. koszt wycinki topoli o obwodzie pnia 130cm w 2016r. wynosił 36,38 zł/cm, a obecnie - 500 zł/cm niezależnie od wielkości drzewa. Koszt usunięcia takiej topoli  wzrósł więc nawet trzynastokrotnie. Poza wyłączonymi z opłat grupami drzew, bardzo wysokie opłaty dotyczą gatunków drzew najszybciej rosnących, a obniżono kwoty opłat dla drzew najstarszych, najwolniej rosnących i najbardziej cennych przyrodniczo.
Ponadto w ustawie nie różnicuje się stawek maksymalnych, ani ze względu na gatunek drzewa, ani ze względu na lokalizację. Jako przykład można podać najwolniej rosnące drzewa, np. w roku 2014 (czyli jeszcze przed poprzednią zmianą z 2015r.) koszt wycinki cisu o obwodzie pnia 130 cm wynosił 162 198 zł. W roku 2016 stopniał do 69 299 zł, a obecnie zapłacimy 65 000 zł.
Zmieniony został też katalog wyłączeń z opłat za wycinkę zawarty w art. 86 ustawy 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134).  Od nowego roku nie zapłacimy za wycinkę drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekroczy 80 cm oraz nawet do 120 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. Warunek? Wycinka ma przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  W tym samym celu możemy bez opłat wyciąć powierzchnię krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2 (dla porównania - do końca ubiegłego roku było to 25m2).
Ustawodawca wprowadzając powyższe zmiany znacząco wzmocnił prawo do dowolnego gospodarowania własną nieruchomością, chyba jednak nie przewidział tak wzmożonej wycinki drzew, szczególnie terenach śródmiejskich w dużych aglomeracjach. W związku z tym już niebawem możemy spodziewać się nowelizacji obecnych przepisów. Najprawdopodobniej projekt zmian obejmie jednak tylko ograniczenia odnośnie ewentualnej odsprzedaży „wyczyszczonego” gruntu na cele komercyjne.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej