Wniosek o dopłaty do nawozów 2023 – PDF, terminy, zasady. Czy można jeszcze uzyskać dopłatę do nawozów 2023?

2023-09-12 12:41
ARiMR - Wniosek o dopłaty do nawozów 2023 do pobrania
Autor: Getty Images/KOSTIC DUSAN_VUK Złożenie wniosku o dopłatę do nawozów 2023 stało się możliwe 12 czerwca.

Chcesz złożyć wniosek o dopłaty do nawozów 2023? ARiMR uruchomiła nabór dla rolników 12 czerwca. Sprawdź, czy nadal można starać się o dopłaty do nawozów 2023. Wniosek PDF, ważne terminy i zasady – wszystko to znajdziesz w naszym artykule.

Spis treści

 1. Wniosek o dopłaty do nawozów 2023 – terminy. Do kiedy składanie wniosków?
 2. Dopłaty do nawozów 2023 wzór – wniosek PDF do pobrania
 3. Jak złożyć wniosek o dopłaty do nawozów 2023? Poznaj 4 metody
 4. Składanie wniosku papierowego
 5. Składanie wniosku przez platformę e-PUAP
 6. Składanie wniosku za pomocą aplikacji mObywatel
 7. Jak wypełnić wniosek? Tu pobierzesz instrukcję wypełniania
 8. Spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników – poznaj zasady dopłat do nawozów

Wniosek o dopłaty do nawozów 2023 – terminy. Do kiedy składanie wniosków?

Jeśli chodzi o wnioski o dopłaty do nawozów 2023, nabór ruszył 12 czerwca 2023, a zakończył się 31 lipca 2023 (pierwotnie miało to być 14 lipca, jednak termin wydłużono). Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wnioski złożone po 31 lipca nie będą rozpatrywane. Nie można już więc starać się o pomoc finansową. Zgodnie z zasadami programu wypłata przyznanych środków musi nastąpić do końca roku, tj. do 31 grudnia 2023.

Czas na złożenie dokumentów mija 31 lipca 2023 r., czyli ponad dwa tygodnie później niż pierwotnie zakładano. Natomiast w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i rejestrowanej przesyłki pocztowej pod uwagę będzie brany dzień nadania dokumentów – podano na stronie ARiMR.

Dopłaty do nawozów 2023 wzór – wniosek PDF do pobrania

Wnioski o dopłaty do nawozów można było składać zarówno tradycyjnie, na papierze, jak i przez Internet. Ci, którzy woleli drogę tradycyjną, mogli pobrać wniosek PDF i dostarczyć go osobiście lub pocztą do kancelarii biura powiatowego ARiMR. W przypadku osobistego składania dokumentu liczyła się data złożenia go w kancelarii, a w przypadku wysyłki pocztą – data nadania. Wniosek składało się tylko raz.

Kliknij i pobierz – Dopłaty do nawozów 2023 wniosek PDF

Jak złożyć wniosek o dopłaty do nawozów 2023? Poznaj 4 metody

W przypadku dopłat do nawozów 2023 wniosek można było złożyć na cztery sposoby. Każdy rolnik uprawniony do pomocy mógł wybrać ten, który najbardziej mu odpowiadał. Metody składania wniosków o dopłaty to:

 • osobiste dostarczenie do kancelarii biura powiatowego ARiMR,
 • wysyłka do kancelarii rejestrowaną przesyłką pocztową,
 • wniosek online złożony przez e-PUAP,
 • wniosek online złożony za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Dodatkowe informacje, w tym listę biur powiatowych wraz z danymi adresowymi, można było znaleźć na stronie Agencji.

Ważne

Wniosek zawsze składa się do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Składanie wniosku papierowego

Chcąc złożyć tradycyjny, papierowy wniosek o dopłaty do nawozów 2023, wystarczyło wykonać kilka prostych kroków.

 • Wydrukuj wniosek PDF (do pobrania wyżej).
 • Wypełnij wniosek zgodnie z instrukcją.
 • Dołącz do wniosku kopie lub duplikaty faktur (albo imiennych dokumentów księgowych) potwierdzających zakup nawozów objętych dopłatami.
 • Złóż wniosek osobiście w swoim biurze powiatowym ARiMR lub wyślij go rejestrowaną przesyłką pocztową.

Należy pamiętać, że rolnik mógł złożyć lub wysłać dokumenty najpóźniej 31 lipca 2023.

Składanie wniosku przez platformę e-PUAP

Żeby złożyć wniosek o dopłaty do nawozów przez Internet, można było skorzystać z plaftormy e-PUAP. Można się do niej zalogować, wykorzystując profil zaufany, e-dowód lub dostęp przez bankowość elektroniczną. W celu złożenia wniosku należało do 31 lipca wykonać poniższe kroki.

 • Wejdź na stronę epuap.gov.pl, wybierz preferowaną metodę logowania i zaloguj się.
 • Utwórz i wypełnij ogólne pismo do urzędu, wskazując odpowiedniego adresata – w formatce „Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo” wpisz „Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” i wybrane biuro powiatowe, a następnie wybierz z rozwijanej listy odpowiednie biuro.
 • Dodaj do pisma wymagane załączniki: wypełniony wniosek, faktury itd.
 • Kliknij w „Przejdź do podpisu” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę nadania przez e-PUAP.

W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP lub usługi mObywatel, aby wniosek trafiał do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, należy starannie wskazać dane tej jednostki – podkreśla ARiMR.

Składanie wniosku za pomocą aplikacji mObywatel

Wniosek o dopłaty do nawozów 2023 można było do 31 lipca złożyć online także za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Aby zalogować się do niej, trzeba posiadać profil zaufany, e-dowód, dostęp z bankowości elektronicznej, certyfikat kwalifikowany lub aplikację mobilną mObywatel. W celu złożenia wniosku należało postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

 • Wejdź na mObywatel.gov.pl i zaloguj się preferowaną metodą.
 • Wybierz „Katalog usług”, a z niego opcję „Pismo ogólne” i następnie „Wyślij pismo ogólne”.
 • Wpisz nazwę odpowiedniego biura powiatowego ARiMR i wybierz ją z rozwijanej listy.
 • Wybierz rodzaj pisma, uzupełnij jego tytuł i treść.
 • Dodaj wymagane załączniki: wypełniony wniosek, faktury itd.
 • Kliknij „Dalej”, a następnie „Podpisz i wyślij”, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę nadania przez aplikację mObywatel.

Jak wypełnić wniosek? Tu pobierzesz instrukcję wypełniania

Chcąc otrzymać pomoc finansową dla rolników, trzeba było złożyć w terminie do 31 lipca poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem załączników. Jak wypełnić wniosek o dopłaty do nawozów? Oficjalną instrukcję wypełniania przygotowaną przez ARiMR można pobrać poniżej w formacie PDF.

Kliknij i pobierz – Instrukcja wypełniania wniosku o dopłaty do nawozów 2023 PDF

Należy pamiętać, że gdy wniosek składała spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, a nie rolnik indywidualny, obowiązywały nieco inne reguły.

Spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników – poznaj zasady dopłat do nawozów

Trzeba pamiętać, że o dopłaty do nawozów 2023 mogły ubiegać się także spółdzielnie produkcji rolnej oraz spółdzielnie rolników. Obowiązywały jednak wówczas nieco inne reguły przy wypełnianiu i składaniu wniosku.

Jak podaje ARiMR, na wniosek spółdzielni maksymalny limit 300 ha ustalało się jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków spółdzielni, pod warunkiem, że w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku spółdzielnia poddała się lustracyjnemu badaniu, o którym mowa w art. 91 § 1 prawa spółdzielczego. W takiej sytuacji spółdzielnia:

 • oświadcza we wniosku, że stara się o dopłaty jako spółdzielnia i wnosi o przyznanie pomocy z uwzględnieniem liczby członków (należy podać liczbę członków na dzień składania wniosku),
 • do wniosku dołącza oświadczenie podmiotu, który przeprowadził badanie lustracyjne o tym, iż spółdzielnia poddała się badaniu.

Spółdzielnie musiały pamiętać o tym dodatkowym załączniku, ponieważ bez niego wniosek nie był kompletny.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej