Wniosek o zwrot nadpłaty za ciepło 2023 - złożyłeś? Komu się należy?

2023-03-09 16:17
wniosek o zwrtot nadpłaty za ciepło 2023
Autor: gettyimages W 2023 możesz ubiegać się o zwrot nadpłaty za ciepło

Złożyłeś wniosek o zwrot nadpłaty za ciepło? Sprawdź, czy ci się należy. Sprzedawca ciepła ma 7 dni na skorygowanie faktury. Jak dostać zwrot nadpłaty za ogrzewanie? Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty na ciepło?

Spis treści

 1. Skąd nadpłata za ciepło?
 2. Dla kogo zwrot nadpłaty za ciepło?
 3. Kto i gdzie musi złożyć wniosek o zwrot nadpłaty za ciepło?
 4. Co oznacza w praktyce zwrot nadpłaty za ogrzewanie?

Od 1 marca 2023 obowiązują nowe zasady wsparcia odbiorców ciepła systemowego obejmujące gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej. Znowelizowane przepisy gwarantują, że w trwającym sezonie grzewczym maksymalny wzrost cen ciepła może wynieść nie więcej niż 40% w stosunku do cen obowiązujących na koniec września 2022 roku. Płacili więc za ciepło więcej niż przyjęto w nowych przepisach. Ewentualne nadpłaty za ogrzewanie mają być odpowiednio rozliczone. Trzeba jednak złożyć wniosek.

Skąd nadpłata za ciepło?

To kolejna forma wsparcia ze strony rządu związana z gwałtownym wzrostem kosztów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Wstępem do niej jest publikacja 23 lutego 2023  maksymalnych cen ciepła dla każdej grupy taryfowej w poszczególnych systemach ciepłowniczych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zgodnie z nią, ceny po jakiej sprzedawano ciepło w danym systemie ciepłowniczym na dzień 30 września 2022 r., powiększonej o nie więcej niż 40%.

Efektem ustawy będzie więc realne obniżenie od marca rachunków za ogrzewanie wszędzie tam, gdzie po 30 września wzrosty były największe. U dostawców, u których ceny wzrosły o mniej niż ustawowe 40% nowe przepisy nie spowodują zmian w wysokości rachunków płaconych przez odbiorów ciepła.

Sprzedawcy ciepła dla odbiorców końcowych wprowadzą przy tym ceny ciepła i stawki opłat nie wyższe od maksymalnych cen ogłoszonych przez URE z mocą wsteczną, czyli od 1 października 2022. W praktyce, dla wielu odbiorców oznacza to znacząco niższe rachunki na koniec sezonu grzewczego i obniżenie zaliczek na poczet ogrzewania i zużycia ciepłej wody, jakie mieszkańcy płacili w czynszu.

Na przykład, jeśli całkowity koszt ogrzewania wynosił w dniu 30 września 2022 400 zł netto miesięcznie, to po wejściu w życie nowego mechanizmu ochrony, maksymalna wartość rachunku za ogrzewanie nie może przekroczyć 560 zł miesięcznie. Jeśli realna cena rynkowa ciepła będzie wyższa - a tak jest w wielu miejscach w Polsce - to powstałą różnicę sfinansuje rząd.

Dla kogo zwrot nadpłaty za ciepło?

Przepisy o ustaleniu maksymalnego wzrostu cen zostały ustalone dla tzw. odbiorców wrażliwych. O zwrot nadpłaty za ciepło mogą się zatem ubiegać odbiorcy ciepła systemowego, jak:

 • gospodarstwa domowe,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • placówki oświatowe,
 • jednostki organizacji pomocy społecznej,
 • podmioty publicznej opieki zdrowotnej,
 • kościoły,
 • organizacje pozarządowe.

Kto i gdzie musi złożyć wniosek o zwrot nadpłaty za ciepło?

System wsparcia dotyczy wszystkich odbiorców wrażliwych, czyli inaczej mówiąc – wszyscy odbiorcy wrażliwi są uprawnieni do skorzystania z tej formy wsparcia ze strony rządu. W tym celu pełnomocnicy odbiorców wrażliwych, np. zarządcy wspólnoty mieszkaniowej muszą złożyć oświadczenia do swojego sprzedawcy ciepła (dystrybutora). Termin mija 8 marca 2023 roku.

System wsparcia obejmuje pełną cenę płaconą przez odbiorcę, czyli wartość całego rachunku, na który składa się zarówno cena wytworzenia samego ciepła, jak i dostarczenia go do ogrzewanego mieszania lub domu.

Mieszkańcy nie muszą nic w tym zakresie robić. W tym przypadku nie obowiązują także żadne limity zużycia ciepła, jak to np. miało miejsce w przypadku niższych cen energii elektrycznej.

Co oznacza w praktyce zwrot nadpłaty za ogrzewanie?

Obowiązek korekty cen leży po stronie sprzedawcy ciepła. Powinien on ponadto, ewentualne nadpłaty powstałe od października 2022 do końca lutego 2023, rozliczyć poprzez korektę faktur i poinformować o tym klientów.

W praktyce dla części odbiorców oznacza to niższe rachunki za ogrzewanie na koniec sezonu grzewczego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej