Wniosek o wpis w księdze wieczystej 2023 - wzór. Kiedy potrzebny? Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

2023-03-02 14:15

Wniosek o wpis w księdze wieczystej 2023 - kiedy trzeba dokonać wpisu hipoteki do księgi wieczystej? Jak to zrobić? Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej? Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku? Gdzie złożyć wniosek? W naszym artykule odpowiedzi na powyższe pytania i wzór wniosku do pobrania.

Spis treści

 1. Czym jest księga wieczysta i co można w niej znaleźć?
 2. Kiedy trzeba złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej?
 3. Kto może złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej?
 4. Wniosek o wpis do księgi wieczystej - gdzie składać?
 5. Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?
 6. Jak dokonać opłaty za wpis w księdze wieczystej?
 7. Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?
 8. Wniosek o wpis w księdze wieczystej do pobrania - wzór 2023
 9. Nowe uprawnienia notariuszy

Czym jest księga wieczysta i co można w niej znaleźć?

Księga wieczysta (KW) to dokument publiczny, w którym opisany jest stan prawny danej nieruchomości (budynku, lokalu lub gruntu). Znajdują się w niej dane dotyczące m.in. właściciela, adresu, powierzchni i przeznaczenia nieruchomości oraz hipotek. Księga wieczysta jest szczególnie przydatna w momencie zawierania umowy przedwstępnej. Dowiemy się z niej czy nieruchomość, którą chcemy kupić nie jest obciążona. Wystarczy mieć numer księgi wieczystej, wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i podać numer interesującej nas księgi, aby uzyskać wszystkie informacje na temat nieruchomości.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej?

Wniosek o wpis do księgi wieczystej trzeba złożyć w przypadku:

 • uaktualnienia istniejącej księgi wieczystej (obciążenie nieruchomości prawem najmu, dzierżawy, prawem dożywocia lub pierwokupu),
 • nabycie spadku,
 • nabycie nieruchomości,
 • podział nieruchomości,
 • zamknięcie księgi wieczystej,
 • ustanowienie hipoteki, np. w sytuacji zaciągnięcia kredytu hipotecznego,
 • ustanowienie służebności przesyłu w przypadku umowy np. z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • sprostowanie wpisu w księdze wieczystej,
 • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kto może złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej może złożyć:

 • właściciel nieruchomości,
 • użytkownik wieczysty,
 • osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić.

Wniosek o wpis do księgi wieczystej - gdzie składać?

Wniosek o wpis do księgi wieczystej składa się w Sądzie Rejonowym, Wydziale Ksiąg Wieczystych, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości lub u notariusza, który dokona wpisu w księdze wieczystej.

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

Lp Sprawy z zakresu Prawa o Księgach Wieczystych Wysokość opłaty
1
 • Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

200 zł

2
 • Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału.

nie mniej niż 100 zł

3
 • Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności.
 • O wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.
 • O wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha.
 • O wpis praw osobistych i roszczeń.
 • O wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

150 zł

4
 • Założenie księgi wieczystej.
 • Połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości.
 • Odłączenie nieruchomości lub jej części.
 • Sprostowanie działu I-O.
 • Wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

100 zł

Jak dokonać opłaty za wpis w księdze wieczystej?

Opłatę za wpis do księgi wieczystej należy uiścić gotówką w kasie sądu rejonowego lub przelewem na rachunek bankowy tego sądu.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Do wniosku KW-WPIS o dokonanie wpisu w księdze wieczystej należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą stan prawny zmian, które wnioskujący chce wprowadzić.

Najczęściej są to:

 • orzeczenia sądu,
 • decyzje administracyjne,
 • akty notarialne,
 • oświadczenie woli właściciela,
 • inne dokumenty stwierdzające dokonanie czynności prawnej.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej do pobrania - wzór 2023

Wniosek o wpis do księgi wieczystej składa się na piśmie, na urzędowym formularzu KW-WPIS. Dostępny jest on na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Można go również pobrać poniżej.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej do pobrania

Nowe uprawnienia notariuszy

Projekt przyjęty przez komisję sejmową:

 • Zakładanie nowych ksiąg wieczystych poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca.
 • Dokonywanie wpisu do ksiąg wieczystych (pod warunkiem co najmniej trzyletniego okresu nienagannego prowadzenia kancelarii). Sąd również będzie mógł dokonać wpisu, jeżeli będzie taka wola stron.
 • Dokonywanie wpisów hipoteki obciążającej nieruchomość (aktualnie zajmują się tym referendarze sądowi).
 • Na wpis dokonany przez notariusza będzie przysługiwała skarga do sądu rejonowego.
 • Notariusze mają zyskać prawo do wydawania notarialnych nakazów zapłaty, w przypadkach niewątpliwych, bezspornych, odpowiednio udokumentowanych roszczeń, w których wysokość nie przekracza 75 tys. zł.
 • Zmienia się minimalny wiek notariusza - 28 lat (obecnie - 26).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej